Home Actueel Kwartiermaker Nico van Hemert

Kwartiermaker Nico van Hemert

Nico van Hemert is sinds eind 2020 voor de gemeente Schiedam actief als kwartiermaker. Zijn opdracht is om het enigszins abstracte ‘Leven Lang Ontwikkelen’ (LLO) concreet te maken en om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in het SchieDistrict te verbeteren. “Dat doe je door bij business te beginnen.”  

Binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict geeft de gemeente veel aandacht aan het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen’. “Vroeger heette dat nog een ‘Leven Lang Leren’, maar dat klonk sommigen toch als ‘levenslang’ in de oren. Waar het om draait is dat we er samen met ondernemers voor zorgen dat bedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen”, aldus de kwartiermaker. 

Groeipotentie

Dat gewenste talent kent volgens Nico vele verschijningsvormen. “Je hebt bedrijven die zoeken naar hoger opgeleid personeel, maar er zijn er ook die voor tachtig procent draaien op middelbaar of lager opgeleide werknemers. Vast staat dat elk bedrijf in het gebied behoefte heeft aan innovatieve vaklui, of ze nu gestudeerd hebben of niet…”.  

De vooruitzichten zijn in Nico’s optiek overwegend zonnig. Tijdens zijn verkenningsronde sprak hij met onderwijsinstellingen, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Maar in de eerste plaats inventariseerde hij bij ondernemers in de polders waar hun behoeften liggen. “Bedrijven rondom metaal, elektrotechniek en informatica staan stuk voor stuk voor stevige strategische uitdagingen. De mechatronica-sector heeft absoluut groeipotentie, maar kampt met een enorm tekort aan ‘talent’ waardoor doorontwikkeling wordt geremd.”  

Voortbouwen

Voor de kortere en langere termijn weet Nico wat hem te doen staat om talent naar het SchieDistrict te halen. Daarbij probeert hij zo goed mogelijk bestaande initiatieven van ondernemers verder te brengen en nieuwe te ontwikkelen. “Ik ben niet iemand die de middle man uithangt. Ik ga er niet tussen zitten en doen alsof iets mijn idee is. Ik probeer juist plannen en energie van bedrijven en anderen te versterken, te versnellen en met elkaar te verbinden. Dat doe ik vanuit mijn visie op en ervaringen met een Leven Lang Ontwikkelen.”  

Als voorbeeld daarvan noemt Nico het Expertise Centrum Precisietechniek (ECP). Dit initiatief van ondernemers uit onder andere de ’s-Gravelandsepolder leidt op tot een baan in de precisietechniek. Ook heeft het ECP in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam een onderwijsprogramma opgezet dat leidt tot een Associate degree. “Dat initiatief was er al! Wij zijn nu in overleg met de betrokkenen om activiteiten van het ECP ook in het ONS-gebouw te laten plaatsvinden.”  [red. inmiddels is ECP ingetrokken in het ONS-gebouw als één van de eerste resultaten van het LLO-kwartiermaken]

Motivatie

In datzelfde ONS-gebouw aan de Van Heekstraat wordt ook het Living Lab Schiedam van de Hogeschool Rotterdam gevestigd. Dat richt zich op vraagstukken die onder meer te maken hebben met techniek, business, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling. “Belangrijk is om te weten waarom een onderwijsinstelling zo’n buitenpost wil. De Hogeschool Rotterdam heeft op verschillende plekken zulke labs omdat het onderdeel is van haar onderwijsvisie, en dat is mooi.” [red. inmiddels is dit Living Lab met steun van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) sinds september 2021 gevestigd in het ONS-gebouw]

Aanvullend hierop verwacht Nico dat in 2021 duidelijk wordt welke mogelijkheden er zijn voor een door ondernemers gewenste talentenpool en het starten van een speciaal opleidingstraject, heel dicht bij huis. [red. nog in 2021 dan wel begin 2022 richten een aantal bedrijven een stichting op om dit deze talentenpool te komen inclusief website en werving van pas-afgestudeerde HBO-ers]

Met het Lentiz Life College dat al in het SchieDistrict zit, het Techniek College Rotterdam (TCR) en bedrijven spreekt hij over het opzetten van een doorlopende leerlijn VMBO-MBO, rondom het thema mechatronica, grove en fijne mechanica. [red. inmiddels hebben Lentiz en TCR een begin gemaakt met deze doorlopende leerlijn voor mechatronica.]

Voorbestaan van bedrijvigheid

De campusstructuur in wording noemt Nico ‘het voortbestaan’ van bedrijvigheid in het gebied. Het levert een hoop nieuwe energie op die innovatie in de hand werkt en bijdraagt aan de veelzijdigheid van het SchieDistrict als geheel.  

Nico: “Het interessante is dat Schiedam deze gebiedsontwikkeling vanuit verschillende perspectieven benadert. Het wordt een gebied om te wonen, te werken, te leren, te innoveren en ook, heel belangrijk, om plezier te maken. Je gaat als ondernemer echt merken dat het gebied leuker wordt, dat er sneller goed personeel te vinden is én dat het onderlinge netwerk sterker wordt.”

Dit artikel verscheen februari 2021 in de nieuwsbrief voor bedrijven. Het is aangepast met de initiatieven die inmiddels van start zijn gegaan.

Meer nieuws

Break to innovate – 16 mei 2024

Break to Innovate Lunchbreak in Schiedam – 16 mei Ontmoet en deel kennis met andere ondernemers, medewerkers van kennisinstellingen en gemeente tijdens de Break to Innovate Lunchbreaks. Gemeente Schiedam en Hogeschool Rotterdam nodigen bedrijven in SchieDistrict en omstreken en studenten van harte uit voor de maandelijkse lunchbreak op donderdag 16 mei 2024 vanaf 12.00 uur […]

Denk mee over Knoop Station Schiedam op 5 juni

Denk mee over een vernieuwd station Schiedam Centrum en een nieuw station Schiedam Kethel. Iedereen is op woensdag 5 juni 2024 van harte welkom bij Lentiz | LIFE College, Parallelweg 401, Schiedam. De avond staat de aanpak van het station Schiedam Centrum centraal, evenals de komst van een nieuw station Schiedam Kethel. De bijeenkomst begint […]

Lentemiddag bij De Peperklip – 17 april

Op woensdag 17 april 2024 vindt op het schoolplein bij basisschool De Peperklip (Celsiusstraat) en op het Schieveldje (Stationstraat) de Lentemiddag plaats. Deze middag is van 13.00 tot 15.30 uur én is voor kinderen en ouders. Alle activiteiten zijn gratis! De volgende partijen zijn betrokken bij deze Lentemiddag: