Home Projecten Woningbouw op Schieveste

Woningbouw op Schieveste

Voor het gebied tussen spoor en rijksweg A20, achter Station Schiedam Centrum gaat de Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) circa 3.000 woningen realiseren. Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan op 18 juli 2023, kunnen de voorbereidingen hiervoor van start. De civiele aannemer gaat eerst het gebied bouwrijp maken. Naar verwachting gaat dan eind 2025 de eerste paal de grond in.

Op woensdag 29 september 2021 is met de ondertekening van de koopovereenkomst voor de grond door de burgemeester van Schiedam en de directie van Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) het startsein gegeven voor woningbouw op Schieveste. Door de aankoop van de grond voor bouwvlak A, kan OCS de eerste circa 1.200 woningen realiseren. Op deze datum is ook de aannemingsovereenkomst ondertekend met de Civiele Aannemerscombinatie Schieveste (CAS).

ACTUEEL

Bouwrijp maken Schieveste

De locatie Schieveste wordt bouwrijp gemaakt voor woningbouw. De aannemingscombinatie CAS is de afgelopen periode vooral bezig geweest met de volgende werkzaamheden: De aannemerscombinatie gaat vanaf medio maart het terrein bij de Zamenhoftunnel voorbelasten met zand. Om dit terrein zijn al hekken geplaatst. De voorbelasting is nodig omdat in dit gebied een verschil in hoogte […]

Schieveste kan van start

Ontwikkelcombinatie Schieveste, OCS, kan aan de slag. De periode waarin belanghebbenden beroep tegen het bestemmingsplan Schieveste kunnen aantekenen, liep op 17 juli af. Er is geen beroep aangetekend bij Raad van State. Daarmee treedt het bestemmingsplan officieel in werking en is dan onherroepelijk. OCS zal op de locatie Schieveste uiteindelijk circa 3.000 woningen realiseren. Naar […]

Volgende stap naar woningbouw op Schieveste

De gemeente Schiedam en Ontwikkelcombinatie Schieveste hebben op 29 september 2021 de koopovereenkomst voor de grond  getekend voor de locatie Schieveste. Hiermee is het startsein gegeven voor woningbouw op bouwvlak A, waarop de eerste circa 1.200 woningen zijn voorzien. Initiatief Ontwikkelcombinatie Schieveste De Ontwikkelcombinatie Schieveste heeft het initiatief genomen om circa 3.000 woningen op Schieveste te realiseren. Deze locatie […]

Marktinitiatief

Dit marktinitiatief van de OCS is voor de gemeente Schiedam belangrijk omdat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de Verstedelijkingsopgave voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van onder andere wonen en mobiliteit.

Schieveste heeft een gunstige ligging in deze regio. Het gebied ligt centraal in de Metropoolregio en is een ideale uitvalsbasis naar de grote omliggende steden en de onderwijsinstellingen in de directe nabijheid. De locatie is makkelijk te bereiken met het OV: zowel met de trein, metro als met bus en tram. 

De Pathé-bioscoop en het Leisurecentrum – met ontspanning en restaurants – liggen direct tegen het woongebied aan en de fraaie Schiedamse binnenstad ligt op vijf minuten loopafstand. Dat maakt Schieveste een fijne plek om te wonen. Shape your future.

Extra woningen nodig 

Nieuwbouw op Schieveste levert een grote bijdrage aan de behoefte aan woningen. De verstedelijkingsopgave waarvoor de regio staat en waarin een nog grotere druk op de woningmarkt wordt voorspeld, is één van de belangrijkste vraagstukken op dit moment. Vanuit die opgave wil Schiedam de komende jaren duizenden extra woningen bouwen. De vraag naar woningen komt ook door toename van de bevolking. Bovendien verandert de samenstelling van de huishoudens: er komen steeds meer huishoudens van één persoon en van tweeverdieners. 

Passend woningaanbod

De verschillende woningtypes die OCS voor ogen heeft, zijn dan ook een goede aanvulling op het huidige woonaanbod in Schiedam. Het biedt Schiedam alternatieven voor huidige inwoners die binnen de stad willen verhuizen (wooncarrière maken). Daarnaast trekt woningbouw op Schieveste nieuwe doelgroepen naar de stad.

Woningbouwimpuls van Rijk

De gemeente Schiedam krijgt een bijdrage van 18,05 miljoen euro van het Rijk. Dit geld komt uit de regeling voor de Woningbouwimpuls. Dit Rijksprogramma richt zich op projecten zoals Schieveste, waarbij op korte termijn zoveel mogelijk duurzaam betaalbare woningen worden gerealiseerd. Met de 18,05 miljoen euro kan Schiedam zogeheten ‘bovenplanse’ investeringen doen. Het gaat met name om geluidsmaatregelen bij het spoor, een verbetering van de tunnel onder de A20 en een passage bij het spoor ter hoogte van de Boerhaavelaan. De rijksbijdrage brengt de ontwikkeling van Schieveste als woningbouwlocatie weer een stap verder.

Schieveste en metropoolregio

‘Schieveste wordt een heel belangrijke toevoeging van de metropoolregio’, aldus Gijs van den Boomen, landschapsarchitect en stedenbouwkundige van bureau KuiperCompagnons. Samen met DELVA Landscape Architecture & Urbanism, verkozen tot Architect van het Jaar in 2021, ontwierpen zij het plan voor de invulling van de openbare ruimte in Schieveste.

Zover is het nog niet. Eerst moet de grond bouwrijp worden gemaakt. Oude kabels en leidingen worden verwijderd, nieuwe kabels en leidingen moeten de grond in. Dit gaat in 2023, 2024 en 2025 gebeuren. De nieuwe woningen worden aangesloten op een Ondergronds Afvalsysteem, OAS, waarvoor de gemeente ook maatregelen in de grond moet treffen. Het gaat immers om de infrastructuur voor een hele nieuwe wijk van circa 3.000 woningen. Deze werkzaamheden nemen ongeveer anderhalf jaar in beslag. Daarna kan de ontwikkelaar aan de slag. Eind 2025 start OCS met de bouw van de eerste 1.200 woningen. Dit bouwvlak bevindt zich tussen het DCMR-pand en het Lentiz Life College.  

Bekijk hier het bestemmingsplan Schieveste 2021

Maquette van Schieveste
Maquette van Schieveste
Impressie Schieveste 2020
Impressie Schieveste 2020

Heeft u vragen?

Projectassistent Valerie Martins:
E-mail: v.martins@schiedam.nl
Telefoon: 010 219 17 24

Wilt u meer weten?

Neem contact op met projectmanager Sandra van Riemsdijk
010 219 17 19 of vraag een gesprek aan.