Home Actueel College geeft groen licht aan bouw van s’MAAK

College geeft groen licht aan bouw van s’MAAK

De gemeente Schiedam gaat een overeenkomst aan voor gronduitgifte op de Kop van de Singel met projectontwikkelaar Blauwhoed. Het college van B & W heeft hiertoe besloten. De ondertekening van de overeenkomst kan begin 2022 plaatsvinden. Dit betekent dat de ontwikkelaar op de locatie tegenover het station Schiedam Centrum het iconische pand s’MAAK kan bouwen met 79 koopwoningen, 2.000 m² aan kantoorruimte en circa 240 m² horeca.

De ontwikkeling van de locatie op de Kop van de Singel sluit aan bij de gemeentelijke Woonvisie en de visie Stationsgebied. Volgens wethouder Antoinette Laan (Wonen) draagt het plan voor s’MAAK bij aan het realiseren van de ambitie die de gemeente heeft voor dit gebied.

Transformatie stationsgebied

“De mix aan functies en voorzieningen zal dit gebouw een aantrekkelijke plek maken voor Schiedammers en voor bezoekers. Dit is de eerste stap op weg naar transformatie van het stationsgebied. De verbinding tussen het station en de binnenstad, én de routes naar de binnenstad ondergaan hiermee een kwaliteitsslag. Bovendien is met Blauwhoed afgesproken dat s’MAAK een waterberging zal krijgen die ook voor het kleine stratengebied in Oost positief zal uitwerken”

aldus wethouder Laan die doelt op de ruime ondergrondse waterberging in het gebouw.

Deze waterberging zal namelijk voor 75% van haar capaciteit bijdragen aan het oplossen van de waterproblematiek in de nabije buurt in Oost.

Na het besluit van het college om de reserveringsovereenkomst om te zetten in een gronduitgifte, staat ondertekening van het contract met Blauwhoed niets meer in de weg. Deze ontwikkelaar werd 18 februari 2020 geselecteerd op basis van onder meer een gedegen programma en zijn visie op de omgeving. Vervolgens werd op 3 juni 2020 de overeenkomst voor grondreservering getekend tussen de gemeente en Blauwhoed. Momenteel vindt overleg plaats om een datum begin februari 2022 vast te leggen voor ondertekening van de overeenkomst voor uitgifte van de grond.

Voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld

Daarnaast heeft het college het voorontwerp bestemmingsplan Kop van de Singel vastgesteld. Vervolgens zal de gemeente dit bestemmingsplan voorleggen aan bestuurlijke partners zoals onder andere provincie, Hoogheemraadschap en de Veiligheidsregio. Aanvullend worden omwonenden en andere betrokkenen de wettelijke mogelijkheid voor inspraak geboden. De locatie heeft nu nog een verkeersbestemming. Het nieuwe bestemmingsplan biedt ruimte voor de ontwikkeling van een gemengd woon- en werkprogramma met een bouwhoogte van 20 meter en een hoogteaccent van 53 meter aan de zijde van het Stationsplein.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 23 december voor vier weken ter inzage. De reacties die daaruit en uit het bestuurlijk overleg volgen, zal de gemeente Schiedam meenemen in de verdere uitwerking van het bestemmingsplan. De verwachting is het bestemmingsplan rond de zomer van 2022 aan de raad voor te leggen voor vaststelling.

Gebiedsontwikkeling

De Kop van de Singel is een van de te ontwikkelen locaties binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. De gemeente wil verschillende deelgebieden in samenhang ontwikkelen waardoor deze elkaar versterken. Het doel is een optimaal bereikbaar gebied met de innovatieve bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder, een aantrekkelijke stedelijke woonlocatie rondom het station Schiedam Centrum (Schieveste, s’MAAK, Terras aan de Schie en de Peperkliplocatie) en een ‘leisure’-gebied met bioscoopcomplex en hotel. De Kop van de Singel vormt een verbindende schakel tussen alle gebieden.

Lees hier het persbericht.

Meer nieuws

Break to innovate – 20 juni – The Seaweed Company

Break to Innovate Lunchbreak in Schiedam – 20 juni – The Seaweed Company Ontmoet en deel kennis met andere ondernemers, medewerkers van kennisinstellingen en gemeente tijdens de Break to Innovate Lunchbreaks. Gemeente Schiedam en Hogeschool Rotterdam nodigen bedrijven in SchieDistrict en omstreken en studenten van harte uit voor de maandelijkse lunchbreak op donderdag 20 juni […]

15 mei – nieuwe informatiebijeenkomst De Peperklip

Eind vorig jaar heeft er reeds een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden van De Peperkliplocatie. Sindsdien is er door de ontwikkelaar Ballast Nedam Development en de gemeente verder gewerkt aan de uitwerking van het plan. Tijdens de komende informatiebijeenkomst op woensdagavond 15 mei praten beide partijen iedereen graag bij! Kom ook naar de nieuwe informatiebijeenkomst op […]

Boers & Co verhuist naar gebouw Atlas op MICS

Met de komst van Boers & Co breidt het ecosysteem op Mechantronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) zich verder uit met een toonaangevend bedrijf in de mechatronica sector. Boers & Co gaat zich vestigen in het Atlas gebouw, binnen het netwerk van innovatieve bedrijven en onderwijsinstellingen op de campus. SDK Vastgoed en Boers & Co tekenden […]

Denk mee over Station Schiedam Centrum op 5 juni

“Station Schiedam moet veiliger, zwerffietsen en fietsdiefstal moet worden tegengaan en het nieuwe station moet meer herkenbaar Schiedams zijn.” Dit en meer reacties zijn opgehaald in het participatietraject voor Knoop station Schiedam Centrum.  Op woensdag 5 juni 2024 is iedereen van harte welkom voor meer informatie en om mee te denken over de ontwikkelingen bij […]