Home Projecten Veiligheid en ondermijning

Veiligheid en ondermijning

Door een projectmatige (Holsteiner) aanpak met onder andere buurgemeente Rotterdam, het Openbaar Ministerie, politie en belastingdienst wil de gemeente Schiedam naar veilige en bedrijfseconomisch integere gebieden. De gemeenten geven hiermee een duidelijk signaal af dat criminaliteit hier geen toekomst heeft.

Hoewel de veiligheid in het gebied sinds 2014 aanzienlijk is verbeterd, blijft het nodig alert te blijven. Aanpak van de ondermijning is en blijft een voorwaarde voor de ingezette herstructurering van het gebied en het realiseren van de ambities uit het ontwikkelperspectief van oktober 2019. 

De aanwezigheid van criminaliteit in bedrijven in combinatie met de afnemende leefbaarheid, heeft een negatieve invloed op de investeringsbereidheid van ondernemers. Terwijl bonafide ondernemers juist noodzakelijk zijn voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van het gebied. 

Samen met ondernemers en andere partners binnen SchieDistrict wordt dan ook gewerkt aan een veilig, leefbaar en schoon bedrijventerrein waar het goed ondernemen is. 

De ’s-Gravelandsepolder heeft sinds eind 2019 een ster gekregen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dit keurmerk is verkregen door de goede samenwerking tussen de gemeente Schiedam, politie, brandweer, Irado en de Ondernemersvereniging ’s-Gravelandsepolder. Met het plaatsen van een bord met dit keurmerk geeft de gemeente aan dat de transformatie van het gebied naar een innovatief, duurzaam bedrijventerrein officieel in gang is gezet. 

ACTUEEL

Voorkom onbedoelde criminaliteit!

Voor vastgoedeigenaren in de ‘s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder is een brochure gemaakt, getiteld ‘Bedrijfspand in de Spaanse Polder, ‘s-Gravelandsepolder of Noord-West verhuren? Voorkom onbedoelde criminaliteit!’ De vastgoedbranche is aantrekkelijk voor criminelen, omdat niet alle verhuurders van bedrijfspanden weten hoe ze ondermijnende criminaliteit kunnen voorkomen. Daarom hebben de gemeenten Schiedam en Rotterdam samen een brochure gemaakt […]

Keurmerk voor bedrijventerrein ‘s-Gravelandsepolder

Burgemeester Cor Lamers en wethouder Fahid Minhas onthulden samen met het bestuur van de Ondernemersvereniging ’s-Gravelandsepolder op donderdag 12 december 2019 een bord Keurmerk Veilig Ondernemen. Met dit bord geeft de gemeente aan dat de transformatie van het gebied naar een innovatief, duurzaam bedrijventerrein officieel in gang is gezet. Het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder heeft het keurmerk […]

Burgemeesters geven startschot voor vernieuwing bedrijventerreinen

Schiedam en Rotterdam zetten op de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder in op vernieuwing. Om daarvoor ruimte te maken, gaven de burgemeesters van de twee gemeenten op 22 september 2018 het startschot voor de sloop van enkele oude bedrijfspanden. Burgemeester Lamers van Schiedam deed dat op de Jan van Riebeeckweg en zijn Rotterdamse collega Aboutaleb […]

Wilt u meer weten?

Neem contact op met projectmanager Liesbeth Roeles
010 219 18 88 of vraag een gesprek aan.