De gemeente Schiedam heeft in juli 2018 besloten tot de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Het tekende zich namelijk duidelijk af dat schaalsprongen nodig zijn op het gebied van wonen, economie en mobiliteit. Alleen dan kunnen grote stappen worden gezet om verstedelijking, werken, een leven lang ontwikkelen en bereikbaarheid, duurzaam te realiseren.


Mijlpalen

Sinds zomer 2018 zijn al enkele mijlpalen bereikt:

 • Voor de Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder is een Ontwikkelperspectief vastgesteld, inclusief bijbehorend ontwerp-bestemmingsplan en toetsingskader Duurzaamheid Gebouwen
 • Burgemeester Lamers geeft het startsein voor het bouwrijp maken van de kavel aan de Jan van Riebeeckweg 2-4. Ruimte voor vernieuwing op een zichtlocatie
 • Er is met Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) een grondreserveringsovereenkomst getekend;
 • Er is een grondovereenkomst getekend met De Veste BV voor hotel De Veste;
 • Het college heeft voor de zomer van 2019 een gemeentelijk Kwaliteitsplan Schieveste vastgesteld waarmee de gemeente het Masterplan Schieveste van OCS kan toetsen;
 • De Ontwikkelcombinatie Schieveste heeft in november 2019 haar masterplan aan de gemeente aangeboden.
 • De gemeenteraad heeft na toetsing van het Masterplan aan het Kwaliteitsdocument besloten om het bestemmingsplan Schieveste te wijzigen van een kantorenlocatie naar een multifunctionele woonlocatie
 • Er is een marktpartij geselecteerd voor de ontwikkeling van de Kop van de Singel
 • Per april 2020 zijn er 84 erfpachtcontracten van rechtswege afgelopen. Inmiddels zijn gesprekken gaande met circa 30 ondernemers met nieuwe plannen;
 • Het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder heeft het keurmerk Veilig Ondernemen gekregen;
 • Bij het spoorviaduct ter hoogte van het Leisurecentrum is de eerste openbare boulderwand van Nederland geopend. Boulderen is een nieuwe Olympische sport;
 • De bioscoop Pathé Schiedam is vanaf de opening een succes.

Actualisatie gebiedsopdracht

De bereikte resultaten en voortschrijdend inzicht in de samenhang tussen de verschillende locaties en thema’s hebben geleid tot een actualisatie van de gebiedsopdracht. Het college van B & W heeft de herijking medio april 2020 vastgesteld.

‘Met SchieDistrict maakt Schiedam een schaalsprong in wonen, werken en bereikbaarheid’

Projectdirecteur Lydia Buist

Zo blijkt de Boerhaavelaan een belangrijke verbindingsroute tussen het Station Schiedam Centrum en de toekomstige ontwikkeling van Nieuw-Mathenesse en MerweVierhavens. Meer voorzieningen op het gebied van OV worden beter bereikbaar. Verder zijn zowel de school De Peperklip aan de kop van de Boerhaavelaan als de daarachter liggende sportzaal aan vervanging toe. Dit biedt kansen om deze locatie te ontwikkelen en transformeren naar een maatschappelijk centrum met enkele tientallen woningen en met voorzieningen voor de nieuwe wijk Schieveste én voor Schiedam-Oost.

Ook marktinitiatieven hebben geleid tot een actualisatie van de gebiedsopdracht. Een voorbeeld daarvan is het conceptvoorstel van de eigenaar van het AMEC-gebouw op het Stationsplein. De eigenaar stelt voor de bestemming van kantoren te wijzigen naar woningen. Het plan behelst de bouw van circa 130 woningen en gemeenschappelijke ruimten zoals een dakterras, fietsenstalling, fitnessruimte en wasserette. Op de begane grond is ruimte voor detailhandel. De eigenaar pakt de ontwikkeling op in nauwe afstemming met het team SchieDistrict van gemeente Schiedam. 

Beleidscontext

Met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict kan de gemeente belangrijke beleidsdoelstellingen realiseren op het gebied van wonen, economie, mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid. Zo sluit SchieDistrict aan op of is een uitwerking van het gemeentelijk beleid. Denk aan de Stadsvisie 2030, de kadernota Economie, het Ontwikkelperspectief ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder, de Woonvisie 2030, het duurzaamheidsbeleid, ‘Schiedam Duurzaam Bereikbaar’ en het mobiliteits- en ruimtelijk-economische beleid binnen het verband van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de MRDH.


Meer achtergronden:


Overzichtskaart gebied SchieDistrict - gemeente Schiedam
Overzichtskaart gebied SchieDistrict – gemeente Schiedam