Home Projecten Verduurzaming buitenruimte

Verduurzaming buitenruimte

Onderdeel van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict is het verduurzamen van de Buitenruimte. We vragen niet alleen van ondernemers om een verduurzaming van het vastgoed in te zetten; de gemeente  gaat ook de openbare ruimte flink verbeteren. In overleg met de betrokken ondernemers en –verenigingen worden de verblijfskwaliteit en uitstraling van de buitenruimte aangepakt. 

De Schie-oevers worden een stevige ruggengraat van groen en water in het gebied. Op diverse plaatsen wordt dat gecombineerd met nieuwe loop- en fietsroutes. Voor het verbeteren van het vastgoed wordt bij een nieuwe gronduitgifte de duurzaamheidstoets gesteld van een GPR-score 8. De GPR-methode is ook van toepassing op de buitenruimte van uit te geven kavels. Daarom geldt deze score ook bij het plan dat de gemeente voor het gebied gaat opstellen voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering. Klimaatadaptie (met name het tegengaan van zogenaamde hittestress) speelt een belangrijke rol in dit plan. 

Heeft u vragen?
Projectassistent Brigitte van der Tuijn
E-mail: b.vd.tuijn@schiedam.nl
Telefoon: 010-219 17 23

Er zijn geen teamleden gevonden...