Home Gebiedsontwikkeling Mission statement

Mission statement

De gebiedsontwikkeling SchieDistrict: waar doen we het voor?

Het gaat niet om een op zichzelf staande aanpak. Het is onderdeel van het stadsbeleid, uitvoering van bijvoorbeeld de Stadsvisie 2030, de Woonvisie uit 2020 en de Mobiliteitsvisie (2020). De gemeente wil zich ontwikkelen, schaalsprongen maken, op het gebied van wonen, werken en mobiliteit om zo de verstedelijking, maatschappelijke inclusie en verbetering van de leefbaarheid op een duurzame manier te realiseren.

Het doel is een sociale en een economische stijging te bewerkstelligen. Iedereen in Schiedam moet kunnen werken en goed wonen.

Met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict willen we verschillende doelen bereiken:

  • Bedrijventerreinen herstructureren naar innovatieve toekomstbestendige terreinen
  • Kwalitatieve woningen bouwen op diverse locaties binnen SchieDistrict
  • Vernieuwd station Schiedam Centrum en omgeving
  • Leven Lang Ontwikkelen: scholing en arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen
  • Ontwikkeling van Hotel De Veste op het Leisurecentrum
  • Corridors Spaanse Polder, Schieveste aanpakken

De herstructurering van bedrijventerreinen zorgt voor meer werkgelegenheid. We zetten in op aantrekkelijke, duurzame en veilige bedrijventerreinen met veel innovatieve ondernemers. Voorbeeld is ook de invulling van Pathé Schiedam en het Leisurecentrum op Schieveste.

Door programmering van het ONS-terrein als hotspot voor de mechatronica (maakindustrie voor grove en fijne mechanica) willen we in Schiedam gevestigde innovatieve bedrijven behouden en nieuwe innovatieve bedrijven naar Schiedam trekken. Een campus in het gebied is onze ambitie. 

‘Met SchieDistrict maakt Schiedam een schaalsprong in wonen, werken en bereikbaarheid’

Projectdirecteur Lydia Buist

We merken dat er een tekort is aan arbeidskrachten. Om die naar Schiedam te krijgen, gaan we niet alleen huidige Schiedammers aan werk helpen maar ook woningen bouwen om nieuwe arbeidskrachten te kunnen huisvesten. Bijvoorbeeld op Schieveste.

Met een hoogstedelijk woonprogramma, kan Schiedam een goede invulling geven aan de verstedelijkingsopgave voor deze regio en kunnen Schiedammers wooncarrière maken. Doelgroepen zijn mensen die in het gebied werken, studenten en mensen die willen verhuizen naar een comfortabel appartement dichtbij de stad en OV-knooppunt. 

Midden in het SchieDistrict ligt station Schiedam Centrum dat verouderd is en niet meer past bij de ontwikkelingen die gaande zijn. Daarom is een vernieuwd station bij Schiedam Centrum onderdeel van SchieDistrict. We willen zowel een goede reizigersafwikkeling als een goede verbinding met de rest van stad en in de regio.

Verder moeten we meer aandacht besteden aan de relatie arbeidsmarkt & scholing. De vraag sluit namelijk niet aan op het aanbod. SchieDistrict is een gebied waar wonen, werken en leren tezamen een rode draad vormen. Dus: 3 keer kracht: innovatiekracht, arbeidskracht, krachtige woningbouw.