Home Actueel Aanwijzingsbesluit automativebranche

Aanwijzingsbesluit automativebranche

Gemeente Schiedam en Rotterdam hebben een aanwijzingsbesluit gepubliceerd voor een vergunningsplicht voor automotive bedrijven in bedrijventerreinen Spaanse Polder, ’s-Gravelandsepolder en Noord-West.

‘’De redenatie voor een vergunningplicht is om sterker, efficiënter en met groter effect te kunnen interveniëren dan alleen op casus niveau en op individueel niveau. Met een vergunningplicht voor het gehele gebied, wordt een vorm van geografische verplaatsing binnen het gebied en daarmee de clustering van de problematiek tegengegaan.

Met een intensieve samenwerking met meerdere partners in de veiligheids- en leefbaarheidsketen wordt het hele gebied gerevitaliseerd. Dit wordt gedaan door o.a. vernieuwing en herontwikkeling van panden en kavels, verbetering van de wegenstructuur en het stimuleren van een gedifferentieerd aanbod aan bedrijven, maar ook door ongewenste activiteiten, waaronder criminaliteit, integraal aan te pakken. Deze aanpak heeft tot doel een structureel veilig en bedrijfseconomisch integer gebied te creëren met een transparante bedrijvenstructuur waar criminele activiteiten en/of misstanden direct worden aangepakt en voorkomen”.

In de komende periode zullen ondernemers door de gemeente middels een brief op de hoogte worden gesteld van dit besluit en wat dit voor hun betekent. Tevens zal er een ondernemersbijeenkomst worden georganiseerd waarin zaken worden uitgelegd en toegelicht.

Meer nieuws

Break to innovate – 16 mei 2024

Break to Innovate Lunchbreak in Schiedam – 16 mei Ontmoet en deel kennis met andere ondernemers, medewerkers van kennisinstellingen en gemeente tijdens de Break to Innovate Lunchbreaks. Gemeente Schiedam en Hogeschool Rotterdam nodigen bedrijven in SchieDistrict en omstreken en studenten van harte uit voor de maandelijkse lunchbreak op donderdag 16 mei 2024 vanaf 12.00 uur […]

Denk mee over Knoop Station Schiedam op 5 juni

Denk mee over een vernieuwd station Schiedam Centrum en een nieuw station Schiedam Kethel. Iedereen is op woensdag 5 juni 2024 van harte welkom bij Lentiz | LIFE College, Parallelweg 401, Schiedam. De avond staat de aanpak van het station Schiedam Centrum centraal, evenals de komst van een nieuw station Schiedam Kethel. De bijeenkomst begint […]

Lentemiddag bij De Peperklip – 17 april

Op woensdag 17 april 2024 vindt op het schoolplein bij basisschool De Peperklip (Celsiusstraat) en op het Schieveldje (Stationstraat) de Lentemiddag plaats. Deze middag is van 13.00 tot 15.30 uur én is voor kinderen en ouders. Alle activiteiten zijn gratis! De volgende partijen zijn betrokken bij deze Lentemiddag: