Home Actueel Nieuwpoortweg groener

Nieuwpoortweg groener

Vanaf 31 mei 2023 staan er elf bomen in bakken langs de Nieuwpoortweg, wachtend om geplaatst te worden op het bedrijventerrein ‘s-Gravelandsepolder. Het gaat hierbij niet zomaar om bomen, maar om zogenaamde flexibilitrees, verplaatsbare bomen.

Elders in het gebied moeten sommige bomen plaatsmaken voor een andere ontwikkeling. Om te voorkomen dat deze bomen verloren gaan, worden ze tijdelijk in bakken geplaatst. De boombakken staan aan het begin van het terrein waar de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) wordt gerealiseerd. Op het moment bevindt het bedrijventerrein zich in een transitie naar een campus. Later zullen deze bomen een definitieve plek krijgen, in de volle grond, binnen de campus. De bomen symboliseren zo de groei van mechatronicabedrijven, kennis en innovatie binnen dit gebied.

Vanaf de Nieuwpoortweg tot de Algerastraat zal MICS de komende jaren gestalte krijgen. De gemeente Schiedam heeft in ontwikkelaar SDK Vastgoed een partij gevonden die de ambitie voor de ontwikkeling van een campus deelt en het gebied de komende jaren opwerkt tot een bruisend ecosysteem. Deze campus biedt bedrijven, onderwijs, overheid, bezoekers en talent een plek om elkaar te kunnen ontmoeten en samenwerken en zorgt daarmee voor ruimte voor innovatie binnen de mechatronicasector. De transformatie van een bedrijventerrein naar de campusontwikkeling zal een langjarig traject zijn en in diverse fasen worden gerealiseerd.

Groene impuls

De rij bomen staat nu aan de Nieuwpoortweg, maar de boombakken kunnen worden verplaatst naar een andere locatie op het bedrijventerrein waar een extra groene impuls is gewenst. De gemeente Schiedam en SDK Vastgoed staan samen voor verduurzaming. Zo willen zij met dit initiatief de uitstraling én het ecosysteem van de openbare ruimte verbeteren, zolang er nog geen bomen op een vaste plek in de grond kunnen worden gezet. Het gaat om vijf boomsoorten: esdoorn, els, plataan, zomereik en iep. Alle bomen hebben een  stamomvang van circa 30 tot 35 centimeters. De boom wordt van water voorzien door middel van een speciaal irrigatieconcept, waarbij de watervoorraad in de bodem van de bak is geïntegreerd. De flexibilitrees zijn een concept van Zoontjens Boomprojecten.

Vergroenen

De gemeente heeft de ambitie de beschikbare openbare ruimte en het groene aspect van de ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder te verbeteren. De verblijfskwaliteit van de bedrijventerreinen wordt attractief voor bezoekers, werkenden en voor nieuw talent.

De gemeente geeft de eerste meters langs de Schie-oevers bijvoorbeeld niet meer in erfpacht uit. De bedoeling is om daarmee de toegankelijkheid van de Schie-oevers te vergroten. Langs het water komt aan de oostzijde van de Schie een fietspad en aan de westzijde zal een route voor langzaam verkeer ontstaan. Dit gehele proces vergt de nodige tijd en aandacht. Door het aanleggen van deze tijdelijke vergroening wil de gemeente op deze plek een duidelijk signaal afgeven dat de ontwikkeling van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam in volle gang is.

Zie voor meer informatie: MICS

Meer nieuws

Nog geen oordeel over bestemmingsplan bedrijventerreinen: gemeente zorgt voor aanvullingen

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 31 mei 2023 een tussenuitspraak gedaan op de beroepen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘s-Gravelandsepolder & Spaanse Polder 2020. De Raad van State heeft nog geen definitief oordeel uitgesproken over de beroepen die tegen het bestemmingsplan waren ingediend. Op twee punten vindt de Raad […]

Opbouw van Terras aan Schie

De sloopwerkzaamheden aan het voormalige kantoorpand naast het station Schiedam Centrum zitten er bijna op. De liftschacht en de trappen zijn verwijderd, waarna staal is aangebracht voor extra stabiliteit. Aannemer Bolton meldt de gemeente Schiedam dat het grove sloopwerk grotendeels achter de rug is, net als eventuele geluidsoverlast daarvan. Nu kan de transformatie starten naar […]