Home Actueel Schiedam geeft groen licht voor Mechatronica Campus

Schiedam geeft groen licht voor Mechatronica Campus

De gemeente Schiedam gaat een overeenkomst aan met gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) voor de ontwikkeling en realisatie van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS. De campus krijgt gestalte in de ’s-Gravelandsepolder, waar volop kansen liggen om de vele huidige en nieuwe high tech-bedrijven in dit concept met elkaar te verbinden. Een campusontwikkeling draagt bij aan de versterking van dit gebied als economische motor, creëert een plek waar bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en bezoekers succesvol kunnen zijn en dient als een magneet voor het trekken en behouden van talent, klanten en investeerders.

De ambitie van SDK Vastgoed is de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS, te ontwikkelen in het gebied (42 hectare) tussen ’s-Gravelandseweg, Algerastraat, de Schie en rijksweg A20. Daarnaast draagt SDK Vastgoed zorg voor de software binnen de campusontwikkeling, oftewel de programmatische en inhoudelijke invulling. Bij MICS draait het om succesvol ondernemen en het verder ontwikkelen van talenten. “Met het profiel Mechatronica zal MICS onderscheidend zijn ten opzichte van campussen in de regio. Met MICS willen we het podium pakken als dé nieuwe standaard voor werklocaties”, aldus wethouder Marcel Houtkamp (Economie, Vastgoed). Mechatronica is een technische discipline die bestaat uit de combinatie van de volgende disciplines: Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde/Metaal, Meet- en regeltechniek/ICT.

SDK Vastgoed wil binnen het plangebied van de campusontwikkeling ook voor eigen rekening en risico gaan herontwikkelen. De gebiedsontwikkelaar begint met het Van Heekterrein. Dit terrein wordt begrensd door de Ringersstraat 9 en Van Heekstraat 15. Daarvoor sluit de gemeente met SDK Vastgoed een grondreserveringsovereenkomst .

Bedrijventerreinen van de toekomst

Het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder bevindt zich op een keerpunt. Als gevolg van de gemeentelijke gebiedsontwikkeling SchieDistrict is op de bedrijventerreinen boven de A20 een revitalisering in gang gezet. En in combinatie met de eerder ingezette Holsteiner-aanpak maakt Schiedam samen met de gemeente Rotterdam schoon schip met eventueel malafide bedrijven. Met de integrale aanpak zet Schiedam in op aantrekkelijke, duurzame, veilige bedrijventerreinen van de toekomst.

Volgens wethouder Antoinette Laan (Bedrijventerreinen) beseffen veel ondernemers terdege dat ze zich de komende jaren moeten blijven ontwikkelen. “Een campusontwikkeling biedt het bedrijventerrein die meerwaarde voor de aldaar gevestigde bedrijven om landelijk en internationaal een leidende positie te kunnen innemen en te behouden. SDK Vastgoed pakt hierin het voortouw en zal bedrijven aantrekken die hierin een bijdrage kunnen hebben.” De gemeente Schiedam zal in die fase vooral de vinger aan de pols houden of de ontwikkeling past in de uitgangspunten die eerder zijn vastgesteld op het gebied van onder andere openbare ruimte, vestigingsbeleid en veiligheid.

In november 2020 heeft SDK Vastgoed in een presentatie aan het college haar plannen toegelicht voor een campusontwikkeling in de ’s-Gravelandsepolder. Een campus is veel meer dan een verzameling gebouwen. De campus gaat vooral over alles wat in die gebouwen gebeurt: het zogeheten ecosysteem. Dit ecosysteem bestaat uit een samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen, overheid en bezoekers die elkaar ontmoeten, samenwerken waardoor innovaties kunnen plaatsvinden. 

Waarborgen van continuïteit

“Er is een transitie nodig om de continuïteit van de bedrijven en sectoren te waarborgen voor de toekomst. Bij veel bedrijven landt het besef dat ze moeten veranderen om mee te kunnen in de vierde industriële revolutie. Door het ontwikkelen van een campus bieden we de ultieme omgeving voor bedrijven om gezamenlijk de krachten te bundelen voor een betere samenwerking en kennisdeling, zodat personeel zich kan ontwikkelen en nieuw talent kan worden aangetrokken”, stelt SDK Vastgoed in haar voorstel aan de gemeente Schiedam. Het bedrijf heeft een staat van dienst opgebouwd als gebiedsontwikkelaar van onder andere het voormalig Philips bedrijventerrein Strijp-S en   Brainport Industries Campus in Eindhoven.

Meer nieuws

Break to innovate – 20 juni 2024

Break to Innovate Lunchbreak in Schiedam – 20 juni Ontmoet en deel kennis met andere ondernemers, medewerkers van kennisinstellingen en gemeente tijdens de Break to Innovate Lunchbreaks. Gemeente Schiedam en Hogeschool Rotterdam nodigen bedrijven in SchieDistrict en omstreken en studenten van harte uit voor de maandelijkse lunchbreak op donderdag 20 juni 2024 vanaf 12.00 uur […]

15 mei – nieuwe informatiebijeenkomst De Peperklip

Eind vorig jaar heeft er reeds een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden van De Peperkliplocatie. Sindsdien is er door de ontwikkelaar Ballast Nedam Development en de gemeente verder gewerkt aan de uitwerking van het plan. Tijdens de komende informatiebijeenkomst op woensdagavond 15 mei praten beide partijen iedereen graag bij! Kom ook naar de nieuwe informatiebijeenkomst op […]

Boers & Co verhuist naar gebouw Atlas op MICS

Met de komst van Boers & Co breidt het ecosysteem op Mechantronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) zich verder uit met een toonaangevend bedrijf in de mechatronica sector. Boers & Co gaat zich vestigen in het Atlas gebouw, binnen het netwerk van innovatieve bedrijven en onderwijsinstellingen op de campus. SDK Vastgoed en Boers & Co tekenden […]

Denk mee over Knoop Station Schiedam op 5 juni

Denk mee over een vernieuwd station Schiedam Centrum en een nieuw station Schiedam Kethel. Iedereen is op woensdag 5 juni 2024 van harte welkom bij Lentiz | LIFE College, Parallelweg 401, Schiedam. De avond staat de aanpak van het station Schiedam Centrum centraal, evenals de komst van een nieuw station Schiedam Kethel. De bijeenkomst begint […]