Home Actueel Bouw van s’MAAK kan van start

Bouw van s’MAAK kan van start

Op de Kop van de Singel, de entree naar de binnenstad, kan projectontwikkelaar Blauwhoed starten met de voorbereidingen van de bouw van het gebouw s’MAAK. Burgemeester Cor Lamers ondertekende op 3 februari 2022 de overeenkomst voor gronduitgifte aan Blauwhoed. Tevens hebben de directies van Blauwhoed en woningcorporatie Woonplus met de gemeente Schiedam een aantal uitgangspunten vastgesteld. Hierdoor kan Woonplus naar s’MAAK verhuizen en wordt woningbouw mogelijk op de huidige locatie van Woonplus aan de Valeriusstraat.

“Schiedam bevindt zich in een dynamische fase: diverse projecten zijn vergaand in voorbereiding of gaan binnenkort in uitvoering, zoals nu het gebouw s’MAAK. Ontwikkelingen die een kwaliteitsimpuls geven aan de stad en haar bewoners”,

aldus burgemeester Cor Lamers.

Wethouder Antoinette Laan (Wonen) wees er op dat de Kop van de Singel in de Woonvisie ‘Groei als kans voor de stad’ als één van de ontwikkellocaties genoemd staat.

“Met dit project draagt Blauwhoed niet alleen bij aan het realiseren van deze gemeentelijke ambitie maar neemt Blauwhoed ook het initiatief voor een prachtontwikkeling. Met z’n fraaie uitstraling zorgt s’MAAK dadelijk voor een enorme verbetering van de eerste indruk die mensen krijgen van Schiedam als zij uit het straks nieuw ontwikkelde station komen.”

Wethouder Antoinette Laan (Wonen)

Met de mix aan functies en voorzieningen zal de Kop van de Singel een aantrekkelijke locatie worden voor Schiedammers en voor bezoekers. Met de bouw van s’MAAK worden 79 koopwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Verder is er ruimte voor circa 240 m² horeca en 2.000 m² aan kantoorruimte. Het streven van ontwikkelaar Blauwhoed is om het 4e kwartaal 2022 te starten met de bouw.

Meer nieuws

Rapportage biedt terugblik op Leven Lang Ontwikkelen

Najaar 2022 is het rapport ‘Leven Lang Ontwikkelen SchieDistrict’ uitgebracht. In dit rapport wordt een terugblik geschetst over de periode september 2021-juli 2022. Uit deze rapportage blijkt dat het afgelopen jaar veel is gebeurd op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er zijn maar liefst drie opleidingsmogelijkheden van start gegaan vanuit het ONS-gebouw, gezamenlijk goed […]

Fitnesspark langs de Schie

Bewegen en sporten in de open lucht met uitzicht op de Schie. Hoe fijn is dat? Tot half maart 2023 kan iedereen in Schiedam gratis en onbeperkt gebruikmaken van maar liefst negen fitnesstoestellen. Het gaat om een proefproject naast Pathé Schiedam, vlakbij de locatie waar medio volgend jaar de bouw van hotel De Veste van […]

Break to innovate – 15 december

Innovatie lunch in het ONS gebouw Kom leren en verbinden! Gebruik deze break om te innoveren en je netwerk uit te breiden. Een goede buur-ondernemer is “beter dan een verre vriend”Zowel in en om het ONS-gebouw als in de gebiedsontwikkeling SchieDistrict zijn interessante ondernemers gevestigd. Daarom organiseren we iedere derde donderdag van de maand een […]

Regels reductie CO2-uitstoot

Regels reductie CO2-uitstoot verplicht per 1 juli 2023 Werkgevers die minimaal honderd werknemers in dienst hebben, zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om het aantal gereisde zakelijke kilometers te registreren en te rapporteren. Het uiteindelijke doel van deze registratieplicht ‘Werkgebonden Personenmobiliteit’ is dat er in Nederland één megaton CO2 minder uitstoot plaatsvindt in 2030. Vanuit […]