Home Actueel Schieveste kan van start

Schieveste kan van start

Ontwikkelcombinatie Schieveste, OCS, kan aan de slag. De periode waarin belanghebbenden beroep tegen het bestemmingsplan Schieveste kunnen aantekenen, liep op 17 juli af. Er is geen beroep aangetekend bij Raad van State. Daarmee treedt het bestemmingsplan officieel in werking en is dan onherroepelijk. OCS zal op de locatie Schieveste uiteindelijk circa 3.000 woningen realiseren. Naar verwachting gaat eind 2025 de eerste paal de grond in. 

De gemeente Schiedam start met de voorbereidingen voor de nieuwbouw op de strook tussen de Schievesteweg en Parallelweg. Oude kabels en leidingen worden verwijderd, nieuwe kabels en leidingen gaan de grond in. Ook moeten nog verschillende onderzoeken plaatsvinden. De nieuwe woningen worden aangesloten op een Ondergrond Afvalsysteem, OAS, waarvoor de gemeente ook maatregelen in de grond moet treffen. Het bouwrijp maken van de locatie neemt ruim anderhalf jaar in beslag. 

Ontwikkelcombinatie Schieveste, bestaande uit Dura Vermeer, VolkerWessels Vastgoed, Van Omme & De Groot en Synchroon, meldde zich in 2018 aan bij de gemeente Schiedam met plannen om op Schieveste een hoogwaardig woonmilieu te creëren. De ideeën van de ontwikkelcombinatie sluiten goed aan bij de visie van de gemeente Schiedam. Eind 2025 start OCS met de bouw van de eerste circa 1.200 woningen. Dit bouwvlak bevindt zich tussen het DCMR-pand en het Lentiz Life College. 

Een kans voor iedereen

Wethouder Antoinette Laan stelt dat de gemeente nu kan doorpakken. “In heel Zuid-Holland moeten er tot 2040 zo’n 240.000 nieuwe woningen bij komen en ook Schiedam staat voor een fikse woningbouwopgave. We maken van de groei een kans voor iedereen. Het woonmilieu zoals OCS dat gaat ontwikkelen, vormt een welkome aanvulling op het huidige woonaanbod. Er is een goede mix aan studentenhuisvesting, middeldure en vrije sector appartementen. Schieveste wordt een woonlocatie met goede verbindingen en een prachtige buitenruimte waar het prettig toeven is. We laten hiermee zien dat we in Schiedam alle uitdagingen in goede afstemming weten aan te pakken om mooie resultaten zoals Schieveste te realiseren.”

Doortastende aanpak

Guus de Groot is namens Ontwikkelcombinatie Schieveste verheugd over de doortastende aanpak van het gemeentebestuur om het bestemmingsplan snel te repareren. “Met dit onherroepelijk bestemmingsplan verwachten we binnen afzienbare tijd te kunnen starten met de realisatie. Beleggers tonen zich al enthousiast over de plannen.”

De gemeente Schiedam en Ontwikkelcombinatie Schieveste tekenden op 29 september 2021 de overeenkomst voor aankoop van de grond op Schieveste waarop de eerste circa 1.200 woningen zijn voorzien. Eind 2021 trad ook het bestemmingsplan Schieveste in werking. Daarop zijn beroepsschriften ingediend, waarover Raad van State begin mei 2023 oordeelde dat de gemeente het bestemmingsplan op drie onderdelen moest herzien. Dat is daarop snel en in goede afstemming met de bezwaarmakende partij gebeurd. De gemeenteraad kon al een maand later, op 30 mei 2023, het gewijzigde bestemmingsplan Schieveste vaststellen. Tegen dit bestemmingsplan zijn geen bezwaren ingediend en hierdoor kan Schieveste van start.

Meer nieuws

Break to innovate – 20 juni – The Seadweed Company

Break to Innovate Lunchbreak in Schiedam – 20 juni – The Seaweed Company Ontmoet en deel kennis met andere ondernemers, medewerkers van kennisinstellingen en gemeente tijdens de Break to Innovate Lunchbreaks. Gemeente Schiedam en Hogeschool Rotterdam nodigen bedrijven in SchieDistrict en omstreken en studenten van harte uit voor de maandelijkse lunchbreak op donderdag 20 juni […]

15 mei – nieuwe informatiebijeenkomst De Peperklip

Eind vorig jaar heeft er reeds een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden van De Peperkliplocatie. Sindsdien is er door de ontwikkelaar Ballast Nedam Development en de gemeente verder gewerkt aan de uitwerking van het plan. Tijdens de komende informatiebijeenkomst op woensdagavond 15 mei praten beide partijen iedereen graag bij! Kom ook naar de nieuwe informatiebijeenkomst op […]

Boers & Co verhuist naar gebouw Atlas op MICS

Met de komst van Boers & Co breidt het ecosysteem op Mechantronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) zich verder uit met een toonaangevend bedrijf in de mechatronica sector. Boers & Co gaat zich vestigen in het Atlas gebouw, binnen het netwerk van innovatieve bedrijven en onderwijsinstellingen op de campus. SDK Vastgoed en Boers & Co tekenden […]

Denk mee over Station Schiedam Centrum op 5 juni

“Station Schiedam moet veiliger, zwerffietsen en fietsdiefstal moet worden tegengaan en het nieuwe station moet meer herkenbaar Schiedams zijn.” Dit en meer reacties zijn opgehaald in het participatietraject voor Knoop station Schiedam Centrum.  Op woensdag 5 juni 2024 is iedereen van harte welkom voor meer informatie en om mee te denken over de ontwikkelingen bij […]