Home Actueel Iconisch gebouw op Kop van de Singel

Iconisch gebouw op Kop van de Singel

Het plan van de ontwikkelcombinatie Blauwhoed, MLA+, Stats Architecten en Bouwgroep Moonen heeft de uitvraag voor de locatie Kop van de Singel gewonnen. Op 18 februari 2020 is de winnaar bekend gemaakt. Na een uitgebreide selectieronde heeft het college van B & W gekozen voor dit ontwerp van een iconisch gebouw.

De Kop van de Singel, tegenover het station Schiedam Centrum, is de entree naar de binnenstad. Op de locatie waar nu een parkeerterreintje is gesitueerd, komen circa 75 woningen/appartementen. Schiedam heeft in de ontwikkelcombinatie een partner gevonden die in samenwerking met alle betrokken partijen een bij Schiedam passend iconisch gebouw ontwerpt en realiseert. De mix aan functies en voorzieningen zal deze locatie een aantrekkelijke plek maken voor alle Schiedammers en bezoekers.

De verbinding tussen station Schiedam Centrum en de binnenstad, en de routes naar de binnenstad moeten een kwaliteitsslag krijgen. Toevoeging van een dergelijk gebouw op de Kop van de Singel versterkt  de entree naar de stad en verlevendigt het Stationsplein.

De ontwikkelcombinatie heeft het gebouw, met een knipoog naar de Schiedamse stadsstijl S’DAM, ‘S’Maak’ genoemd. Dit iconisch gebouw biedt dadelijk ruimte voor Schiedamse stadsmakers die er gaan wonen en in de plint van het gebouw zorgen Schiedamse smaakmakers voor de gewenste binnenstedelijke levendigheid. Door de ontwikkeling van woningen op deze locatie wordt de woningvoorraad van Schiedam, in de lijn met de Woonvisie, uitgebreid.

Vervolg
In de loop van 2020 gaat de ontwikkelcombinatie in overleg met de gemeente en de bewoners in de buurt de plannen verder uitwerken.

Een impressie van het gebouw van de ontwikkelcombinatie Blauwhoed, MLA+, Stats Architecten en Bouwgroep Moonen.

Meer nieuws

Rapportage biedt terugblik op Leven Lang Ontwikkelen

Najaar 2022 is het rapport ‘Leven Lang Ontwikkelen SchieDistrict’ uitgebracht. In dit rapport wordt een terugblik geschetst over de periode september 2021-juli 2022. Uit deze rapportage blijkt dat het afgelopen jaar veel is gebeurd op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er zijn maar liefst drie opleidingsmogelijkheden van start gegaan vanuit het ONS-gebouw, gezamenlijk goed […]

Fitnesspark langs de Schie

Bewegen en sporten in de open lucht met uitzicht op de Schie. Hoe fijn is dat? Tot half maart 2023 kan iedereen in Schiedam gratis en onbeperkt gebruikmaken van maar liefst negen fitnesstoestellen. Het gaat om een proefproject naast Pathé Schiedam, vlakbij de locatie waar medio volgend jaar de bouw van hotel De Veste van […]

Break to innovate – 15 december

Innovatie lunch in het ONS gebouw Kom leren en verbinden! Gebruik deze break om te innoveren en je netwerk uit te breiden. Een goede buur-ondernemer is “beter dan een verre vriend”Zowel in en om het ONS-gebouw als in de gebiedsontwikkeling SchieDistrict zijn interessante ondernemers gevestigd. Daarom organiseren we iedere derde donderdag van de maand een […]

Regels reductie CO2-uitstoot

Regels reductie CO2-uitstoot verplicht per 1 juli 2023 Werkgevers die minimaal honderd werknemers in dienst hebben, zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om het aantal gereisde zakelijke kilometers te registreren en te rapporteren. Het uiteindelijke doel van deze registratieplicht ‘Werkgebonden Personenmobiliteit’ is dat er in Nederland één megaton CO2 minder uitstoot plaatsvindt in 2030. Vanuit […]