Home Actueel Overeenkomst Schiedam en SDK Vastgoed over Campus

Overeenkomst Schiedam en SDK Vastgoed over Campus

Op woensdag 9 juni hebben de gemeente Schiedam en SDK Vastgoed (VolkerWessels) een overeenkomst gesloten voor de realisatie van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS. Drie weken nadat het college van burgemeester en wethouders groen licht gaf voor deze ontwikkeling, is de gezamenlijke ambitie op papier vastgelegd. De overeenkomst werd getekend door burgemeester Cor Lamers en directeur Ferdinand Gremmen en Niels Langenhuizen namens gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed.

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in het ONS-gebouw aan de Van Heekstraat 15. Dit gebouw bevindt zich op een centrale plek op het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder waar de MICS gestalte zal krijgen. De eerste stap naar de ontwikkeling van de campus is gezet door middel van het sluiten van een grondreserveringsovereenkomst voor de Van Heekstraat 15. In dat kader worden de eerste gesprekken ook gevoerd om verschillende bedrijven en onderwijstrajecten nu al te binden aan de locatie. SDK Vastgoed ontwikkelt het gebied tussen de ’s-Gravelandseweg, Algerastraat, de Schie en rijksweg A20 (42 hectare) voor eigen rekening en risico tot een campusgebied.

Mechatronica

Het succes van de bedrijven wordt het succes van de campus, vandaar dat het profiel van Mechatronica, grove en fijne mechanica, aansluit bij het type bedrijvigheid dat al op het bedrijventerrein en in de regio aanwezig is. De ambitie is dan ook de bedrijven te versterken en de sociaaleconomische waarde ervan te vergroten. Door de nabijheid van soortgelijke bedrijven, het delen van kennis en de aantrekkingskracht voor nieuw talent kunnen bedrijven groeien en zich ontwikkelen. Denk aan het delen van personeel, delen van faciliteiten, machines. Met een campusontwikkeling in dit gebied weten knappe koppen en slimme handjes elkaar te vinden.

Een campus is volgens SDK Vastgoed meer dan een verzameling bedrijven of gebouwen en gaat vooral over alles wat er in die gebouwen gebeurt. De gebiedsontwikkelaar heeft hiermee ervaring opgedaan met onder andere Strijp-S en Brainport Industries Campus in Eindhoven. Een campus schept een zogeheten ecosysteem waarin bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheid en bezoekers elkaar ontmoeten, samenwerken, kunnen innoveren en zo bijdragen aan een leven lang ontwikkelen. Door een campus in een groene omgeving te creëren, gelegen aan de Schie, ontstaat er een positieve werkomgeving met een aantrekkingskracht voor bedrijven en talent. Samen met verschillende onderwijs- en kennisinstellingen, organisaties zoals Innovation Quarter en regionale innovatieprogramma’s wordt invulling gegeven aan de ‘software’ van de campus, oftewel de programmatische en inhoudelijke invulling.

SchieDistrict

Het initiatief van SDK Vastgoed voor de MICS past uitstekend bij de gemeentelijke gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Onder de naam SchieDistrict zorgt de gemeente Schiedam dat verschillende deelgebieden in samenhang met elkaar ontwikkeld worden zodat deze elkaar versterken. De herstructurering van bedrijventerreinen bijvoorbeeld zorgt voor meer werkgelegenheid. Schiedam zet als gemeente in op aantrekkelijke, duurzame, veilige bedrijventerreinen met veel, innovatieve ondernemers. Om talent in Schiedam aan te trekken en te behouden worden niet alleen huidige Schiedammers aan werk geholpen, maar geeft Schiedam ook ruimte aan ontwikkelaars die woningen bouwen om bijvoorbeeld ook nieuwe arbeidskrachten te kunnen huisvesten. Bijvoorbeeld op Schieveste. Zo draagt de organisatie SchieDistrict bij aan een sociale en economische stijging voor Schiedam en haar inwoners. Iedereen in Schiedam moet goed kunnen wonen, werken, leren en verblijven.

Meer nieuws

Opbouw van Terras aan Schie

De sloopwerkzaamheden aan het voormalige kantoorpand naast het station Schiedam Centrum zitten er bijna op. De liftschacht en de trappen zijn verwijderd, waarna staal is aangebracht voor extra stabiliteit. Aannemer Bolton meldt de gemeente Schiedam dat het grove sloopwerk grotendeels achter de rug is, net als eventuele geluidsoverlast daarvan. Nu kan de transformatie starten naar […]

SOCOCO start opleidingsplek in ONS-gebouw

Sinds begin 2023 staat een nieuwe koffiebar van SOCOCO coffee in het voormalig ONS-gebouw aan de Van Heekstraat.  De SOCOCO koffie wordt gemaakt en geschonken door ongezien talent. Eigenaar Perry van Gils noemt deze (jong)volwassenen zo omdat zij een eerlijke kans op de arbeidsmarkt verdienen. Het ONS-gebouw is een broedplek voor start-ups, scale-ups, een Living […]

Stand van zaken Schieveste

De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Schieveste en de stedenbouwkundige onderzoeken voor het eerste bouwvlak ‘Schiehoven’ zijn gestart. Eind september 2021 ondertekenden Gemeente Schiedam en Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) de grondovereenkomst voor het eerste bouwvlak van Schieveste. Sindsdien zijn achter de schermen belangrijke stappen gezet. Dit bouwvlak – Schiehoven – bestaat uit circa […]

Break to innovate – 16 maart 2023

Innovatie lunch in het ONS-gebouw Kom leren en verbinden! Gebruik deze break om te innoveren en je netwerk uit te breiden. Een goede buur-ondernemer is “beter dan een verre vriend”Zowel in en om het ONS-gebouw als in de gebiedsontwikkeling SchieDistrict zijn interessante ondernemers gevestigd. Daarom organiseren we iedere derde donderdag van de maand een lunch […]