Home Actueel Overeenkomst Schiedam en SDK Vastgoed over Campus

Overeenkomst Schiedam en SDK Vastgoed over Campus

Op woensdag 9 juni hebben de gemeente Schiedam en SDK Vastgoed (VolkerWessels) een overeenkomst gesloten voor de realisatie van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS. Drie weken nadat het college van burgemeester en wethouders groen licht gaf voor deze ontwikkeling, is de gezamenlijke ambitie op papier vastgelegd. De overeenkomst werd getekend door burgemeester Cor Lamers en directeur Ferdinand Gremmen en Niels Langenhuizen namens gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed.

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in het ONS-gebouw aan de Van Heekstraat 15. Dit gebouw bevindt zich op een centrale plek op het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder waar de MICS gestalte zal krijgen. De eerste stap naar de ontwikkeling van de campus is gezet door middel van het sluiten van een grondreserveringsovereenkomst voor de Van Heekstraat 15. In dat kader worden de eerste gesprekken ook gevoerd om verschillende bedrijven en onderwijstrajecten nu al te binden aan de locatie. SDK Vastgoed ontwikkelt het gebied tussen de ’s-Gravelandseweg, Algerastraat, de Schie en rijksweg A20 (42 hectare) voor eigen rekening en risico tot een campusgebied.

Mechatronica

Het succes van de bedrijven wordt het succes van de campus, vandaar dat het profiel van Mechatronica, grove en fijne mechanica, aansluit bij het type bedrijvigheid dat al op het bedrijventerrein en in de regio aanwezig is. De ambitie is dan ook de bedrijven te versterken en de sociaaleconomische waarde ervan te vergroten. Door de nabijheid van soortgelijke bedrijven, het delen van kennis en de aantrekkingskracht voor nieuw talent kunnen bedrijven groeien en zich ontwikkelen. Denk aan het delen van personeel, delen van faciliteiten, machines. Met een campusontwikkeling in dit gebied weten knappe koppen en slimme handjes elkaar te vinden.

Een campus is volgens SDK Vastgoed meer dan een verzameling bedrijven of gebouwen en gaat vooral over alles wat er in die gebouwen gebeurt. De gebiedsontwikkelaar heeft hiermee ervaring opgedaan met onder andere Strijp-S en Brainport Industries Campus in Eindhoven. Een campus schept een zogeheten ecosysteem waarin bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheid en bezoekers elkaar ontmoeten, samenwerken, kunnen innoveren en zo bijdragen aan een leven lang ontwikkelen. Door een campus in een groene omgeving te creëren, gelegen aan de Schie, ontstaat er een positieve werkomgeving met een aantrekkingskracht voor bedrijven en talent. Samen met verschillende onderwijs- en kennisinstellingen, organisaties zoals Innovation Quarter en regionale innovatieprogramma’s wordt invulling gegeven aan de ‘software’ van de campus, oftewel de programmatische en inhoudelijke invulling.

SchieDistrict

Het initiatief van SDK Vastgoed voor de MICS past uitstekend bij de gemeentelijke gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Onder de naam SchieDistrict zorgt de gemeente Schiedam dat verschillende deelgebieden in samenhang met elkaar ontwikkeld worden zodat deze elkaar versterken. De herstructurering van bedrijventerreinen bijvoorbeeld zorgt voor meer werkgelegenheid. Schiedam zet als gemeente in op aantrekkelijke, duurzame, veilige bedrijventerreinen met veel, innovatieve ondernemers. Om talent in Schiedam aan te trekken en te behouden worden niet alleen huidige Schiedammers aan werk geholpen, maar geeft Schiedam ook ruimte aan ontwikkelaars die woningen bouwen om bijvoorbeeld ook nieuwe arbeidskrachten te kunnen huisvesten. Bijvoorbeeld op Schieveste. Zo draagt de organisatie SchieDistrict bij aan een sociale en economische stijging voor Schiedam en haar inwoners. Iedereen in Schiedam moet goed kunnen wonen, werken, leren en verblijven.

Meer nieuws

Schieveste kan van start

Ontwikkelcombinatie Schieveste, OCS, kan aan de slag. De periode waarin belanghebbenden beroep tegen het bestemmingsplan Schieveste kunnen aantekenen, liep op 17 juli af. Er is geen beroep aangetekend bij Raad van State. Daarmee treedt het bestemmingsplan officieel in werking en is dan onherroepelijk. OCS zal op de locatie Schieveste uiteindelijk circa 3.000 woningen realiseren. Naar […]

Aanwijzingsbesluit automativebranche

Gemeente Schiedam en Rotterdam hebben een aanwijzingsbesluit gepubliceerd voor een vergunningsplicht voor automotive bedrijven in bedrijventerreinen Spaanse Polder, ’s-Gravelandsepolder en Noord-West. ‘’De redenatie voor een vergunningplicht is om sterker, efficiënter en met groter effect te kunnen interveniëren dan alleen op casus niveau en op individueel niveau. Met een vergunningplicht voor het gehele gebied, wordt een […]

Provada 2023

Het is bijna zover, vanaf dinsdag 13 juni staat de gemeente Schiedam drie dagen op de vastgoedbeurs Provada in RAI Amsterdam, hal 12 stand 3! Samen met onze collega’s in de Verstedelijkingsalliantie hebben we verschillende bijeenkomsten op het programma staan, onder meer:-Meet & Greet OCS op dinsdag 14u-Tender Van Deventer driehoek op woensdag 16u-Presentatie gebiedsontwikkeling […]