Home Werkzaamheden

Werkzaamheden

De komende periode vinden diverse werkzaamheden plaats rondom het stationsgebied, op de bedrijventerreinen en op Schieveste. Zowel aan de noord- als zuidzijde wordt gewerkt aan diverse projecten van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Uiteindelijk moet iedereen in Schiedam goed kunnen wonen, werken, leren, verblijven en zich kunnen ontwikkelen. Op deze pagina vind je een planning van de werkzaamheden, het laatste nieuws en de actuele situatie. Wanneer je doorklikt op de verschillende projecten krijg je meer achtergrondinformatie.

Maart 2024

Vanar woensdag 6 maart is een deel van de Overschieseweg in beide richtingen afgesloten voor auto’s – vanaf de kruising Noorderbrug tot aan de slagbomen van de parkeergarages bij de kantoren. De kruising blijft vrij en hulpdiensten hebben doorgang.

De toegang tot de parkeergarages van de bedrijven is bereikbaar via de weg langs het station, eerste stuk Overschieseweg.
Voor fietsers en voetgangers is de Overschieseweg begaanbaar. De afsluiting duurt twee weken.
Aannemerscombinatie CAS start met het plaatsen van rioolputten voor de woningbouw op Schieveste.

December 2023

Het bouwterrein Schieveste krijgt steeds meer vorm! De aannemer is druk bezig om de omleidingen voor autoverkeer, fietsers en voetgangers vóór kerst gereed te krijgen.

Vanaf 8 januari 2024 start de aannemer met het opbreken van o.a. het trottoir, fietspad en rijbaan binnen de bouwhekken. Het gebied blijft voor iedereen bereikbaar.


Afsluiting fietspad en voetpad – vrijdag 15 december 2023 tot maandag 18 december 2023

Strukton voert werkzaamheden uit op het spoor en heeft hierbij een deel van de Overschieseweg nodig voor opslag. Dit hebben ze deels bedacht op het groenstrookje net naast het spoor, ter hoogte van het gebouw van DeltaFiber en deels onder het viaduct. Voor transportbewegingen hebben ze de Paralleweg (fietspad tussen het spoor en terrein DeltaFiber) nodig. Dat deel wordt hiervoor afgesloten.

Oktober 2023

Alle seinen staan op groen om de locatie Schieveste geschikt te maken voor woningbouw. Het gewijzigde bestemmingsplan Schieveste is in juli 2023 door de gemeenteraad vastgesteld en onherroepelijk verklaard. Op het terrein ten noorden van station Schiedam Centrum gaan daarom de komende maanden werkzaamheden plaatsvinden.

In opdracht van de gemeente maakt de Civiele Aannemerscombinatie Schieveste, de CAS, de locatie bouwrijp. Oude kabels en leidingen worden weggehaald en nieuwe gaan de grond in. Ook worden verschillende onderzoeken gedaan. Het bouwrijp maken voor de 3.000 woningen op deze locatie neemt ruim anderhalf jaar in beslag.

Ook de parkeerstrook van NS moet ruimte maken voor de bouw van de eerste 1.200 woningen. Beheerder Q-Park heeft deze P+R met ingang van oktober gesloten. Automobilisten kunnen parkeren in de P+R Schiedam Centrum aan de Noorderweg 20 (in Pathé-complex). Hier zijn ruim 750 overdekte parkeerplaatsen. Reizigers met een OV-pas krijgen korting op het parkeerkaartje. De P+R Schiedam Centrum is uitstekend bereikbaar vanaf afslag 11 van de A20 en bij de ‘s-Gravelandseweg.

februari 2023 – bouwrijp maken Kop van de Singel

In opdracht van de gemeente Schiedam zorgt Irado voor het bouwrijp maken van het terrein aan de Kop van de Singel. Het gaat om de locatie gelegen tussen de Singel, Overschiesedwarsstraat, Overschiesestraat en Overschieseweg. De werkzaamheden zijn gestart vanaf 1 februari en deze duren circa vier weken.

Welke werkzaamheden?

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

Het verwijderen van het trapveldje. De gemeente gebruikt delen van het trapveld elders in Schiedam opnieuw; het verwijderen van de bestrating; het opheffen van het parkeerterrein; het verwijderen van de bomen en het groen; het verwijderen van het transformatorhuisje; het verleggen van het hemelwaterriool in de Overschiesestraat en werkzaamheden aan kabels en leidingen.

De gemeente plaatst borden om het verkeer om te leiden. Na het bouwrijp maken draagt de gemeente de grond over aan de ontwikkelaar zodat deze de bouwwerkzaamheden van s’MAAK kan starten.

Eventuele vragen kunt u stellen via 14 010 of via emailadres: contact@schiedam.nl

januari 2023 – Afsluiting Bettoweg

Vanaf maandag 16 januari 2023 begint het bedrijf Van den Herik uit Sliedrecht met een bodemonderzoek aan de Bettoweg. gedaan. De werkzaamheden zijn nodig in verband met de voorgenomen nieuwbouw ten behoeve van een onderneming aldaar.

Afsluiting

Voor doorgaand verkeer is de Bettoweg afgesloten van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 januari 2023 tussen 07.00 en 17.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden.

Parkeerverbod

In verband met de afsluiting van de Bettoweg zijn enkele parkeervakken niet te gebruiken van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari van 07.00 tot 17.00 uur. Het gaat om de parkeervakken ter hoogte van nummer 19 en ook die aan de overzijde daarvan. De parkeervakken Bettoweg ter hoogte van nummer 19 zijn twee weken afgesloten, tot en met 27 januari. De betreffende parkeervakken worden steeds aangemerkt met een verkeersbord ‘Verboden Te Parkeren’. Eventuele vragen kunt u stellen via 14 010 of via emailadres: contact@schiedam.nl

16 augustus – Stationsplein

Dinsdag 16 en woensdag 17 augustus is het stationsplein bij Schiedam Centrum voor een deel afgesloten vanwege de opbouw van een torenkraan die gebruikt wordt voor de ontwikkeling van Terras aan de Schie.

Met behulp van een mobiele kraan wordt de torenkraan binnen het bouwterrein opgebouwd tijdens deze twee dagen. De torenkraan is nodig om de bovenste drie lagen van het voormalig AMEC-gebouw eraf te halen.

Het AMEC-gebouw wordt herontwikkeld en resulteert in de nieuwe woontoren ‘Terras aan de Schie’. Het projectplan bestaat uit 130 appartementen, kantoorvoorzieningen op de eerste verdieping en commerciële voorzieningen in de plint.

De aannemer zorgt voor rijplaten op het plein en verkeersregelaars om de overlast gedurende deze twee dagen te beperken. Kijk ook op www. terrasadschie.nl

30 mei 2022 – Stationsplein

In mei zijn tegels met voelbare en waarneembare noppen en ribben voor de geleidelijnen aangebracht op het stationsplein. Hierdoor kunnen mensen met een visuele beperking een veilige route nemen tussen de verschillende openbaarvervoerspunten bij het station Schiedam Centrum.

UPDATE 16 juni 2020

In de week van 20 juni legt de bouwer van Terras aan de Schie zogenaamde stelconplaten neer. Hierdoor kunnen de aanwezige rijplaten de geleidelijn onderbreken. Uitgangspunt is de geleidelijnen zoveel mogelijk toegankelijk te houden. Daarna maakt partij RWD de geleidelijn af.


2 mei 2022 – Stationsplein

Aannemer Bolton Renovatie plaatst vanaf maandag 2 mei 2022 op het Stationsplein hekken voor de inrichting van de bouwplaats bij Terras aan de Schie. Dit voormalige AMEC-gebouw wordt de komende maanden getransformeerd. Er gaan drie verdiepingen af en er komen acht verdiepingen op.

Bij de inrichting van de bouwplaats wordt ook de toegang via de trap naar de Horvathweg afgesloten. De trap is inmiddels verwijderd en komt niet meer terug in het nieuwe ontwerp. In totaal worden 130 huurappartementen gerealiseerd. Op de begane grond en eerste verdieping komen commerciële ruimten. Terras aan de Schie is een initiatief van een private investeerder. Meer informatie is te vinden op www.terrasadschie.nl


4 april 2022 – Onderzoek Strickledeweg

In de omgeving van de Strickledeweg begint gespecialiseerde bedrijf Van den Herik uit Sliedrecht in opdracht van de gemeente Schiedam met onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Uit een eerder uitgevoerd onderzoek is namelijk gebleken dat dit deel van het bedrijventerrein verdacht is op de aanwezigheid van een aantal blindgangers uit de WOII. Voorafgaand aan werkzaamheden in de grond of bij heiwerkzaamheden, is het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de aanwezigheid hiervan noodzakelijk.

Het gaat om het braakliggend terrein tussen de Strickledeweg, De Hoopstraat en De Nijverheidstraat. Het onderzoek loopt vanaf maandag 4 april en neemt ongeveer vier weken in beslag.

Afsluiting en parkeerverbod

In verband met de werkzaamheden is De Nijverheidstraat op 12 en 14 april afgesloten voor alle verkeer. Een omleidingsroute wordt dan met verkeersborden aangegeven.

Verder geldt een parkeerverbod op:

  • Maandag 11 april van 07-17 uur verboden te parkeren op De Hoopstraat
  • Dinsdag 12 april van 07-17 uur verboden te parkeren op deel van De Nijverheidstraat/naar hoek De Hoopstraat
  • Donderdag 14 april van 07-17 uur verboden te parkeren op deel De Nijverheidstraat/naar hoek Strickledeweg
  • Vrijdag 22 april van 07-17 uur verboden te parkeren op deel Strickledeweg/vanaf hoek De Nijverheidstraat naar halverwege het braakliggend terrein
  • Maandag 25 april van 07-17 uur van halverwege braakliggend terrein aan Strickledeweg tot aan nummer 117.

Werkgebied incl fasering onderzoek Strickledeweg

11 januari 2022 – Hekwerk geplaatst op Horvathweg

Op 11 januari 2022 is een hekwerk geplaatst op het viaduct langs het fietspad op de Horvathweg. Binnenkort starten de werkzaamheden aan en om Terras aan de Schie (het voormalige AMEC-gebouw). Dit hekwerk zorgt er voor dat fietsers geen hinder ondervinden en dat voetgangers veilig de weg naar de ingang van het station Schiedam Centrum kunnen vinden.


De projecten

Actueel SchieDistrict

Break to innovate – 21 maart 2024

Home WerkzaamhedenBreak to innovate – 21 maart 2024di 27 februari 2024DelenDeel via FacebookDeel via TwitterShare on WhatsAppDeel via LinkedInBreak to Innovate Lunchbreak in Schiedam Ontmoet en deel kennis met andere ondernemers, medewerkers van kennisinstellingen en gemeente tijdens de Break to Innovate Lunchbreaks. Gemeente Schiedam en Hogeschool Rotterdam nodigen bedrijven in SchieDistrict en omstreken en studenten […]

Grondovereenkomst voor Hart van de Wijk op Peperkliplocatie

Home WerkzaamhedenGrondovereenkomst voor Hart van de Wijk op PeperkliplocatieChocolade hart, symbolisch Hart van de Wijk, overhandigd door wethouder Laan aan CEO Onno Dwars van Ballast Nedam Developmentvr 2 februari 2024DelenDeel via FacebookDeel via TwitterShare on WhatsAppDeel via LinkedInGemeente Schiedam en Ballast Nedam Development hebben een overeenkomst getekend voor de reservering van grond op de Peperkliplocatie. […]

7 februari – Denk mee over vernieuwing station Schiedam Centrum en nieuw station Schiedam Kethel

Home Werkzaamheden7 februari – Denk mee over vernieuwing station Schiedam Centrum en nieuw station Schiedam Ketheldi 16 januari 2024DelenDeel via FacebookDeel via TwitterShare on WhatsAppDeel via LinkedInDenk mee over een vernieuwd station Schiedam Centrum en een nieuw station Schiedam Kethel. Iedereen is op woensdag 7 februari 2024 van harte welkom in het Stadskantoor, Stadserf 1, […]

Heeft u vragen?

Mail dan naar schiedistrict@schiedam.nl

Bel tijdens kantooruren naar: 010-219 18 88

Of stuur een bericht via het contactformulier.