Home Actueel Online vragenlijst over stations langs Oude Lijn

Online vragenlijst over stations langs Oude Lijn

Op vrijdag 15 maart om 15.30 uur vulden wethouder Antoinette Laan samen met de klankbordgroep Knoop Schiedam als eerste de online inwonersraadpleging over de
Oude Lijn (het spoor tussen Leiden en Dordrecht) en de stationsgebieden in . Hierbij was Armand van de Laar, bestuurder van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag aanwezig. Iedereen kan nu aan deze online raadpleging deelnemen tot 30 april 2024.

Bekijk hieronder een video waarin de wethouders van de steden langs de Oude Lijn uitleg geven:

Innovatieve methode

De bedoeling is dat in de komende jaren verschillende stations langs de Oude Lijn worden vernieuwd en dat enkele nieuwe stations worden gebouwd. Inwoners kunnen online aangeven wat ze belangrijk vinden bij de ontwikkeling van de zogenaamde Oude Lijn, waaraan ook Schiedam ligt. Dat doen ze door een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) in te vullen. Dat is een innovatieve methode om burgers te raadplegen over vraagstukken en dilemma’s van bestuurders. De raadpleging staat open tot 30 april.

Voor zomer 2024 worden de eerste resultaten verwacht van de PWE. De gemeente Schiedam gebruikt ook deze resultaten bij het nemen van beslissingen over de Oude Lijn. Volgens planning ligt er eind 2024 een eerste selectie van kansrijke oplossingen voor station Schiedam Centrum en voor een nieuwe station in Kethel. Voor de andere deelprojecten in steden langs de Oude Lijn, zoals onder andere in Den Haag en Dordrecht lopen soortgelijke trajecten om tot kansrijke oplossingen te komen. Ook die inwoners kunnen deelnemen aan de PWE.

Aanpassing van de Oude Lijn is noodzakelijk. De Zuidelijke Randstad groeit immers fors de komende jaren. Er komen 170.000 woningen en 85.000 arbeidsplaatsen bij in de steden langs de Oude Lijn zoals Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht. Het is belangrijk dat deze nieuwe woon- en werklocaties goed ontsloten worden met het openbaar vervoer. Rijk en Regio investeren daarom 1,5 miljard euro in de Oude Lijn en in het ontsluiten van woningbouwlocaties langs dit spoor.

Inwoners betrekken bij de plannen

De keuzes van de overheid hebben grote invloed op hoe het spoorsysteem en de
stationsgebieden er in de toekomst uitzien. Daarom wil de overheid inwoners vanaf het begin betrekken bij het maken van de plannen. Dit is de tweede keer dat inwoners op deze manier in een vroege fase van de planvorming van een groot infrastructureel project betrokken worden.
Eerder paste de overheid de PWE-methode toe bij keuzes over de Lelylijn. De inbreng van de 11.000 deelnemers aan deze raadpleging, leverde bestuurders bruikbare inzichten op.

Yassin Jap-Tjong met zoon, Armand van de Laar (MRDH), wethouder Antoinette Laan, Harrie Dechering (SDAM), Jan Poot (VGR). Oost-bewoner Ward Mouwen
Vlnr: Yassin Jap-Tjong met zoon, Armand van de Laar (MRDH), Oost-bewoner Ward Mouwen, wethouder Antoinette Laan, Harrie Dechering (SDAM), Jan Poot (VGR) – fotograaf Studio Look J. Boden | Arend van der Salm

Meer nieuws

Break to innovate – 16 mei 2024

Break to Innovate Lunchbreak in Schiedam – 16 mei Ontmoet en deel kennis met andere ondernemers, medewerkers van kennisinstellingen en gemeente tijdens de Break to Innovate Lunchbreaks. Gemeente Schiedam en Hogeschool Rotterdam nodigen bedrijven in SchieDistrict en omstreken en studenten van harte uit voor de maandelijkse lunchbreak op donderdag 16 mei 2024 vanaf 12.00 uur […]

Denk mee over Knoop Station Schiedam op 5 juni

Denk mee over een vernieuwd station Schiedam Centrum en een nieuw station Schiedam Kethel. Iedereen is op woensdag 5 juni 2024 van harte welkom bij Lentiz | LIFE College, Parallelweg 401, Schiedam. De avond staat de aanpak van het station Schiedam Centrum centraal, evenals de komst van een nieuw station Schiedam Kethel. De bijeenkomst begint […]

Lentemiddag bij De Peperklip – 17 april

Op woensdag 17 april 2024 vindt op het schoolplein bij basisschool De Peperklip (Celsiusstraat) en op het Schieveldje (Stationstraat) de Lentemiddag plaats. Deze middag is van 13.00 tot 15.30 uur én is voor kinderen en ouders. Alle activiteiten zijn gratis! De volgende partijen zijn betrokken bij deze Lentemiddag: