Home Thema's Leven Lang Ontwikkelen

De bedrijventerreinen binnen SchieDistrict, de ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder, zijn een belangrijke banenmotor voor de regio. Hier zijn tientallen bedrijven gevestigd die excelleren in de fijne- en grove mechanica, de Mechatronica en er zijn innovatieve bedrijven op het gebied van de logistiek en groothandel. Deze bedrijven en andere ondernemingen maken het gebied tot een economisch krachtig bedrijventerrein. Hier zijn volop kansen voor ondernemers én werknemers voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

‘In SchieDistrict weten bedrijfsleven, onderwijs en voorzieningen op het gebied van een leven lang ontwikkelen, elkaar te vinden en te versterken’

Burgemeester

Knappe koppen, slimme handjes

Om te kunnen innoveren en om innovaties bij te houden (denk aan digitalisering, robotisering) is geschoold personeel nodig. Veel bedrijven kampen met een tekort aan talent, waardoor de doorontwikkeling van het bedrijf wordt geremd. Enkele werkgevers organiseren nu eigen opleidingen in het bedrijf om zo zelf personeel aan te trekken. De gemeentelijke gebiedsontwikkeling SchieDistrict wil met het programma Leven Lang Ontwikkelen kennisinstellingen en werkgevers duurzaam bij elkaar brengen: knappe koppen en slimme handjes naar dit gebied trekken en houden. Inmiddels is een projectleider aangesteld en het project Talent en Innovatie in 2021 van start gegaan.

Campusontwikkeling

Mechatronica is een technische discipline die bestaat uit een combinatie van Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde/Metaal, Meet- en regeltechniek/ICT. Op de bedrijventerreinen binnen SchieDistrict zijn veel bedrijven in de Mechatronica gevestigd. Schiedam heeft dan ook de ambitie om hier een Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) te realiseren. Met ontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) heeft de gemeente in juni 2021 een overeenkomst gesloten om dit initiatief gestalte te geven. In samenwerking met innovatieve bedrijven kan dit gebied uitgroeien als het voorbeeld voor werklocaties van de toekomst.

Ontmoetingsplek

Denk aan samenwerken in een netwerk van kennisinstituten, andere overheidsinstellingen en bedrijven waarbij bijvoorbeeld het ambacht in de fijne- en grove mechanica, in de Mechatronica, zichtbaar wordt. Een ontmoetingsplek bieden aan innovatieve werkgevers en werknemers. Ook krijgt personeel de kans om bij een ander bedrijf in de ‘keuken’ te kijken en zich zodoende te ontwikkelen. Uitgangspunt van het programma Leven Lang Ontwikkelen is een duurzame verbinding tot stand te brengen tussen bedrijven en talent. Shape your future.

Met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict wil de gemeente Schiedam bijdragen aan de sociaal-economische stijging van de Schiedammer en van de stad.

O

Een goed voorbeeld van het Leven Lang Ontwikkelen is de Sococo-koffiebar, die sinds februari 2023 in de hal van het ONS-gebouw aan de Van Heekstraat 15 te vinden is. Deze organisatie is een leer-werkbedrijf voor ‘ongezien talent’. ONS-huurders weten de weg al te vinden voor een café latte of cappuccino die ook nog eens eerlijke koffie is. Minder bekend is dat iedereen hier een koffie kan kopen, zelfs lunch of catering kan bestellen.

“Wanneer je als bedrijf maatschappelijk betrokken bent, kun je ook een steentje bijdragen door eerlijke koffie te schenken aan je personeel en bezoekers. Tenslotte moet je het koffie-apparaat ook als je visitekaartje zien”, is de overtuiging van Perry van Gils, founder van Sococo.

Sinds de start van Sococo hebben ruim 150 deelnemers een MBO-praktijkverklaring gekregen. Van alle deelnemers die het ontwikkeltraject doorlopen, valt ruim 65 procent na een één jaar niet meer terug naar de bijstand, maar blijft aan het werk! Van Gils: “Deze mensen hoorden tot nu toe altijd wat ze niet konden. Wij zeggen vooral wat ze wel kunnen doen.” Bijkomend voordeel is dat Sococo voldoet aan de SROI-doelstelling, zodat bedrijven hiermee hun social return-verplichtingen kunnen nakomen.

Ga eens een koffie halen bij de koffiebar in het ONS-gebouw! Of maak vrijblijvend een afspraak met Perry van Gils voor de mogelijkheden in het eigen bedrijf.

Of lees het interview met Nico van Hemert (kwartiermaker tot september 2022) over zijn visie en ervaringen binnen Leven Lang Ontwikkelen.

Wie wil meedenken of suggesties heeft, kan contact opnemen met het team van SchieDistrict via schiedistrict.bedrijven@schiedam.nl  of via 010-219 1888.

Gerelateerde berichten

Rapportage biedt terugblik op Leven Lang Ontwikkelen

Najaar 2022 is het rapport ‘Leven Lang Ontwikkelen SchieDistrict’ uitgebracht. In dit rapport wordt een terugblik geschetst over de periode september 2021-juli 2022. Uit deze rapportage blijkt dat het afgelopen jaar veel is gebeurd op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er zijn maar liefst drie opleidingsmogelijkheden van start gegaan vanuit het ONS-gebouw, gezamenlijk goed […]

Eerste innovatie challenge in SchieDistrict geslaagd

Donderdag 3 november vond voor de eerste keer een innovatie-challenge plaats bij mechatronica bedrijf Metrohm-Applikon in Schiedam. Zo’n twintig (young) professionals en studenten van de Hogeschool Rotterdam zijn deze dag op zoek gegaan naar nieuwe businessmodellen voor innovatief gebruik van data. Deze dag draagt ook bij aan het creëren van een ecosysteem binnen de bedrijventerreinen […]

Uitgifte grond voor campus

De gemeente Schiedam geeft de eerste kavels in erfpacht uit voor de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS. Burgemeester Cor Lamers en directeur Ferdinand Gremmen van gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) tekenden donderdag 14 juli hiervoor de erfpachtcontracten. Het gaat om het gebied van circa drie hectare groot aan de Ringersstraat 7-9 en de Van Heekstraat 13-15: […]

Startbijeenkomst Werk maken van talent

Tijdens de startbijeenkomst ‘Werk maken van talent’ op woensdag 23 maart 2022 was te zien en te horen wat er gebeurt in SchieDistrict op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Bedrijven en kennisinstellingen hebben de handen ineengeslagen om samen werk te maken van talent. Samen, want het is te complex om het zelf te doen. […]

MKB-deal Leven Lang Ontwikkelen Waterwegregio

De Provincie Zuid-Holland heeft een MKB-deal gesloten waardoor de betrokkene partijen verder aan de slag kunnen om binnen SchieDistrict te bouwen aan de bedrijventerreinen van de toekomst. Projectleider Talent en Innovatie Anske Plante en kwartiermaker Leven Lang Ontwikkelen, Nico van Hemert doen dit onder andere samen met Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam, Metrohm, […]

Opleidingscentrum MTEC+ komt naar Schiedam

Metalent opent een praktijkopleidingscentrum in Schiedam: het MTEC+. Dit betekent een forse uitbreiding van het aantal praktijkgerichte vakopleidingen in de regio. Metalent is daarmee de derde kennisinstelling op rij die dit schooljaar kiest voor een vestiging in Schiedam. In dit gebied werkt de gemeente samen met SDK Vastgoed aan de ontwikkeling van een mechatronicacampus. Eerder […]

Expertise Centrum Precisietechniek landt in SchieDistrict

Het Expertise Centrum Precisietechniek (ECP) krijgt per september 2021 een eigen plek op het Van Heekterrein. Het ECP is een vereniging van en voor maakbedrijven in de precisietechniek in Zuid-Holland. Het ECP wil op deze locatie in de ’s-Gravelandsepolder het centrale ontmoetingspunt voor ondernemers in de precisietechniek openen. Daarnaast zal het ECP vanuit deze locatie […]

Schiedam geeft groen licht voor Mechatronica Campus

De gemeente Schiedam gaat een overeenkomst aan met gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) voor de ontwikkeling en realisatie van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS. De campus krijgt gestalte in de ’s-Gravelandsepolder, waar volop kansen liggen om de vele huidige en nieuwe high tech-bedrijven in dit concept met elkaar te verbinden. Een campusontwikkeling draagt bij aan […]

Gerelateerde projecten

Wilt u meer weten?

Neem contact op met projectmanager Liesbeth Roeles
010 219 18 88 of vraag een gesprek aan.