Home Actueel Overeenkomst Schiedam en SDK Vastgoed over Campus

Overeenkomst Schiedam en SDK Vastgoed over Campus

Op woensdag 9 juni hebben de gemeente Schiedam en SDK Vastgoed (VolkerWessels) een overeenkomst gesloten voor de realisatie van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS. Drie weken nadat het college van burgemeester en wethouders groen licht gaf voor deze ontwikkeling, is de gezamenlijke ambitie op papier vastgelegd. De overeenkomst werd getekend door burgemeester Cor Lamers en directeur Ferdinand Gremmen en Niels Langenhuizen namens gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed.

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in het ONS-gebouw aan de Van Heekstraat 15. Dit gebouw bevindt zich op een centrale plek op het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder waar de MICS gestalte zal krijgen. De eerste stap naar de ontwikkeling van de campus is gezet door middel van het sluiten van een grondreserveringsovereenkomst voor de Van Heekstraat 15. In dat kader worden de eerste gesprekken ook gevoerd om verschillende bedrijven en onderwijstrajecten nu al te binden aan de locatie. SDK Vastgoed ontwikkelt het gebied tussen de ’s-Gravelandseweg, Algerastraat, de Schie en rijksweg A20 (42 hectare) voor eigen rekening en risico tot een campusgebied.

Mechatronica

Het succes van de bedrijven wordt het succes van de campus, vandaar dat het profiel van Mechatronica, grove en fijne mechanica, aansluit bij het type bedrijvigheid dat al op het bedrijventerrein en in de regio aanwezig is. De ambitie is dan ook de bedrijven te versterken en de sociaaleconomische waarde ervan te vergroten. Door de nabijheid van soortgelijke bedrijven, het delen van kennis en de aantrekkingskracht voor nieuw talent kunnen bedrijven groeien en zich ontwikkelen. Denk aan het delen van personeel, delen van faciliteiten, machines. Met een campusontwikkeling in dit gebied weten knappe koppen en slimme handjes elkaar te vinden.

Een campus is volgens SDK Vastgoed meer dan een verzameling bedrijven of gebouwen en gaat vooral over alles wat er in die gebouwen gebeurt. De gebiedsontwikkelaar heeft hiermee ervaring opgedaan met onder andere Strijp-S en Brainport Industries Campus in Eindhoven. Een campus schept een zogeheten ecosysteem waarin bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheid en bezoekers elkaar ontmoeten, samenwerken, kunnen innoveren en zo bijdragen aan een leven lang ontwikkelen. Door een campus in een groene omgeving te creëren, gelegen aan de Schie, ontstaat er een positieve werkomgeving met een aantrekkingskracht voor bedrijven en talent. Samen met verschillende onderwijs- en kennisinstellingen, organisaties zoals Innovation Quarter en regionale innovatieprogramma’s wordt invulling gegeven aan de ‘software’ van de campus, oftewel de programmatische en inhoudelijke invulling.

SchieDistrict

Het initiatief van SDK Vastgoed voor de MICS past uitstekend bij de gemeentelijke gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Onder de naam SchieDistrict zorgt de gemeente Schiedam dat verschillende deelgebieden in samenhang met elkaar ontwikkeld worden zodat deze elkaar versterken. De herstructurering van bedrijventerreinen bijvoorbeeld zorgt voor meer werkgelegenheid. Schiedam zet als gemeente in op aantrekkelijke, duurzame, veilige bedrijventerreinen met veel, innovatieve ondernemers. Om talent in Schiedam aan te trekken en te behouden worden niet alleen huidige Schiedammers aan werk geholpen, maar geeft Schiedam ook ruimte aan ontwikkelaars die woningen bouwen om bijvoorbeeld ook nieuwe arbeidskrachten te kunnen huisvesten. Bijvoorbeeld op Schieveste. Zo draagt de organisatie SchieDistrict bij aan een sociale en economische stijging voor Schiedam en haar inwoners. Iedereen in Schiedam moet goed kunnen wonen, werken, leren en verblijven.

Meer nieuws

Rapportage biedt terugblik op Leven Lang Ontwikkelen

Najaar 2022 is het rapport ‘Leven Lang Ontwikkelen SchieDistrict’ uitgebracht. In dit rapport wordt een terugblik geschetst over de periode september 2021-juli 2022. Uit deze rapportage blijkt dat het afgelopen jaar veel is gebeurd op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er zijn maar liefst drie opleidingsmogelijkheden van start gegaan vanuit het ONS-gebouw, gezamenlijk goed […]

Fitnesspark langs de Schie

Bewegen en sporten in de open lucht met uitzicht op de Schie. Hoe fijn is dat? Tot half maart 2023 kan iedereen in Schiedam gratis en onbeperkt gebruikmaken van maar liefst negen fitnesstoestellen. Het gaat om een proefproject naast Pathé Schiedam, vlakbij de locatie waar medio volgend jaar de bouw van hotel De Veste van […]

Break to innovate – 15 december

Innovatie lunch in het ONS gebouw Kom leren en verbinden! Gebruik deze break om te innoveren en je netwerk uit te breiden. Een goede buur-ondernemer is “beter dan een verre vriend”Zowel in en om het ONS-gebouw als in de gebiedsontwikkeling SchieDistrict zijn interessante ondernemers gevestigd. Daarom organiseren we iedere derde donderdag van de maand een […]

Regels reductie CO2-uitstoot

Regels reductie CO2-uitstoot verplicht per 1 juli 2023 Werkgevers die minimaal honderd werknemers in dienst hebben, zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om het aantal gereisde zakelijke kilometers te registreren en te rapporteren. Het uiteindelijke doel van deze registratieplicht ‘Werkgebonden Personenmobiliteit’ is dat er in Nederland één megaton CO2 minder uitstoot plaatsvindt in 2030. Vanuit […]