Home Actueel College geeft groen licht aan bouw van s’MAAK

College geeft groen licht aan bouw van s’MAAK

De gemeente Schiedam gaat een overeenkomst aan voor gronduitgifte op de Kop van de Singel met projectontwikkelaar Blauwhoed. Het college van B & W heeft hiertoe besloten. De ondertekening van de overeenkomst kan begin 2022 plaatsvinden. Dit betekent dat de ontwikkelaar op de locatie tegenover het station Schiedam Centrum het iconische pand s’MAAK kan bouwen met 79 koopwoningen, 2.000 m² aan kantoorruimte en circa 240 m² horeca.

De ontwikkeling van de locatie op de Kop van de Singel sluit aan bij de gemeentelijke Woonvisie en de visie Stationsgebied. Volgens wethouder Antoinette Laan (Wonen) draagt het plan voor s’MAAK bij aan het realiseren van de ambitie die de gemeente heeft voor dit gebied.

Transformatie stationsgebied

“De mix aan functies en voorzieningen zal dit gebouw een aantrekkelijke plek maken voor Schiedammers en voor bezoekers. Dit is de eerste stap op weg naar transformatie van het stationsgebied. De verbinding tussen het station en de binnenstad, én de routes naar de binnenstad ondergaan hiermee een kwaliteitsslag. Bovendien is met Blauwhoed afgesproken dat s’MAAK een waterberging zal krijgen die ook voor het kleine stratengebied in Oost positief zal uitwerken”

aldus wethouder Laan die doelt op de ruime ondergrondse waterberging in het gebouw.

Deze waterberging zal namelijk voor 75% van haar capaciteit bijdragen aan het oplossen van de waterproblematiek in de nabije buurt in Oost.

Na het besluit van het college om de reserveringsovereenkomst om te zetten in een gronduitgifte, staat ondertekening van het contract met Blauwhoed niets meer in de weg. Deze ontwikkelaar werd 18 februari 2020 geselecteerd op basis van onder meer een gedegen programma en zijn visie op de omgeving. Vervolgens werd op 3 juni 2020 de overeenkomst voor grondreservering getekend tussen de gemeente en Blauwhoed. Momenteel vindt overleg plaats om een datum begin februari 2022 vast te leggen voor ondertekening van de overeenkomst voor uitgifte van de grond.

Voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld

Daarnaast heeft het college het voorontwerp bestemmingsplan Kop van de Singel vastgesteld. Vervolgens zal de gemeente dit bestemmingsplan voorleggen aan bestuurlijke partners zoals onder andere provincie, Hoogheemraadschap en de Veiligheidsregio. Aanvullend worden omwonenden en andere betrokkenen de wettelijke mogelijkheid voor inspraak geboden. De locatie heeft nu nog een verkeersbestemming. Het nieuwe bestemmingsplan biedt ruimte voor de ontwikkeling van een gemengd woon- en werkprogramma met een bouwhoogte van 20 meter en een hoogteaccent van 53 meter aan de zijde van het Stationsplein.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 23 december voor vier weken ter inzage. De reacties die daaruit en uit het bestuurlijk overleg volgen, zal de gemeente Schiedam meenemen in de verdere uitwerking van het bestemmingsplan. De verwachting is het bestemmingsplan rond de zomer van 2022 aan de raad voor te leggen voor vaststelling.

Gebiedsontwikkeling

De Kop van de Singel is een van de te ontwikkelen locaties binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. De gemeente wil verschillende deelgebieden in samenhang ontwikkelen waardoor deze elkaar versterken. Het doel is een optimaal bereikbaar gebied met de innovatieve bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder, een aantrekkelijke stedelijke woonlocatie rondom het station Schiedam Centrum (Schieveste, s’MAAK, Terras aan de Schie en de Peperkliplocatie) en een ‘leisure’-gebied met bioscoopcomplex en hotel. De Kop van de Singel vormt een verbindende schakel tussen alle gebieden.

Lees hier het persbericht.

Meer nieuws

Rapportage biedt terugblik op Leven Lang Ontwikkelen

Najaar 2022 is het rapport ‘Leven Lang Ontwikkelen SchieDistrict’ uitgebracht. In dit rapport wordt een terugblik geschetst over de periode september 2021-juli 2022. Uit deze rapportage blijkt dat het afgelopen jaar veel is gebeurd op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er zijn maar liefst drie opleidingsmogelijkheden van start gegaan vanuit het ONS-gebouw, gezamenlijk goed […]

Fitnesspark langs de Schie

Bewegen en sporten in de open lucht met uitzicht op de Schie. Hoe fijn is dat? Tot half maart 2023 kan iedereen in Schiedam gratis en onbeperkt gebruikmaken van maar liefst negen fitnesstoestellen. Het gaat om een proefproject naast Pathé Schiedam, vlakbij de locatie waar medio volgend jaar de bouw van hotel De Veste van […]

Break to innovate – 15 december

Innovatie lunch in het ONS gebouw Kom leren en verbinden! Gebruik deze break om te innoveren en je netwerk uit te breiden. Een goede buur-ondernemer is “beter dan een verre vriend”Zowel in en om het ONS-gebouw als in de gebiedsontwikkeling SchieDistrict zijn interessante ondernemers gevestigd. Daarom organiseren we iedere derde donderdag van de maand een […]

Regels reductie CO2-uitstoot

Regels reductie CO2-uitstoot verplicht per 1 juli 2023 Werkgevers die minimaal honderd werknemers in dienst hebben, zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om het aantal gereisde zakelijke kilometers te registreren en te rapporteren. Het uiteindelijke doel van deze registratieplicht ‘Werkgebonden Personenmobiliteit’ is dat er in Nederland één megaton CO2 minder uitstoot plaatsvindt in 2030. Vanuit […]