Home Actueel Nog geen oordeel over bestemmingsplan bedrijventerreinen: gemeente zorgt voor aanvullingen

Nog geen oordeel over bestemmingsplan bedrijventerreinen: gemeente zorgt voor aanvullingen

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 31 mei 2023 een tussenuitspraak gedaan op de beroepen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘s-Gravelandsepolder & Spaanse Polder 2020.

De Raad van State heeft nog geen definitief oordeel uitgesproken over de beroepen die tegen het bestemmingsplan waren ingediend. Op twee punten vindt de Raad van State de onderbouwing van het bestemmingsplan onvoldoende. De gemeenteraad is via de tussenuitspraak van vandaag in de gelegenheid gesteld om binnen 26 weken deze onderbouwing aan te vullen, of op een andere manier het bestemmingsplan te repareren. Daarna doet de Raad van State definitief uitspraak.

“De uitspraak is niet negatief voor de gemeente Schiedam, die de ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder wil herstructureren tot duurzame bedrijventerreinen van de toekomst. De gemeente krijgt de gelegenheid om hiervoor de nadere onderbouwing te geven”, aldus wethouder Antoinette Laan (gebiedsontwikkeling SchieDistrict).

Het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2020 waarin het bestemmingsplan ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder is vastgesteld, is niet vernietigd. Het bestemmingsplan blijft dus in werking, de inmiddels zichtbare herstructurering op de terreinen wordt doorgezet. De gemeente gaat het bestemmingsplan aanvullen met de vereiste onderbouwing, binnen de gestelde termijn.

Meer nieuws

Schieveste kan van start

Ontwikkelcombinatie Schieveste, OCS, kan aan de slag. De periode waarin belanghebbenden beroep tegen het bestemmingsplan Schieveste kunnen aantekenen, liep op 17 juli af. Er is geen beroep aangetekend bij Raad van State. Daarmee treedt het bestemmingsplan officieel in werking en is dan onherroepelijk. OCS zal op de locatie Schieveste uiteindelijk circa 3.000 woningen realiseren. Naar […]

Aanwijzingsbesluit automativebranche

Gemeente Schiedam en Rotterdam hebben een aanwijzingsbesluit gepubliceerd voor een vergunningsplicht voor automotive bedrijven in bedrijventerreinen Spaanse Polder, ’s-Gravelandsepolder en Noord-West. ‘’De redenatie voor een vergunningplicht is om sterker, efficiënter en met groter effect te kunnen interveniëren dan alleen op casus niveau en op individueel niveau. Met een vergunningplicht voor het gehele gebied, wordt een […]

Provada 2023

Het is bijna zover, vanaf dinsdag 13 juni staat de gemeente Schiedam drie dagen op de vastgoedbeurs Provada in RAI Amsterdam, hal 12 stand 3! Samen met onze collega’s in de Verstedelijkingsalliantie hebben we verschillende bijeenkomsten op het programma staan, onder meer:-Meet & Greet OCS op dinsdag 14u-Tender Van Deventer driehoek op woensdag 16u-Presentatie gebiedsontwikkeling […]