Home Projecten Bedrijventerreinen van de toekomst

Bedrijventerreinen van de toekomst

De ambitie is de ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder samen met de ondernemers te transformeren tot innovatieve en hoogwaardige bedrijventerreinen. Met toekomstbestendige ondernemingen. 

De bedrijventerreinen ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder zijn een cruciale bouwsteen van de lokale en regionale economie. Hier werken circa 7.100 mensen.

Ruimte voor ontwikkeling

Met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict is de gemeente Schiedam weer zichtbaar in het gebied met een projectmatige aanpak. Opzet is ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. Leegstaande en/of oude panden worden gesloopt en grond wordt bouwrijp gemaakt om opnieuw in erfpacht uit te geven. 

Voor bedrijven op zichtlocaties van de bedrijventerreinen vereist dat meer aandacht voor hun uitstraling. De zone langs rijksweg A20 vormt bijvoorbeeld de ‘etalage’ van het gebied. Deze etalagezone is bedoeld voor representatieve, arbeidsintensieve bedrijven en bedrijfsgebonden kantoren. Deze panden moeten een minimale hoogte met vier bouwlagen en een bovengemiddelde architectonische uitstraling hebben.

Met deze ingrepen blijft het gebied op de lange termijn een robuuste motor voor de arbeidsmarkt van Schiedam en de regio en groeit het uit tot een vliegwiel voor innovatie en duurzaamheid waar bedrijfsleven, onderwijs en een leven lang ontwikkelen elkaar weten te vinden en te versterken.

Bomen in bakken

De gemeente wil ook de openbare ruimte verbeteren in de polders. De verblijfskwaliteit van het gebied moet attractief worden: voor bezoekers, werkenden en voor nieuw talent. Soms moeten er bomen worden gekapt met het oog op een ontwikkeling. Omdat de gemeente de bedrijventerreinen wel graag ‘groen’ wil houden, komen er bomen in bakken. Bijvoorbeeld aan de Nieuwpoortweg komen elf bomen in bakken te staan. Hier kunnen ze groeien totdat ze elders in het gebied weer in de volle grond kunnen worden geplant.

Aanmelden voor de nieuwsbrief bedrijven

Indien u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich hier inschrijven.

Een vermoeden van criminaliteit melden?

Ziet u een verdachte of ongewone situatie? Meld dit dan alstublieft in uw eigen belang bij:

Grond in erfpacht

De erfpachtcontracten op deze locaties lopen binnen nu en vijf jaar af of zijn verlopen. De grond wordt in erfpacht uitgegeven voor 99 jaar en daarom zijn enkele eisen verbonden aan dit recht. Ondernemers zijn daarvan op de hoogte gesteld door middel van een brief en een folder. In deze folder staan de voorwaarden voor uitgifte van grond in erfpacht. Met iedere ondernemer gaat het team SchieDistrict in gesprek. De Algemene Erfpachtvoorwaarden Schiedam 2004, aangepast in 2020, zijn hier ook van toepassing.
Het proces van uitgifte aan zittende erfpachters is beschreven in het document ‘Proces gronduitgifte zittende erfpachter’ en het proces voor geïnteresseerden voor een kavel is beschreven in het document ‘Proces interesse voor een kavel’.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is bij uitgifte van grond voor 99 jaar een centraal thema. De gemeente wil graag dat de bedrijventerreinen toekomstbestendig zijn. Op deze pagina staan verschillende documenten over het verduurzamen van kantoren of bedrijfsgebouwen.Graven in de grond? Eerst onderzoek! 

Bekijk hier informatie over ontplofbare oorlogsresten


Ondernemersvereniging ’s-Gravelandsepolder
Eén van de gesprekspartners van het team SchieDistrict van de gemeente Schiedam is de Ondernemersvereniging ’s-Gravelandsepolder. Samen bespreken we regelmatig knelpunten op het gebied van onder andere de groenvoorziening, bestrating, verlichting en verduurzaming van het bedrijventerrein.

ACTUEEL

Gemeente sluit volgend contract voor campus MICS

Met sloop en nieuwbouw van de voormalige Manometerfabriek krijgt de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam er weer een blikvanger aan de A20 bij. Woensdag 13 december 2023 tekenden wethouder Anouschka Biekman (Vastgoed) en Ferdinand Gremmen en Niels Langenhuizen namens SDK Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels) de overeenkomst voor gronduitgifte aan de Nieuwpoortweg 8/Jan van Riebeeckweg 14. MICS […]

Contract getekend voor entree van campus MICS

Op een zichtlocatie langs de A20 komt het gebouw ‘Apex’ als entree van MICS, de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam. Wethouder Antoinette Laan (gebiedsontwikkeling SchieDistrict) en ontwikkelaars Ferdinand Gremmen en Niels Langenhuizen van SDK Vastgoed (VolkerWessels) ondertekenden woensdag 6 december 2023 het erfpachtcontract voor een perceel van 5.700 m². Het gaat om een ontwikkeling van ruim […]

Rapportage biedt terugblik op Leven Lang Ontwikkelen

Najaar 2022 is het rapport ‘Leven Lang Ontwikkelen SchieDistrict’ uitgebracht. In dit rapport wordt een terugblik geschetst over de periode september 2021-juli 2022. Uit deze rapportage blijkt dat het afgelopen jaar veel is gebeurd op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er zijn maar liefst drie opleidingsmogelijkheden van start gegaan vanuit het ONS-gebouw, gezamenlijk goed […]

Regels reductie CO2-uitstoot

Regels reductie CO2-uitstoot verplicht per 1 juli 2023 Werkgevers die minimaal honderd werknemers in dienst hebben, zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om het aantal gereisde zakelijke kilometers te registreren en te rapporteren. Het uiteindelijke doel van deze registratieplicht ‘Werkgebonden Personenmobiliteit’ is dat er in Nederland één megaton CO2 minder uitstoot plaatsvindt in 2030. Vanuit […]

Erfpachtcontract met Bouwmaat afgesloten

De gemeente Schiedam heeft wederom een erfpachtrecht in de Spaanse Polder uitgegeven, ditmaal aan BME Bouwmaten Nederland bv. Wethouder Antoinette Laan (Bedrijventerreinen) en bestuurder-directeur Pieter van Leusden tekenden de overeenkomst op 21 september 2022. Het gaat om het perceel aan de Bettoweg 6, 20/Philippusweg 3-7 van ruim 6500 m² groot, waar Bouwmaat al is gevestigd.

Nieuwe ontwikkeling in Spaanse Polder van start

De gemeente Schiedam heeft een erfpachtovereenkomst gesloten met Loef Beheer en Projecten voor de uitgifte van grond aan De Nijverheidstraat 1, 3, De Hoopstraat 9, 9AB, 11 en Strickledeweg 101-109. De ontwikkelaar realiseert op deze locatie een duurzaam bedrijfsgebouw van circa 3.700 m2 groot. De nieuwbouw past naadloos in de plannen van de gemeente Schiedam […]

Heeft u vragen?

Projectassistent Caroline van Bakel
E-mail: schiedistrict.bedrijven@schiedam.nl
Telefoon: 010-219 18 88

Wilt u meer weten?

Neem contact op met projectmanager Liesbeth Roeles
010 219 18 88 of vraag een gesprek aan.