Home Actueel Overeenkomst Schiedam en SDK Vastgoed over Campus

Overeenkomst Schiedam en SDK Vastgoed over Campus

Op woensdag 9 juni hebben de gemeente Schiedam en SDK Vastgoed (VolkerWessels) een overeenkomst gesloten voor de realisatie van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS. Drie weken nadat het college van burgemeester en wethouders groen licht gaf voor deze ontwikkeling, is de gezamenlijke ambitie op papier vastgelegd. De overeenkomst werd getekend door burgemeester Cor Lamers en directeur Ferdinand Gremmen en Niels Langenhuizen namens gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed.

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in het ONS-gebouw aan de Van Heekstraat 15. Dit gebouw bevindt zich op een centrale plek op het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder waar de MICS gestalte zal krijgen. De eerste stap naar de ontwikkeling van de campus is gezet door middel van het sluiten van een grondreserveringsovereenkomst voor de Van Heekstraat 15. In dat kader worden de eerste gesprekken ook gevoerd om verschillende bedrijven en onderwijstrajecten nu al te binden aan de locatie. SDK Vastgoed ontwikkelt het gebied tussen de ’s-Gravelandseweg, Algerastraat, de Schie en rijksweg A20 (42 hectare) voor eigen rekening en risico tot een campusgebied.

Mechatronica

Het succes van de bedrijven wordt het succes van de campus, vandaar dat het profiel van Mechatronica, grove en fijne mechanica, aansluit bij het type bedrijvigheid dat al op het bedrijventerrein en in de regio aanwezig is. De ambitie is dan ook de bedrijven te versterken en de sociaaleconomische waarde ervan te vergroten. Door de nabijheid van soortgelijke bedrijven, het delen van kennis en de aantrekkingskracht voor nieuw talent kunnen bedrijven groeien en zich ontwikkelen. Denk aan het delen van personeel, delen van faciliteiten, machines. Met een campusontwikkeling in dit gebied weten knappe koppen en slimme handjes elkaar te vinden.

Een campus is volgens SDK Vastgoed meer dan een verzameling bedrijven of gebouwen en gaat vooral over alles wat er in die gebouwen gebeurt. De gebiedsontwikkelaar heeft hiermee ervaring opgedaan met onder andere Strijp-S en Brainport Industries Campus in Eindhoven. Een campus schept een zogeheten ecosysteem waarin bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheid en bezoekers elkaar ontmoeten, samenwerken, kunnen innoveren en zo bijdragen aan een leven lang ontwikkelen. Door een campus in een groene omgeving te creëren, gelegen aan de Schie, ontstaat er een positieve werkomgeving met een aantrekkingskracht voor bedrijven en talent. Samen met verschillende onderwijs- en kennisinstellingen, organisaties zoals Innovation Quarter en regionale innovatieprogramma’s wordt invulling gegeven aan de ‘software’ van de campus, oftewel de programmatische en inhoudelijke invulling.

SchieDistrict

Het initiatief van SDK Vastgoed voor de MICS past uitstekend bij de gemeentelijke gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Onder de naam SchieDistrict zorgt de gemeente Schiedam dat verschillende deelgebieden in samenhang met elkaar ontwikkeld worden zodat deze elkaar versterken. De herstructurering van bedrijventerreinen bijvoorbeeld zorgt voor meer werkgelegenheid. Schiedam zet als gemeente in op aantrekkelijke, duurzame, veilige bedrijventerreinen met veel, innovatieve ondernemers. Om talent in Schiedam aan te trekken en te behouden worden niet alleen huidige Schiedammers aan werk geholpen, maar geeft Schiedam ook ruimte aan ontwikkelaars die woningen bouwen om bijvoorbeeld ook nieuwe arbeidskrachten te kunnen huisvesten. Bijvoorbeeld op Schieveste. Zo draagt de organisatie SchieDistrict bij aan een sociale en economische stijging voor Schiedam en haar inwoners. Iedereen in Schiedam moet goed kunnen wonen, werken, leren en verblijven.

Meer nieuws

Break to innovate – 16 mei 2024

Break to Innovate Lunchbreak in Schiedam – 16 mei Ontmoet en deel kennis met andere ondernemers, medewerkers van kennisinstellingen en gemeente tijdens de Break to Innovate Lunchbreaks. Gemeente Schiedam en Hogeschool Rotterdam nodigen bedrijven in SchieDistrict en omstreken en studenten van harte uit voor de maandelijkse lunchbreak op donderdag 16 mei 2024 vanaf 12.00 uur […]

Denk mee over Knoop Station Schiedam op 5 juni

Denk mee over een vernieuwd station Schiedam Centrum en een nieuw station Schiedam Kethel. Iedereen is op woensdag 5 juni 2024 van harte welkom bij Lentiz | LIFE College, Parallelweg 401, Schiedam. De avond staat de aanpak van het station Schiedam Centrum centraal, evenals de komst van een nieuw station Schiedam Kethel. De bijeenkomst begint […]

Lentemiddag bij De Peperklip – 17 april

Op woensdag 17 april 2024 vindt op het schoolplein bij basisschool De Peperklip (Celsiusstraat) en op het Schieveldje (Stationstraat) de Lentemiddag plaats. Deze middag is van 13.00 tot 15.30 uur én is voor kinderen en ouders. Alle activiteiten zijn gratis! De volgende partijen zijn betrokken bij deze Lentemiddag: