Home Werkzaamheden

Werkzaamheden

De komende periode vinden diverse werkzaamheden plaats rondom het stationsomgeving, op de bedrijventerreinen, Leisurecentrum en op Schieveste. Zowel aan de noord- als zuidzijde wordt gewerkt aan diverse projecten van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Uiteindelijk moet iedereen in Schiedam goed kunnen wonen, werken, leren, verblijven en zich kunnen ontwikkelen. Op deze pagina vind je een planning van de werkzaamheden, het laatste nieuws en de actuele situatie. Wanneer je doorklikt op de verschillende projecten krijg je meer achtergrondinformatie.

Mei 2024

Tunnel bij Dr. Zamenhofpad / Hogenbanpad afgesloten

Van: vrijdag 31 mei 2024 07.00 uur
Tot: vrijdag 26 juli 2024 16.00 uur

Door de werkzaamheden op Schieveste is de fietstunnel onder de Horvathweg en het spoor afgesloten.

De tunnel bij het Hogenbanpad, onder de Horvathweg, gaat tijdelijk dicht. Fietsers en voetgangers kunnen gedurende enkele weken geen gebruik maken van het tunneltje om van de wijk Oost naar Schieveste of de Spaanse Polder – of vice versa – te rijden. Van vrijdagmorgen 31 mei 07.00 uur tot en met vrijdagmiddag 26 juli 16.00 uur is de tunnel bij Hogenbanpad/Dr. Zamenhofpad afgesloten. De afsluiting is nodig om de ondergrondse infrastructuur voor de wijk aan te leggen, zoals riolering, kabels en leidingen.

Parallelpad (vanaf Overschieseweg) afgesloten voor fietsers 

Van: maandag 27 mei 2024
Tot: maandag 29 juli 2024

Door de geplande kabelwerkzaamheden is het paralellpad afgesloten voor fietsers. Fietsers worden omgeleid via Schievesteweg. Voetgangers kunnen er wel langs tijdens de werkzaamheden. 

S

Leisurecentrum Noorderweg, Pathé en P+R

In opdracht van Stedin Netbeheer vinden vanaf 30 mei werkzaamheden plaats rondom het horecaplein aan de Noorderweg en bij de parkeergarage P+R Schiedam Centrum. Er worden elektriciteitskabels verwijderd en aangelegd. De werkzaamheden starten 30 mei en duren uiterlijk tot vrijdag 26 juli.

De hinder door de werkzaamheden is beperkt. De parkeergarage P+R Schiedam Centrum is gewoon bereikbaar. Alleen als het noodzakelijk is, is deze hooguit tien minuten buiten de spitstijden slecht bereikbaar. Verder is er een tijdelijke rijbaan voor leveranciers van de horeca in het leisurecentrum aan de Noorderweg. Tijdens het aanbrengen van hoogspanningskabels medio juni worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden.

April 2024

Schieveste/stationsomgeving

Vanaf 29 april worden nog eens 11 bomen in bakken geplaatst rondom de stationsomgeving.

De kiss & ride (rotonde) aan de noordzijde van Station Schiedam Centrum is vanaf 15 april 2024 niet meer toegankelijk. Het bouwterrein breidt zich uit richting de entree van het station. De nutspartijen beginnen met de werkzaamheden met onder andere de aanleg van kabels -en leidingen. De looproutes voor voetgangers worden hierop aangepast. Het station blijft uiteraard bereikbaar.

Vanaf week 17 (vanaf 22 april) worden 24 bomen in bakken neergezet langs de tijdelijke groenstrook langs het spoor en. Dit is gedaan ter compensatie van de bomen die moeste wijken voor de werkzaamheden. Uiteindelijk worden deze bomen op Schieveste permanent in de grond gezet.

Leisurecentrum/hotel De Veste

Om bouw van hotel De Veste mogelijk te maken, vinden momenteel werkzaamheden plaats in opdracht van de gemeente Schiedam. De capaciteit van het riool moet worden vergroot met het oog op het hotel met circa 300 kamers. Vanwege de grondwerkzaamheden zijn de hekken tijdelijk verplaatst, evenals de fitnesstoestellen. Start bouw staat vooralsnog in de tweede helft van het jaar gepland.

Maart 2024

Werkzaamheden aan het spoor Schiedam Centrum

Van zaterdag 30 maart 01.00 uur tot maandagochtend 1 april 06.00 uur werkt ProRail dag en nacht op verschillende locaties rondom station Schiedam Centrum.

Tussen het spoor en de Horvathlaan ligt een railinzetplaats. Dat is de plek war werk- en inspectievoertuigen op het spoor kunnen worden geplaatst. De railinzetplaats verplaatsen we naar de andere kant van de Tjalklaan. Aan beide zijden van het viaduct over de Schiedamse Schie maakt ProRail een zettingsvrije plaat (een betonnen fundering) vanwege een geplande aanpassing van de spoorligging. In 2023 heeft ProRail daarvoor de stalen buispalen gedraaid. In het weekend van 30 en 31 maart storten ze de buispalen vol met beton. Nabij het viaduct over de ’s Gravelandseweg zijn in een eerdere fase stalen buispalen aangebracht, ook deze worden in dit weekend volgestort met beton.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam. Vanaf 7 mei 2024 gaat ProRail verder met de werkzaamheden.

Meer informatie>>

Afsluiting Overschieseweg door rioleringswerkzaamheden 

Update – Overschieseweg weer open (vanaf 16:00 uur 22 maart 2024)

Afgelopen 2 weken is de Overschieseweg afgesloten geweest wegens rioleringswerkzaamheden. De werkzaamheden zijn afgerond waardoor de weg vrijdag 22 maart rond 16:00 is opengesteld voor het verkeer. 

Schievesteweg met tijdelijke verkeerslichten

Vanaf maandag 25 maart vervolgt de aannemer de rioleringswerkzaamheden in de Schievesteweg. Hiervoor is de Schievesteweg iets versmald. Om in beide richtingen verkeer mogelijk te maken, is een tijdelijke verkeersregelinstallatie ingezet. 

Bouwrijp maken Schieveste

Home WerkzaamhedenBouwrijp maken Schievestedo 29 februari 2024DelenDeel via FacebookDeel via TwitterShare on WhatsAppDeel via LinkedInDe locatie Schieveste wordt bouwrijp gemaakt voor woningbouw. De aannemingscombinatie CAS is de afgelopen periode vooral bezig geweest met de volgende werkzaamheden: De aannemerscombinatie gaat vanaf medio maart het terrein bij de Zamenhoftunnel voorbelasten met zand. Om dit terrein zijn al […]

December 2023

Het bouwterrein Schieveste krijgt steeds meer vorm! De aannemer is druk bezig om de omleidingen voor autoverkeer, fietsers en voetgangers vóór kerst gereed te krijgen.

Vanaf 8 januari 2024 start de aannemer met het opbreken van o.a. het trottoir, fietspad en rijbaan binnen de bouwhekken. Het gebied blijft voor iedereen bereikbaar.


Afsluiting fietspad en voetpad – vrijdag 15 december 2023 tot maandag 18 december 2023

Strukton voert werkzaamheden uit op het spoor en heeft hierbij een deel van de Overschieseweg nodig voor opslag. Dit hebben ze deels bedacht op het groenstrookje net naast het spoor, ter hoogte van het gebouw van DeltaFiber en deels onder het viaduct. Voor transportbewegingen hebben ze de Paralleweg (fietspad tussen het spoor en terrein DeltaFiber) nodig. Dat deel wordt hiervoor afgesloten.

Oktober 2023

Alle seinen staan op groen om de locatie Schieveste geschikt te maken voor woningbouw. Het gewijzigde bestemmingsplan Schieveste is in juli 2023 door de gemeenteraad vastgesteld en onherroepelijk verklaard. Op het terrein ten noorden van station Schiedam Centrum gaan daarom de komende maanden werkzaamheden plaatsvinden.

In opdracht van de gemeente maakt de Civiele Aannemerscombinatie Schieveste, de CAS, de locatie bouwrijp. Oude kabels en leidingen worden weggehaald en nieuwe gaan de grond in. Ook worden verschillende onderzoeken gedaan. Het bouwrijp maken voor de 3.000 woningen op deze locatie neemt ruim anderhalf jaar in beslag.

Ook de parkeerstrook van NS moet ruimte maken voor de bouw van de eerste 1.200 woningen. Beheerder Q-Park heeft deze P+R met ingang van oktober gesloten. Automobilisten kunnen parkeren in de P+R Schiedam Centrum aan de Noorderweg 20 (in Pathé-complex). Hier zijn ruim 750 overdekte parkeerplaatsen. Reizigers met een OV-pas krijgen korting op het parkeerkaartje. De P+R Schiedam Centrum is uitstekend bereikbaar vanaf afslag 11 van de A20 en bij de ‘s-Gravelandseweg.

februari 2023 – bouwrijp maken Kop van de Singel

In opdracht van de gemeente Schiedam zorgt Irado voor het bouwrijp maken van het terrein aan de Kop van de Singel. Het gaat om de locatie gelegen tussen de Singel, Overschiesedwarsstraat, Overschiesestraat en Overschieseweg. De werkzaamheden zijn gestart vanaf 1 februari en deze duren circa vier weken.

Welke werkzaamheden?

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

Het verwijderen van het trapveldje. De gemeente gebruikt delen van het trapveld elders in Schiedam opnieuw; het verwijderen van de bestrating; het opheffen van het parkeerterrein; het verwijderen van de bomen en het groen; het verwijderen van het transformatorhuisje; het verleggen van het hemelwaterriool in de Overschiesestraat en werkzaamheden aan kabels en leidingen.

De gemeente plaatst borden om het verkeer om te leiden. Na het bouwrijp maken draagt de gemeente de grond over aan de ontwikkelaar zodat deze de bouwwerkzaamheden van s’MAAK kan starten.

Eventuele vragen kunt u stellen via 14 010 of via emailadres: contact@schiedam.nl

januari 2023 – Afsluiting Bettoweg

Vanaf maandag 16 januari 2023 begint het bedrijf Van den Herik uit Sliedrecht met een bodemonderzoek aan de Bettoweg. gedaan. De werkzaamheden zijn nodig in verband met de voorgenomen nieuwbouw ten behoeve van een onderneming aldaar.

Afsluiting

Voor doorgaand verkeer is de Bettoweg afgesloten van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 januari 2023 tussen 07.00 en 17.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden.

Parkeerverbod

In verband met de afsluiting van de Bettoweg zijn enkele parkeervakken niet te gebruiken van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari van 07.00 tot 17.00 uur. Het gaat om de parkeervakken ter hoogte van nummer 19 en ook die aan de overzijde daarvan. De parkeervakken Bettoweg ter hoogte van nummer 19 zijn twee weken afgesloten, tot en met 27 januari. De betreffende parkeervakken worden steeds aangemerkt met een verkeersbord ‘Verboden Te Parkeren’. Eventuele vragen kunt u stellen via 14 010 of via emailadres: contact@schiedam.nl

16 augustus – Stationsplein

Dinsdag 16 en woensdag 17 augustus is het stationsplein bij Schiedam Centrum voor een deel afgesloten vanwege de opbouw van een torenkraan die gebruikt wordt voor de ontwikkeling van Terras aan de Schie.

Met behulp van een mobiele kraan wordt de torenkraan binnen het bouwterrein opgebouwd tijdens deze twee dagen. De torenkraan is nodig om de bovenste drie lagen van het voormalig AMEC-gebouw eraf te halen.

Het AMEC-gebouw wordt herontwikkeld en resulteert in de nieuwe woontoren ‘Terras aan de Schie’. Het projectplan bestaat uit 130 appartementen, kantoorvoorzieningen op de eerste verdieping en commerciële voorzieningen in de plint.

De aannemer zorgt voor rijplaten op het plein en verkeersregelaars om de overlast gedurende deze twee dagen te beperken. Kijk ook op www. terrasadschie.nl

30 mei 2022 – Stationsplein

In mei zijn tegels met voelbare en waarneembare noppen en ribben voor de geleidelijnen aangebracht op het stationsplein. Hierdoor kunnen mensen met een visuele beperking een veilige route nemen tussen de verschillende openbaarvervoerspunten bij het station Schiedam Centrum.

UPDATE 16 juni 2020

In de week van 20 juni legt de bouwer van Terras aan de Schie zogenaamde stelconplaten neer. Hierdoor kunnen de aanwezige rijplaten de geleidelijn onderbreken. Uitgangspunt is de geleidelijnen zoveel mogelijk toegankelijk te houden. Daarna maakt partij RWD de geleidelijn af.


2 mei 2022 – Stationsplein

Aannemer Bolton Renovatie plaatst vanaf maandag 2 mei 2022 op het Stationsplein hekken voor de inrichting van de bouwplaats bij Terras aan de Schie. Dit voormalige AMEC-gebouw wordt de komende maanden getransformeerd. Er gaan drie verdiepingen af en er komen acht verdiepingen op.

Bij de inrichting van de bouwplaats wordt ook de toegang via de trap naar de Horvathweg afgesloten. De trap is inmiddels verwijderd en komt niet meer terug in het nieuwe ontwerp. In totaal worden 130 huurappartementen gerealiseerd. Op de begane grond en eerste verdieping komen commerciële ruimten. Terras aan de Schie is een initiatief van een private investeerder. Meer informatie is te vinden op www.terrasadschie.nl


4 april 2022 – Onderzoek Strickledeweg

In de omgeving van de Strickledeweg begint gespecialiseerde bedrijf Van den Herik uit Sliedrecht in opdracht van de gemeente Schiedam met onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Uit een eerder uitgevoerd onderzoek is namelijk gebleken dat dit deel van het bedrijventerrein verdacht is op de aanwezigheid van een aantal blindgangers uit de WOII. Voorafgaand aan werkzaamheden in de grond of bij heiwerkzaamheden, is het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de aanwezigheid hiervan noodzakelijk.

Het gaat om het braakliggend terrein tussen de Strickledeweg, De Hoopstraat en De Nijverheidstraat. Het onderzoek loopt vanaf maandag 4 april en neemt ongeveer vier weken in beslag.

Afsluiting en parkeerverbod

In verband met de werkzaamheden is De Nijverheidstraat op 12 en 14 april afgesloten voor alle verkeer. Een omleidingsroute wordt dan met verkeersborden aangegeven.

Verder geldt een parkeerverbod op:

  • Maandag 11 april van 07-17 uur verboden te parkeren op De Hoopstraat
  • Dinsdag 12 april van 07-17 uur verboden te parkeren op deel van De Nijverheidstraat/naar hoek De Hoopstraat
  • Donderdag 14 april van 07-17 uur verboden te parkeren op deel De Nijverheidstraat/naar hoek Strickledeweg
  • Vrijdag 22 april van 07-17 uur verboden te parkeren op deel Strickledeweg/vanaf hoek De Nijverheidstraat naar halverwege het braakliggend terrein
  • Maandag 25 april van 07-17 uur van halverwege braakliggend terrein aan Strickledeweg tot aan nummer 117.

Werkgebied incl fasering onderzoek Strickledeweg

11 januari 2022 – Hekwerk geplaatst op Horvathweg

Op 11 januari 2022 is een hekwerk geplaatst op het viaduct langs het fietspad op de Horvathweg. Binnenkort starten de werkzaamheden aan en om Terras aan de Schie (het voormalige AMEC-gebouw). Dit hekwerk zorgt er voor dat fietsers geen hinder ondervinden en dat voetgangers veilig de weg naar de ingang van het station Schiedam Centrum kunnen vinden.


De projecten

Actueel SchieDistrict

Break to innovate – 20 juni – The Seadweed Company

Home WerkzaamhedenBreak to innovate – 20 juni – The Seadweed Companydi 21 mei 2024DelenDeel via FacebookDeel via TwitterShare on WhatsAppDeel via LinkedInBreak to Innovate Lunchbreak in Schiedam – 20 juni – The Seaweed Company Ontmoet en deel kennis met andere ondernemers, medewerkers van kennisinstellingen en gemeente tijdens de Break to Innovate Lunchbreaks. Gemeente Schiedam en […]

15 mei – nieuwe informatiebijeenkomst De Peperklip

Home Werkzaamheden15 mei – nieuwe informatiebijeenkomst De Peperklipwo 8 mei 2024DelenDeel via FacebookDeel via TwitterShare on WhatsAppDeel via LinkedInEind vorig jaar heeft er reeds een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden van De Peperkliplocatie. Sindsdien is er door de ontwikkelaar Ballast Nedam Development en de gemeente verder gewerkt aan de uitwerking van het plan. Tijdens de komende […]

Boers & Co verhuist naar gebouw Atlas op MICS

Home WerkzaamhedenBoers & Co verhuist naar gebouw Atlas op MICSimpressie MICS exterieurwo 24 april 2024DelenDeel via FacebookDeel via TwitterShare on WhatsAppDeel via LinkedInMet de komst van Boers & Co breidt het ecosysteem op Mechantronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) zich verder uit met een toonaangevend bedrijf in de mechatronica sector. Boers & Co gaat zich vestigen […]

Heeft u vragen?

Mail dan naar schiedistrict@schiedam.nl

Bel tijdens kantooruren naar: 010-219 18 88

Of stuur een bericht via het contactformulier.