Home Projecten Peperkliplocatie

Peperkliplocatie

Basisschool De Peperklip en de sporthal in Oost zijn aan vervanging toe. Dit biedt in SchieDistrict kansen om deze locatie te ontwikkelen en te transformeren naar een maatschappelijk centrum met zorgaanbieders zoals een huisarts of fysiotherapeut, en met woningen.

De gemeente Schiedam wil deze herontwikkeling aangrijpen om op de Peperkliplocatie een ‘Hart van de Wijk’ te realiseren. Het Hart van de Wijk is een multifunctionele plek die zowel door de opzet van het gebouw als de invulling ervan uitnodigt tot ontmoeting. Het doel van de herontwikkeling is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in Schiedam-Oost. De nieuwbouw bij De Peperklip is één van de projecten binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict.

Video over de herontwikkeling van de Peperkliplocatie

Verslagen bijeenkomsten:


Nieuws over Peperkliplocatie

15 mei – nieuwe informatiebijeenkomst De Peperklip

Eind vorig jaar heeft er reeds een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden van De Peperkliplocatie. Sindsdien is er door de ontwikkelaar Ballast Nedam Development en de gemeente verder gewerkt aan de uitwerking van het plan. Tijdens de komende informatiebijeenkomst op woensdagavond 15 mei praten beide partijen iedereen graag bij! Kom ook naar de nieuwe informatiebijeenkomst op […]

Lentemiddag bij De Peperklip – 17 april

Op woensdag 17 april 2024 vindt op het schoolplein bij basisschool De Peperklip (Celsiusstraat) en op het Schieveldje (Stationstraat) de Lentemiddag plaats. Deze middag is van 13.00 tot 15.30 uur én is voor kinderen en ouders. Alle activiteiten zijn gratis! De volgende partijen zijn betrokken bij deze Lentemiddag:

Informatiebijeenkomst ‘Hart van de Wijk’ op 11 december 2023

Basisschool De Peper klip en de sportzaal aan de Celsiusstraat zijn hard toe aannieuwbouw. Het is dé kans om op deze plek in de wijk Oost een ‘Hart van de Wijk’ tebouwen onder de naam ‘De Peperklip’. Samenwerkingsovereenkomst De gemeente Schiedam en Stichting Primo Schiedam hebben daarvoor in oktober2022 een samenwerkingsovereenkomst getekend met ontwikkelaar Ballast […]

Startsein voor herontwikkeling Peperkliplocatie

De gemeente Schiedam en Stichting Primo Schiedam hebben op donderdag 20 oktober 2022 een samenwerkingsovereenkomst met Ballast Nedam Development ondertekend. De overeenkomst is het officiële startsein voor de herontwikkeling van de Peperkliplocatie. De gezamenlijke ambitie is om hier een ‘Hart van de Wijk’ voor Schiedam-Oost te realiseren. De Peperkliplocatie biedt uiteindelijk ruimte aan een nieuwe […]

Schiedam brengt tender uit voor Peperkliplocatie

Gezamenlijk en haalbaar plan voor Peperkliplocatie  Ontwerp een ‘Hart van de Wijk’ in Schiedam-Oost met onderwijs, sport, welzijn en woningen. Deze oproep heeft de gemeente Schiedam medio december gepubliceerd op het digitale inkoopsysteem Negometrix.nl. Met het plaatsen van de ‘tender’ nodigt de gemeente partijen uit om een integrale visie en een haalbaar plan op te stellen voor de locatie […]

Stand van zaken februari 2024

De gemeente en de ontwikkelaar Ballast Nedam zijn bezig om het schetsontwerp plan verder uit te werken. Tijdens een informatieavond op 11 december 2023 zijn de bewoners geïnformeerd. Tot aan de zomer organiseren de gemeente en de ontwikkelaar een aantal bijeenkomsten waarbij zij in gesprek gaan met de bewoners over het plan.

Vanwege de ontwikkeling van de Peperkliplocatie moet het bestaande tankstation worden verplaatst. Het projectteam is bezig met het onderzoeken van de  nieuwe locatie van het tankstation.

Het idee is om het tankstation te verhuizen naar een locatie ten noordoosten aan de Horvathweg, zo dicht mogelijk bij de rotonde. 
In 2019 is de stationsvisie vastgesteld door de raad. Hierin is aangegeven dat de gemeente van de Horvathweg een stadstraat wil maken. Dat houdt in dat aan de Horvathweg meer woningen, maar ook eventueel een supermarkt zou moeten komen. Onderzocht wordt of de Lidl, die nu nog haar winkel heeft aan de Dieselstraat een optie is. Al deze plannen zijn nog in een pril stadium. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt hierover gecommuniceerd.

Verbinden

De Peperkliplocatie moet een brug slaan tussen de omliggende wijken, zowel ruimtelijk als programmatisch. Het Hart van de Wijk bestaat uit een maatschappelijk deel, waarin een nieuw schoolgebouw, een sportzaal, zorgfuncties zoals een huisartsenpost, fysio en apotheek zijn gevestigd. De wens is om hier ook het wijkondersteuningsteam (WOT) onder te brengen. Daarnaast bestaat de ambitie om te verdichten: door woningen toe te voegen en daarmee wooncarrière in de wijk mogelijk te maken. Tot slot moet goed ingerichte openbare ruimte bijdragen aan de beleving en het functioneren van deze plek en haar omgeving.

De functies die nu versnipperd door de wijk zitten, krijgen door de ontwikkeling van de Peperkliplocatie goede huisvesting. Ook moet de clustering van alle functies in programmatische zin leiden tot betere dienstverlening aan de bewoners van Oost en later van Schieveste. Door aandacht voor de openbare ruimte in de herontwikkeling ontstaat de kans op een betere en groenere buitenruimte. De ontwikkeling moet nieuwe energie geven aan de omliggende wijk en zal een belangrijke ‘halte’ vormen op de corridor tussen M4H (Rotterdam), Schieveste en locaties ten noorden van de A20.

Planning

De gemeente Schiedam heeft medio december 2021 een tender gepubliceerd op het digitale inkoopsysteem Negometrix.nl. Om deze uitdagende en veelomvattende opgave te realiseren, ging de gemeente op zoek naar een partner. Ballast Nedam Development is de partner geworden om gezamenlijk een haalbaar plan op te stellen en die met creativiteit en ambitie invulling geeft aan de opgave en tevens verbinding legt tussen (toekomstig) publiek, de buurt en andere belanghebbenden.

De locatie van de herontwikkeling

Heeft u vragen?

Neem contact op met projectassistent Irma van Diggelen.
E-mail: i.v.diggelen@schiedam.nl
Telefoon: 010-219 17 22

Wilt u meer weten?

Neem contact op met projectleider Eelco van Diesen
010 219 16 59 of vraag een gesprek aan.