Home Actueel Schiedam geeft groen licht voor Mechatronica Campus

Schiedam geeft groen licht voor Mechatronica Campus

De gemeente Schiedam gaat een overeenkomst aan met gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) voor de ontwikkeling en realisatie van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS. De campus krijgt gestalte in de ’s-Gravelandsepolder, waar volop kansen liggen om de vele huidige en nieuwe high tech-bedrijven in dit concept met elkaar te verbinden. Een campusontwikkeling draagt bij aan de versterking van dit gebied als economische motor, creëert een plek waar bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en bezoekers succesvol kunnen zijn en dient als een magneet voor het trekken en behouden van talent, klanten en investeerders.

De ambitie van SDK Vastgoed is de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS, te ontwikkelen in het gebied (42 hectare) tussen ’s-Gravelandseweg, Algerastraat, de Schie en rijksweg A20. Daarnaast draagt SDK Vastgoed zorg voor de software binnen de campusontwikkeling, oftewel de programmatische en inhoudelijke invulling. Bij MICS draait het om succesvol ondernemen en het verder ontwikkelen van talenten. “Met het profiel Mechatronica zal MICS onderscheidend zijn ten opzichte van campussen in de regio. Met MICS willen we het podium pakken als dé nieuwe standaard voor werklocaties”, aldus wethouder Marcel Houtkamp (Economie, Vastgoed). Mechatronica is een technische discipline die bestaat uit de combinatie van de volgende disciplines: Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde/Metaal, Meet- en regeltechniek/ICT.

SDK Vastgoed wil binnen het plangebied van de campusontwikkeling ook voor eigen rekening en risico gaan herontwikkelen. De gebiedsontwikkelaar begint met het Van Heekterrein. Dit terrein wordt begrensd door de Ringersstraat 9 en Van Heekstraat 15. Daarvoor sluit de gemeente met SDK Vastgoed een grondreserveringsovereenkomst .

Bedrijventerreinen van de toekomst

Het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder bevindt zich op een keerpunt. Als gevolg van de gemeentelijke gebiedsontwikkeling SchieDistrict is op de bedrijventerreinen boven de A20 een revitalisering in gang gezet. En in combinatie met de eerder ingezette Holsteiner-aanpak maakt Schiedam samen met de gemeente Rotterdam schoon schip met eventueel malafide bedrijven. Met de integrale aanpak zet Schiedam in op aantrekkelijke, duurzame, veilige bedrijventerreinen van de toekomst.

Volgens wethouder Antoinette Laan (Bedrijventerreinen) beseffen veel ondernemers terdege dat ze zich de komende jaren moeten blijven ontwikkelen. “Een campusontwikkeling biedt het bedrijventerrein die meerwaarde voor de aldaar gevestigde bedrijven om landelijk en internationaal een leidende positie te kunnen innemen en te behouden. SDK Vastgoed pakt hierin het voortouw en zal bedrijven aantrekken die hierin een bijdrage kunnen hebben.” De gemeente Schiedam zal in die fase vooral de vinger aan de pols houden of de ontwikkeling past in de uitgangspunten die eerder zijn vastgesteld op het gebied van onder andere openbare ruimte, vestigingsbeleid en veiligheid.

In november 2020 heeft SDK Vastgoed in een presentatie aan het college haar plannen toegelicht voor een campusontwikkeling in de ’s-Gravelandsepolder. Een campus is veel meer dan een verzameling gebouwen. De campus gaat vooral over alles wat in die gebouwen gebeurt: het zogeheten ecosysteem. Dit ecosysteem bestaat uit een samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen, overheid en bezoekers die elkaar ontmoeten, samenwerken waardoor innovaties kunnen plaatsvinden. 

Waarborgen van continuïteit

“Er is een transitie nodig om de continuïteit van de bedrijven en sectoren te waarborgen voor de toekomst. Bij veel bedrijven landt het besef dat ze moeten veranderen om mee te kunnen in de vierde industriële revolutie. Door het ontwikkelen van een campus bieden we de ultieme omgeving voor bedrijven om gezamenlijk de krachten te bundelen voor een betere samenwerking en kennisdeling, zodat personeel zich kan ontwikkelen en nieuw talent kan worden aangetrokken”, stelt SDK Vastgoed in haar voorstel aan de gemeente Schiedam. Het bedrijf heeft een staat van dienst opgebouwd als gebiedsontwikkelaar van onder andere het voormalig Philips bedrijventerrein Strijp-S en   Brainport Industries Campus in Eindhoven.

Meer nieuws

Rapportage biedt terugblik op Leven Lang Ontwikkelen

Najaar 2022 is het rapport ‘Leven Lang Ontwikkelen SchieDistrict’ uitgebracht. In dit rapport wordt een terugblik geschetst over de periode september 2021-juli 2022. Uit deze rapportage blijkt dat het afgelopen jaar veel is gebeurd op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er zijn maar liefst drie opleidingsmogelijkheden van start gegaan vanuit het ONS-gebouw, gezamenlijk goed […]

Fitnesspark langs de Schie

Bewegen en sporten in de open lucht met uitzicht op de Schie. Hoe fijn is dat? Tot half maart 2023 kan iedereen in Schiedam gratis en onbeperkt gebruikmaken van maar liefst negen fitnesstoestellen. Het gaat om een proefproject naast Pathé Schiedam, vlakbij de locatie waar medio volgend jaar de bouw van hotel De Veste van […]

Break to innovate – 15 december

Innovatie lunch in het ONS gebouw Kom leren en verbinden! Gebruik deze break om te innoveren en je netwerk uit te breiden. Een goede buur-ondernemer is “beter dan een verre vriend”Zowel in en om het ONS-gebouw als in de gebiedsontwikkeling SchieDistrict zijn interessante ondernemers gevestigd. Daarom organiseren we iedere derde donderdag van de maand een […]

Regels reductie CO2-uitstoot

Regels reductie CO2-uitstoot verplicht per 1 juli 2023 Werkgevers die minimaal honderd werknemers in dienst hebben, zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om het aantal gereisde zakelijke kilometers te registreren en te rapporteren. Het uiteindelijke doel van deze registratieplicht ‘Werkgebonden Personenmobiliteit’ is dat er in Nederland één megaton CO2 minder uitstoot plaatsvindt in 2030. Vanuit […]