THEMA’S

Campus

Knappe koppen en slimme handjes gaan elkaar vinden op de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS. De gemeente Schiedam heeft met de uitgifte van grond aan gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) op 14 juli 2022 een start hiermee gemaakt. De ambitie is om in de ‘s-Gravelandsepolder een gebied te creëren waar bedrijven, onderwijs, overheid en bezoekers elkaar […]

Werken

In SchieDistrict wil de gemeente Schiedam ruimte bieden aan innovatie en ontwikkeling Met een heldere economische toekomstvisie, een ontwikkelperspectief, wordt de aanwezige bedrijvigheid op de bedrijventerreinen ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder verstevigd. Bovendien kan de gemeente bedrijvigheid aantrekken door nieuwe erfpachtcontracten af te sluiten met innovatieve, duurzame ondernemers. De ’s-Gravelandsepolder en de Spaanse Polder vormen de […]

Wonen

In de Woonvisie 2030 staat het begrip ‘sociale stijging’ centraal. Schiedam wil iedereen goede kansen geven om deel te nemen aan de samenleving. Kans op een goede gezondheid, werk en vrijwilligerswerk en kans op onderwijs, sociale netwerken en een prettige en veilige leefomgeving. Een goede woning is hiervoor een belangrijke basisvoorwaarde.  Om mensen met allerlei […]

Leven Lang Ontwikkelen

De bedrijventerreinen binnen SchieDistrict, de ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder, zijn een belangrijke banenmotor voor de regio. Hier zijn tientallen bedrijven gevestigd die excelleren in de fijne- en grove mechanica, de Mechatronica en er zijn innovatieve bedrijven op het gebied van de logistiek en groothandel. Deze bedrijven en andere ondernemingen maken het gebied tot een economisch […]

Verblijven

Werknemers, bewoners, ondernemers moeten ook aangenaam kunnen verblijven in SchieDistrict. Bij het Pathé Schiedam (voorheen Euroscoop Cinema & Leisure Centrum) kunnen bezoekers terecht bij de bioscoop, de verschillende restaurants, speelhallen of het mini-golfcentrum. Onder het viaduct bij de Pathé Schiedam is het mogelijk kennis te maken met klimmen zonder touw, het boulderen, bij de eerste […]

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een centraal thema binnen SchieDistrict. Of het nu gaat om nieuwe woningen of bedrijven, vaststaat dat deze allemaal moeten voldoen aan de eisen op het gebied van duurzaamheid.  De opwarming van de aarde zorgt voor hittestress in steden. Overmatige warmte bedreigt de gezondheid van kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en patiënten met […]

Bereikbaarheid

De gemeente Schiedam heeft de verschillende deelprojecten binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict bijeen gebracht om op die manier schaalsprongen te kunnen maken op het gebied van wonen, economie (werken en een leven lang ontwikkelen), mobiliteit en bereikbaarheid. Mobiliteit is een belangrijk thema bij de diverse deelprojecten. Het woningbouwproject Schieveste bevindt zich op een van de best […]