Home Thema's Duurzaamheid

Duurzaamheid is een centraal thema binnen SchieDistrict. Of het nu gaat om nieuwe woningen of bedrijven, vaststaat dat deze allemaal moeten voldoen aan de eisen op het gebied van duurzaamheid. 

De opwarming van de aarde zorgt voor hittestress in steden. Overmatige warmte bedreigt de gezondheid van kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en patiënten met hart- en vaatziekten. 

Voor de woningbouw op Schieveste betekent dit:

  • De opzet en inrichting van openbare en collectieve buitenruimten en de indeling van gebouwfuncties moeten uitnodigen tot beweging en interactie tussen bewoners en gebruikers;
  • Het ontwerp van het openbaar gebied, de groene binnentuinen en de gebouwen versterken de biodiversiteit in Schieveste;
  • Het installatieconcept in de woningen wordt integraal ontworpen, waarbij functionaliteit, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid de uitgangspunten vormen en zo positief bijdragen aan het welzijn en comfort van bewoners;
  • Tijdens het ontwerp van gebouwen in Schieveste wordt rekening gehouden met de robuustheid en levensverwachting van materialen, de de- en remontabiliteit van bouwdelen (het eenvoudig vervangen, hergebruiken, maar ook toevoegen van bouwdelen) en de flexibiliteit in het gebruik van gebouwen. De materialen worden geregistreerd in een zogeheten madaster.

Voor de bedrijventerreinen betekent dit:

Bij nieuwe gronduitgiften aan erfpachters wordt de eis gesteld dat het vastgoed duurzaam is of duurzaam wordt ontwikkeld. Waar moet een ondernemer dan aan denken? Daarvoor is het Toetsingskader Duurzaamheid, GPR Gebouw, en het Toetsingskader Duurzaamheid voor kantoren beschikbaar. Ondernemers kunnen gratis gebruik maken van een digitaal meetinstrument, waarmee zij de duurzaamheid van hun gebouw kunnen toetsen.

‘We gaan de Schie-oevers aanpakken zodat deze een stevige ruggengraat van groen en water in het gebied worden’

Wethouder Duurzaamheid

De ambitie is om samen met de ondernemers in SchieDistrict duurzame, economisch sterke en toekomstbestendige bedrijventerreinen te realiseren.

Gerelateerde projecten

Wilt u meer weten?

Neem contact op met projectmanager Liesbeth Roeles
010 219 18 88 of vraag een gesprek aan.