Geschiedenis

De Spaanse Polder is meer stad dan andere industriewijken en zelfs meer stad dan sommige woonwijken. De ambitie destijds was om een stedelijke omgeving te maken met een centrum, recreatievelden, bomen, vista’s, winkels, plantsoenen en zelfs een zwembad. En met aandacht voor architectuur!

Kortom, de ambities waren hoog. In dat opzicht is de Spaanse Polder een mislukking, stelt dit rapport, maar wel een mislukking met restanten van geniale, vergezochte en idealistische ideeën met een wens tot stedelijkheid. Het rapport ‘Spaanse Polder’ uit 1998 is een studie, uitgevoerd door CRIMSON, als onderdeel van het project Haven- en Industriegebieden van de Stichting Comite Wederopbouw te Rotterdam.