In de Woonvisie 2030 staat het begrip ‘sociale stijging’ centraal. Schiedam wil iedereen goede kansen geven om deel te nemen aan de samenleving. Kans op een goede gezondheid, werk en vrijwilligerswerk en kans op onderwijs, sociale netwerken en een prettige en veilige leefomgeving. Een goede woning is hiervoor een belangrijke basisvoorwaarde. 

Om mensen met allerlei verschillende portemonnees een kans op een passende woning te geven, blijft Schiedam werken aan een aantrekkelijke en afwisselende woningvoorraad. In SchieDistrict komt een aanbod beschikbaar dat bijdraagt aan het gemeentelijke woonbeleid.

‘Alles is erop gericht een kwalitatief goed

woon- en leefklimaat te realiseren op Schieveste

met meerwaarde voor Schiedam en de regio’

Wethouder Antoinette Laan

De woningvoorraad in Schiedam wordt uitgebreid met circa 3.000 tot 3.500 woningen op verschillende locaties .

Gerelateerde projecten

Wilt u meer weten?

Neem contact op met projectmanager Sandra van Riemsdijk
010 219 17 19 of vraag een gesprek aan.