Home Actueel Nieuwpoortweg groener

Nieuwpoortweg groener

Vanaf 31 mei 2023 staan er elf bomen in bakken langs de Nieuwpoortweg, wachtend om geplaatst te worden op het bedrijventerrein ‘s-Gravelandsepolder. Het gaat hierbij niet zomaar om bomen, maar om zogenaamde flexibilitrees, verplaatsbare bomen.

Elders in het gebied moeten sommige bomen plaatsmaken voor een andere ontwikkeling. Om te voorkomen dat deze bomen verloren gaan, worden ze tijdelijk in bakken geplaatst. De boombakken staan aan het begin van het terrein waar de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) wordt gerealiseerd. Op het moment bevindt het bedrijventerrein zich in een transitie naar een campus. Later zullen deze bomen een definitieve plek krijgen, in de volle grond, binnen de campus. De bomen symboliseren zo de groei van mechatronicabedrijven, kennis en innovatie binnen dit gebied.

Vanaf de Nieuwpoortweg tot de Algerastraat zal MICS de komende jaren gestalte krijgen. De gemeente Schiedam heeft in ontwikkelaar SDK Vastgoed een partij gevonden die de ambitie voor de ontwikkeling van een campus deelt en het gebied de komende jaren opwerkt tot een bruisend ecosysteem. Deze campus biedt bedrijven, onderwijs, overheid, bezoekers en talent een plek om elkaar te kunnen ontmoeten en samenwerken en zorgt daarmee voor ruimte voor innovatie binnen de mechatronicasector. De transformatie van een bedrijventerrein naar de campusontwikkeling zal een langjarig traject zijn en in diverse fasen worden gerealiseerd.

Groene impuls

De rij bomen staat nu aan de Nieuwpoortweg, maar de boombakken kunnen worden verplaatst naar een andere locatie op het bedrijventerrein waar een extra groene impuls is gewenst. De gemeente Schiedam en SDK Vastgoed staan samen voor verduurzaming. Zo willen zij met dit initiatief de uitstraling én het ecosysteem van de openbare ruimte verbeteren, zolang er nog geen bomen op een vaste plek in de grond kunnen worden gezet. Het gaat om vijf boomsoorten: esdoorn, els, plataan, zomereik en iep. Alle bomen hebben een  stamomvang van circa 30 tot 35 centimeters. De boom wordt van water voorzien door middel van een speciaal irrigatieconcept, waarbij de watervoorraad in de bodem van de bak is geïntegreerd. De flexibilitrees zijn een concept van Zoontjens Boomprojecten.

Vergroenen

De gemeente heeft de ambitie de beschikbare openbare ruimte en het groene aspect van de ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder te verbeteren. De verblijfskwaliteit van de bedrijventerreinen wordt attractief voor bezoekers, werkenden en voor nieuw talent.

De gemeente geeft de eerste meters langs de Schie-oevers bijvoorbeeld niet meer in erfpacht uit. De bedoeling is om daarmee de toegankelijkheid van de Schie-oevers te vergroten. Langs het water komt aan de oostzijde van de Schie een fietspad en aan de westzijde zal een route voor langzaam verkeer ontstaan. Dit gehele proces vergt de nodige tijd en aandacht. Door het aanleggen van deze tijdelijke vergroening wil de gemeente op deze plek een duidelijk signaal afgeven dat de ontwikkeling van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam in volle gang is.

Zie voor meer informatie: MICS

Meer nieuws

Break to innovate – 16 mei 2024

Break to Innovate Lunchbreak in Schiedam – 16 mei Ontmoet en deel kennis met andere ondernemers, medewerkers van kennisinstellingen en gemeente tijdens de Break to Innovate Lunchbreaks. Gemeente Schiedam en Hogeschool Rotterdam nodigen bedrijven in SchieDistrict en omstreken en studenten van harte uit voor de maandelijkse lunchbreak op donderdag 16 mei 2024 vanaf 12.00 uur […]

Denk mee over Knoop Station Schiedam op 5 juni

Denk mee over een vernieuwd station Schiedam Centrum en een nieuw station Schiedam Kethel. Iedereen is op woensdag 5 juni 2024 van harte welkom bij Lentiz | LIFE College, Parallelweg 401, Schiedam. De avond staat de aanpak van het station Schiedam Centrum centraal, evenals de komst van een nieuw station Schiedam Kethel. De bijeenkomst begint […]

Lentemiddag bij De Peperklip – 17 april

Op woensdag 17 april 2024 vindt op het schoolplein bij basisschool De Peperklip (Celsiusstraat) en op het Schieveldje (Stationstraat) de Lentemiddag plaats. Deze middag is van 13.00 tot 15.30 uur én is voor kinderen en ouders. Alle activiteiten zijn gratis! De volgende partijen zijn betrokken bij deze Lentemiddag: