Home Projecten Vernieuwd station en omgeving

Vernieuwd station en omgeving

De omgeving rondom station Schiedam Centrum speelt een centrale rol in het ontwikkelen en bereikbaar houden van de stad. Dit gebied is een belangrijke schakel binnen SchieDistrict waar verschillende ruimtelijke structuren elkaar tegenkomen. Het is een knooppunt van wegen voor auto’s, langzaam verkeer en voetgangers én van openbaar vervoer, zoals tram, metro, trein en bus. Samen met verschillende partners wordt nagedacht over de toekomst van het station en het omliggende gebied. Ook u kunt een inbreng hebben, zie verderop meer informatie.

De stationsomgeving wordt beter bereikbaar, prettiger en veiliger voor de buurtbewoners, reizigers en bezoekers. Op 2 november 2021 heeft de gemeenteraad de Visie Stationsgebied Schiedam Centrum vastgesteld.

Schiedam is goed bereikbaar via de snelweg (A4, A20) en het spoor, zowel met het landelijk spoornet als het regionale netwerk van metro, bus en tram. Knooppunt Schiedam heeft een belangrijke rol voor de regio. Na het centrum van Rotterdam en Den Haag heeft Schiedam in de zuidelijke Randstad de beste OV-bereikbaarheid. Met het metronetwerk, dat gekoppeld is aan het landelijk spoornet, speelt het IC–station Schiedam Centrum een belangrijke rol voor de bereikbaarheid van zo’n 400.000 inwoners van de westelijke Rotterdamse regio met de Randstad. Verwacht wordt dat de reizigersaantallen binnen tien jaar kunnen verdubbelen, zeker met realisatie van nieuwbouw op Schieveste en als de gebieden Nieuw-Mathenesse en MerweVierhavens in de komende jaren tot ontwikkeling gaan komen met in totaal 7.000 tot 8.000 woningen. Via de Boerhaavelaan en metrohalte Marconiplein wordt Station Schiedam Centrum ook voor deze locaties het opstappunt voor OV.

Behalve het belang voor de regio zijn in de directe omgeving circa 25.000 werknemers op de nabij gelegen bedrijventerreinen gebaat bij een modern OV. Daarnaast kiezen de circa 3.000 bewoners van de nieuw te bouwen wijk Schieveste voor een woning op deze locatie vaak vooral vanwege de directe aanwezigheid van een station. Ook voor bewoners van de woningbouw s’MAAK is het station dadelijk de ‘buurman’. Kortom, alle ontwikkelingen in de gebiedsontwikkeling SchieDistrict vergroten de vervoersvraag en daardoor is een aantrekkelijk, goed geoutilleerd station wenselijk. Een vernieuwd station versterkt de entree naar de stad en vormt een logische toegang tot het centrum. 

ACTUEEL

Denk mee over Station Schiedam Centrum op 5 juni

“Station Schiedam moet veiliger, zwerffietsen en fietsdiefstal moet worden tegengaan en het nieuwe station moet meer herkenbaar Schiedams zijn.” Dit en meer reacties zijn opgehaald in het participatietraject voor Knoop station Schiedam Centrum.  Op woensdag 5 juni 2024 is iedereen van harte welkom voor meer informatie en om mee te denken over de ontwikkelingen bij […]

Rijk reserveert geld voor vernieuwing station Schiedam Centrum

“Erg goed nieuws”, reageerde wethouder Frans Hamerslag (Mobiliteit) op een bericht van de Rijksoverheid. Op 10 november 2022 is het besluit genomen om een studie te starten naar verbetering van onder andere het station Schiedam Centrum. Dit station ligt in het hart van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Een vernieuwd station is van belang voor Schiedammers die […]

Samen werken aan ontwerp voor openbare ruimte Stationsgebied

De openbare ruimte rondom station Schiedam Centrum krijgt een nieuwe inrichting. Maar niet op korte termijn. Momenteel vinden immers op het Stationsplein diverse werkzaamheden plaats, zoals voor de bouw van project Terras aan de Schie. Ook de bouw van woontoren s’MAAK moet nog starten. Wanneer alle woningen gereed zijn, moet ook het stationsgebied er goed […]

Visie stationsgebied is vastgesteld

Schiedam kiest voor transformatie stationsgebied De gemeenteraad van Schiedam heeft dinsdagavond 2 november zijn ambitie vastgelegd voor de toekomst van het stationsgebied. Met de vaststelling van de Visie Stationsgebied kiest de raad voor een verdere transformatie van het gebied aan de zuidzijde van het station, grofweg tussen de Schie en de Boerhaavelaan. Dit stationsgebied moet […]

Video’s bijeenkomsten

Woensdag 7 februari 2024

Woensdag 5 juni 2024

Rapportages van regionale omroep Twee

Rijk start onderzoek naar Oude Lijn en stations

Het station Schiedam Centrum is dringend toe aan vernieuwing. Dat vindt niet alleen de gemeente Schiedam, maar ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS, ProRail en RET. Een kwaliteitsslag is onontbeerlijk. Vooral als het gaat om overzichtelijkheid in het station, de toegankelijkheid van het gebouw, maar ook om de sociale veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van het station en omgeving. Daarom is de gemeente al geruime tijd bezig om deze punten onder de aandacht te brengen van Rijk en regio.

Mede dankzij deze inspanningen heeft de Rijksoverheid in november 2022 het besluit genomen om voor een verbetering van station Schiedam Centrum geld te reserveren en een studie te starten naar de meest geschikte aanpak hiervan. Eind oktober 2023 kreeg een consortium van bedrijven dan ook opdracht van de gemeente Schiedam om deze studie uit te werken. Voor zomer 2024 moet een conceptnotitie worden gepresenteerd. Hierin komen de meest kansrijke oplossingen te staan voor vernieuwing van het station en de stationsomgeving.

Participatie

Participatie is een belangrijk onderdeel van de studie naar vernieuwing van het station Schiedam Centrum. Er komen verschillende participatiebijeenkomsten in de periode februari-juni 2024. Samen met bewoners, reizigers, ondernemers en belanghebbenden worden dan mogelijke oplossing voor vernieuwing opgehaald en getoetst. Alle oplossingen worden bekeken op hun voor- en nadelen, maar ook op doelbereik, kosten en uitvoerbaarheid. Uiteindelijk komen zo de meest kansrijke oplossingen in beeld. Deze komen in de Notitie Kansrijke Oplossingen die voor eind 2024 er moet liggen.

Nieuw station Kethel

Er komt daarnaast ook een verkenning om te bepalen hoe het spoor tussen Leiden en Dordrecht kan worden verbeterd. Schiedam maakt onderdeel uit van deze spoorlijn, die ook wel de Oude Lijn wordt genoemd. Een verbetering van deze Oude Lijn kan bijvoorbeeld bestaan door toevoeging van extra sporen en nieuwe haltes, waaronder een station Kethel. Ook voor deze verkenning, waarvan ProRail als spoorbeheerder de trekker is, is geld gereserveerd.

Start uitvoering viersporigheid en nieuwe stations niet voor 2030; Schiedam Centrum rond 2028

Verwacht wordt dat zeker niet voor 2030 wordt gestart met de daadwerkelijke uitvoering van de oplossing voor de benodigde vier spoorlijnen. De regie op de onderzoeken en op het betrekken van alle partijen ligt bij ProRail als beheerder van het spoor in Nederland. Op de website van ProRail is meer informatie over de aanpak van de Oude Lijn te vinden.

Vanuit de gebiedsontwikkeling SchieDistrict wordt vinger aan de pols gehouden van deze studie. Voor Schiedam zijn de bereikbaarheid van het station voor fietsers en voetgangers van belang, evenals de herinrichting van het busstation op de Horvathweg. De bedoeling is dat dit OV-knooppunt in de pas blijft lopen met de aangrenzende ontwikkelingen in SchieDistrict en met andere opgaven op het gebied van mobiliteit in Schiedam.

cover nieuwsbrief Stationsomgeving november 2023

Aanmelden nieuwsbrief Stationsomgeving

Wilt u op de hoogte blijven, schrijf dan via de button hieronder in op nieuwsbrief.

Lees hier de laatste nieuwsbrief

Heeft u vragen?

Neem contact op met projectassistent Irma van Diggelen
E-mail: i.v.diggelen@schiedam.nl
Telefoon: 010-219 17 22

Wilt u meer weten?

Neem contact op met projectleider Eelco van Diesen
010 219 16 59 of vraag een gesprek aan.