Home Werkzaamheden

Werkzaamheden

De komende periode vinden diverse werkzaamheden plaats zoals rondom het stationsgebied en in de bedrijventerreinen. Zowel aan de noord- als zuidzijde wordt gewerkt aan diverse projecten van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Uiteindelijk moet iedereen in Schiedam goed kunnen wonen, werken, leren, verblijven en zich kunnen ontwikkelen. Op deze pagina vind je een planning van de werkzaamheden, het laatste nieuws en de actuele situatie. Wanneer je doorklikt op de verschillende projecten krijg je meer achtergrondinformatie.

februari 2023 – bouwrijp maken Kop van de Singel

In opdracht van de gemeente Schiedam zorgt Irado voor het bouwrijp maken van het terrein aan de Kop van de Singel. Het gaat om de locatie gelegen tussen de Singel, Overschiesedwarsstraat, Overschiesestraat en Overschieseweg. De werkzaamheden zijn gestart vanaf 1 februari en deze duren circa vier weken.

Welke werkzaamheden?

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

Het verwijderen van het trapveldje. De gemeente gebruikt delen van het trapveld elders in Schiedam opnieuw; het verwijderen van de bestrating; het opheffen van het parkeerterrein; het verwijderen van de bomen en het groen; het verwijderen van het transformatorhuisje; het verleggen van het hemelwaterriool in de Overschiesestraat en werkzaamheden aan kabels en leidingen.

De gemeente plaatst borden om het verkeer om te leiden. Na het bouwrijp maken draagt de gemeente de grond over aan de ontwikkelaar zodat deze de bouwwerkzaamheden van s’MAAK kan starten.

Eventuele vragen kunt u stellen via 14 010 of via emailadres: contact@schiedam.nl

januari 2023 – Afsluiting Bettoweg

Vanaf maandag 16 januari 2023 begint het bedrijf Van den Herik uit Sliedrecht met een bodemonderzoek aan de Bettoweg. gedaan. De werkzaamheden zijn nodig in verband met de voorgenomen nieuwbouw ten behoeve van een onderneming aldaar.

Afsluiting

Voor doorgaand verkeer is de Bettoweg afgesloten van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 januari 2023 tussen 07.00 en 17.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden.

Parkeerverbod

In verband met de afsluiting van de Bettoweg zijn enkele parkeervakken niet te gebruiken van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari van 07.00 tot 17.00 uur. Het gaat om de parkeervakken ter hoogte van nummer 19 en ook die aan de overzijde daarvan. De parkeervakken Bettoweg ter hoogte van nummer 19 zijn twee weken afgesloten, tot en met 27 januari. De betreffende parkeervakken worden steeds aangemerkt met een verkeersbord ‘Verboden Te Parkeren’. Eventuele vragen kunt u stellen via 14 010 of via emailadres: contact@schiedam.nl

16 augustus – Stationsplein

Dinsdag 16 en woensdag 17 augustus is het stationsplein bij Schiedam Centrum voor een deel afgesloten vanwege de opbouw van een torenkraan die gebruikt wordt voor de ontwikkeling van Terras aan de Schie.

Met behulp van een mobiele kraan wordt de torenkraan binnen het bouwterrein opgebouwd tijdens deze twee dagen. De torenkraan is nodig om de bovenste drie lagen van het voormalig AMEC-gebouw eraf te halen.

Het AMEC-gebouw wordt herontwikkeld en resulteert in de nieuwe woontoren ‘Terras aan de Schie’. Het projectplan bestaat uit 130 appartementen, kantoorvoorzieningen op de eerste verdieping en commerciële voorzieningen in de plint.

De aannemer zorgt voor rijplaten op het plein en verkeersregelaars om de overlast gedurende deze twee dagen te beperken. Kijk ook op www. terrasadschie.nl

30 mei 2022 – Stationsplein

In mei zijn tegels met voelbare en waarneembare noppen en ribben voor de geleidelijnen aangebracht op het stationsplein. Hierdoor kunnen mensen met een visuele beperking een veilige route nemen tussen de verschillende openbaarvervoerspunten bij het station Schiedam Centrum.

UPDATE 16 juni 2020

In de week van 20 juni legt de bouwer van Terras aan de Schie zogenaamde stelconplaten neer. Hierdoor kunnen de aanwezige rijplaten de geleidelijn onderbreken. Uitgangspunt is de geleidelijnen zoveel mogelijk toegankelijk te houden. Daarna maakt partij RWD de geleidelijn af.


2 mei 2022 – Stationsplein

Aannemer Bolton Renovatie plaatst vanaf maandag 2 mei 2022 op het Stationsplein hekken voor de inrichting van de bouwplaats bij Terras aan de Schie. Dit voormalige AMEC-gebouw wordt de komende maanden getransformeerd. Er gaan drie verdiepingen af en er komen acht verdiepingen op.

Bij de inrichting van de bouwplaats wordt ook de toegang via de trap naar de Horvathweg afgesloten. De trap is inmiddels verwijderd en komt niet meer terug in het nieuwe ontwerp. In totaal worden 130 huurappartementen gerealiseerd. Op de begane grond en eerste verdieping komen commerciële ruimten. Terras aan de Schie is een initiatief van een private investeerder. Meer informatie is te vinden op www.terrasadschie.nl


4 april 2022 – Onderzoek Strickledeweg

In de omgeving van de Strickledeweg begint gespecialiseerde bedrijf Van den Herik uit Sliedrecht in opdracht van de gemeente Schiedam met onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Uit een eerder uitgevoerd onderzoek is namelijk gebleken dat dit deel van het bedrijventerrein verdacht is op de aanwezigheid van een aantal blindgangers uit de WOII. Voorafgaand aan werkzaamheden in de grond of bij heiwerkzaamheden, is het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de aanwezigheid hiervan noodzakelijk.

Het gaat om het braakliggend terrein tussen de Strickledeweg, De Hoopstraat en De Nijverheidstraat. Het onderzoek loopt vanaf maandag 4 april en neemt ongeveer vier weken in beslag.

Afsluiting en parkeerverbod

In verband met de werkzaamheden is De Nijverheidstraat op 12 en 14 april afgesloten voor alle verkeer. Een omleidingsroute wordt dan met verkeersborden aangegeven.

Verder geldt een parkeerverbod op:

  • Maandag 11 april van 07-17 uur verboden te parkeren op De Hoopstraat
  • Dinsdag 12 april van 07-17 uur verboden te parkeren op deel van De Nijverheidstraat/naar hoek De Hoopstraat
  • Donderdag 14 april van 07-17 uur verboden te parkeren op deel De Nijverheidstraat/naar hoek Strickledeweg
  • Vrijdag 22 april van 07-17 uur verboden te parkeren op deel Strickledeweg/vanaf hoek De Nijverheidstraat naar halverwege het braakliggend terrein
  • Maandag 25 april van 07-17 uur van halverwege braakliggend terrein aan Strickledeweg tot aan nummer 117.

Werkgebied incl fasering onderzoek Strickledeweg

11 januari 2022 – Hekwerk geplaatst op Horvathweg

Op 11 januari 2022 is een hekwerk geplaatst op het viaduct langs het fietspad op de Horvathweg. Binnenkort starten de werkzaamheden aan en om Terras aan de Schie (het voormalige AMEC-gebouw). Dit hekwerk zorgt er voor dat fietsers geen hinder ondervinden en dat voetgangers veilig de weg naar de ingang van het station Schiedam Centrum kunnen vinden.


De projecten

Actueel SchieDistrict

Opbouw van Terras aan Schie

Home WerkzaamhedenOpbouw van Terras aan SchieTransformatie van AMEC-kantoorpand naar Terras aan de Schie vordert.do 16 maart 2023DelenDeel via FacebookDeel via TwitterShare on WhatsAppDeel via LinkedInDe sloopwerkzaamheden aan het voormalige kantoorpand naast het station Schiedam Centrum zitten er bijna op. De liftschacht en de trappen zijn verwijderd, waarna staal is aangebracht voor extra stabiliteit. Aannemer Bolton […]

SOCOCO start opleidingsplek in ONS-gebouw

Home WerkzaamhedenSOCOCO start opleidingsplek in ONS-gebouwSOCOCO koffiebar in ONS-gebouwdi 28 februari 2023DelenDeel via FacebookDeel via TwitterShare on WhatsAppDeel via LinkedInSinds begin 2023 staat een nieuwe koffiebar van SOCOCO coffee in het voormalig ONS-gebouw aan de Van Heekstraat.  De SOCOCO koffie wordt gemaakt en geschonken door ongezien talent. Eigenaar Perry van Gils noemt deze (jong)volwassenen zo […]

Stand van zaken Schieveste

Home WerkzaamhedenStand van zaken SchievesteSchieveste impressiedi 21 februari 2023DelenDeel via FacebookDeel via TwitterShare on WhatsAppDeel via LinkedInDe eerste voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Schieveste en de stedenbouwkundige onderzoeken voor het eerste bouwvlak ‘Schiehoven’ zijn gestart. Eind september 2021 ondertekenden Gemeente Schiedam en Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) de grondovereenkomst voor het eerste bouwvlak van Schieveste. […]

Heeft u vragen?

Mail dan naar schiedistrict@schiedam.nl

Bel tijdens kantooruren naar: 010-219 18 88

Of stuur een bericht via het contactformulier.