Home Thema's Werken

In SchieDistrict wil de gemeente Schiedam ruimte bieden aan innovatie en ontwikkeling.

Met een heldere economische toekomstvisie, een ontwikkelperspectief, wordt de aanwezige bedrijvigheid op de bedrijventerreinen ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder verstevigd. Bovendien kan de gemeente bedrijvigheid aantrekken door nieuwe erfpachtcontracten af te sluiten met innovatieve, duurzame ondernemers.

De ’s-Gravelandsepolder en de Spaanse Polder vormen de banenmotor voor Schiedam en de regio. Het doel is de bedrijventerreinen te transformeren tot economisch sterke bedrijventerreinen van de toekomst. Bekijk hier het ontwikkelperspectief dat de gemeente Schiedam heeft gemaakt voor deze bedrijventerreinen.

Leven Lang Ontwikkelen

Hier zijn dus volop kansen voor ondernemers én werknemers voor een Leven Lang Ontwikkelen. Binnen SchieDistrict is dan ook een kwartiermaker Leven Lang Ontwikkelen aangesteld, Nico van Hemert. Hij brengt ondernemers met elkaar in verbinding, contact zoeken met kennisinstellingen en het onderwijs. Het doel van Leven Lang Ontwikkelen is vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten en ondernemers met elkaar in contact te brengen waardoor ze elkaar kunnen versterken. Uitgangspunt van het programma Leven Lang Ontwikkelen is een duurzame verbinding tot stand te brengen tussen bedrijven en talent. Shape your future. Zie ook het thema Leven Lang Ontwikkelen.

Subsidieregelingen

De gemeente Schiedam nodigt ondernemers uit om een beroep te doen op de Subsidieregeling Stimulering Innovatie. Daarbij staat samenwerking met een regionaal bedrijf of kennisinstelling centraal.

‘Dit zijn de bedrijventerreinen van de toekomst: een robuuste motor voor de arbeidsmarkt van zowel Schiedam als de regio en een vliegwiel voor innovatie en duurzaamheid’

Wethouder Economie

ACTUEEL

Rapportage biedt terugblik op Leven Lang Ontwikkelen

Najaar 2022 is het rapport ‘Leven Lang Ontwikkelen SchieDistrict’ uitgebracht. In dit rapport wordt een terugblik geschetst over de periode september 2021-juli 2022. Uit deze rapportage blijkt dat het afgelopen jaar veel is gebeurd op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er zijn maar liefst drie opleidingsmogelijkheden van start gegaan vanuit het ONS-gebouw, gezamenlijk goed […]

Fitnesspark langs de Schie

Bewegen en sporten in de open lucht met uitzicht op de Schie. Hoe fijn is dat? Tot half maart 2023 kan iedereen in Schiedam gratis en onbeperkt gebruikmaken van maar liefst negen fitnesstoestellen. Het gaat om een proefproject naast Pathé Schiedam, vlakbij de locatie waar medio volgend jaar de bouw van hotel De Veste van […]

Break to innovate – 15 december

Innovatie lunch in het ONS gebouw Kom leren en verbinden! Gebruik deze break om te innoveren en je netwerk uit te breiden. Een goede buur-ondernemer is “beter dan een verre vriend”Zowel in en om het ONS-gebouw als in de gebiedsontwikkeling SchieDistrict zijn interessante ondernemers gevestigd. Daarom organiseren we iedere derde donderdag van de maand een […]

Regels reductie CO2-uitstoot

Regels reductie CO2-uitstoot verplicht per 1 juli 2023 Werkgevers die minimaal honderd werknemers in dienst hebben, zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om het aantal gereisde zakelijke kilometers te registreren en te rapporteren. Het uiteindelijke doel van deze registratieplicht ‘Werkgebonden Personenmobiliteit’ is dat er in Nederland één megaton CO2 minder uitstoot plaatsvindt in 2030. Vanuit […]

Rijk reserveert geld voor vernieuwing station Schiedam Centrum

“Erg goed nieuws”, reageerde wethouder Frans Hamerslag (Mobiliteit) op een bericht van de Rijksoverheid. Op 10 november 2022 is het besluit genomen om een studie te starten naar verbetering van onder andere het station Schiedam Centrum. Dit station ligt in het hart van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Een vernieuwd station is van belang voor Schiedammers die […]

Eerste innovatie challenge in SchieDistrict geslaagd

Donderdag 3 november vond voor de eerste keer een innovatie-challenge plaats bij mechatronica bedrijf Metrohm-Applikon in Schiedam. Zo’n twintig (young) professionals en studenten van de Hogeschool Rotterdam zijn deze dag op zoek gegaan naar nieuwe businessmodellen voor innovatief gebruik van data. Deze dag draagt ook bij aan het creëren van een ecosysteem binnen de bedrijventerreinen […]

Gerelateerde projecten

Wilt u meer weten?

Neem contact op met projectmanager Liesbeth Roeles
010-219 18 88 of vraag een gesprek aan.