Home Actueel Kwartiermaker Nico van Hemert

Kwartiermaker Nico van Hemert

Nico van Hemert is sinds eind 2020 voor de gemeente Schiedam actief als kwartiermaker. Zijn opdracht is om het enigszins abstracte ‘Leven Lang Ontwikkelen’ (LLO) concreet te maken en om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in het SchieDistrict te verbeteren. “Dat doe je door bij business te beginnen.”  

Binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict geeft de gemeente veel aandacht aan het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen’. “Vroeger heette dat nog een ‘Leven Lang Leren’, maar dat klonk sommigen toch als ‘levenslang’ in de oren. Waar het om draait is dat we er samen met ondernemers voor zorgen dat bedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen”, aldus de kwartiermaker. 

Groeipotentie

Dat gewenste talent kent volgens Nico vele verschijningsvormen. “Je hebt bedrijven die zoeken naar hoger opgeleid personeel, maar er zijn er ook die voor tachtig procent draaien op middelbaar of lager opgeleide werknemers. Vast staat dat elk bedrijf in het gebied behoefte heeft aan innovatieve vaklui, of ze nu gestudeerd hebben of niet…”.  

De vooruitzichten zijn in Nico’s optiek overwegend zonnig. Tijdens zijn verkenningsronde sprak hij met onderwijsinstellingen, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Maar in de eerste plaats inventariseerde hij bij ondernemers in de polders waar hun behoeften liggen. “Bedrijven rondom metaal, elektrotechniek en informatica staan stuk voor stuk voor stevige strategische uitdagingen. De mechatronica-sector heeft absoluut groeipotentie, maar kampt met een enorm tekort aan ‘talent’ waardoor doorontwikkeling wordt geremd.”  

Voortbouwen

Voor de kortere en langere termijn weet Nico wat hem te doen staat om talent naar het SchieDistrict te halen. Daarbij probeert hij zo goed mogelijk bestaande initiatieven van ondernemers verder te brengen en nieuwe te ontwikkelen. “Ik ben niet iemand die de middle man uithangt. Ik ga er niet tussen zitten en doen alsof iets mijn idee is. Ik probeer juist plannen en energie van bedrijven en anderen te versterken, te versnellen en met elkaar te verbinden. Dat doe ik vanuit mijn visie op en ervaringen met een Leven Lang Ontwikkelen.”  

Als voorbeeld daarvan noemt Nico het Expertise Centrum Precisietechniek (ECP). Dit initiatief van ondernemers uit onder andere de ’s-Gravelandsepolder leidt op tot een baan in de precisietechniek. Ook heeft het ECP in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam een onderwijsprogramma opgezet dat leidt tot een Associate degree. “Dat initiatief was er al! Wij zijn nu in overleg met de betrokkenen om activiteiten van het ECP ook in het ONS-gebouw te laten plaatsvinden.”  [red. inmiddels is ECP ingetrokken in het ONS-gebouw als één van de eerste resultaten van het LLO-kwartiermaken]

Motivatie

In datzelfde ONS-gebouw aan de Van Heekstraat wordt ook het Living Lab Schiedam van de Hogeschool Rotterdam gevestigd. Dat richt zich op vraagstukken die onder meer te maken hebben met techniek, business, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling. “Belangrijk is om te weten waarom een onderwijsinstelling zo’n buitenpost wil. De Hogeschool Rotterdam heeft op verschillende plekken zulke labs omdat het onderdeel is van haar onderwijsvisie, en dat is mooi.” [red. inmiddels is dit Living Lab met steun van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) sinds september 2021 gevestigd in het ONS-gebouw]

Aanvullend hierop verwacht Nico dat in 2021 duidelijk wordt welke mogelijkheden er zijn voor een door ondernemers gewenste talentenpool en het starten van een speciaal opleidingstraject, heel dicht bij huis. [red. nog in 2021 dan wel begin 2022 richten een aantal bedrijven een stichting op om dit deze talentenpool te komen inclusief website en werving van pas-afgestudeerde HBO-ers]

Met het Lentiz Life College dat al in het SchieDistrict zit, het Techniek College Rotterdam (TCR) en bedrijven spreekt hij over het opzetten van een doorlopende leerlijn VMBO-MBO, rondom het thema mechatronica, grove en fijne mechanica. [red. inmiddels hebben Lentiz en TCR een begin gemaakt met deze doorlopende leerlijn voor mechatronica.]

Voorbestaan van bedrijvigheid

De campusstructuur in wording noemt Nico ‘het voortbestaan’ van bedrijvigheid in het gebied. Het levert een hoop nieuwe energie op die innovatie in de hand werkt en bijdraagt aan de veelzijdigheid van het SchieDistrict als geheel.  

Nico: “Het interessante is dat Schiedam deze gebiedsontwikkeling vanuit verschillende perspectieven benadert. Het wordt een gebied om te wonen, te werken, te leren, te innoveren en ook, heel belangrijk, om plezier te maken. Je gaat als ondernemer echt merken dat het gebied leuker wordt, dat er sneller goed personeel te vinden is én dat het onderlinge netwerk sterker wordt.”

Dit artikel verscheen februari 2021 in de nieuwsbrief voor bedrijven. Het is aangepast met de initiatieven die inmiddels van start zijn gegaan.

Meer nieuws

Rapportage biedt terugblik op Leven Lang Ontwikkelen

Najaar 2022 is het rapport ‘Leven Lang Ontwikkelen SchieDistrict’ uitgebracht. In dit rapport wordt een terugblik geschetst over de periode september 2021-juli 2022. Uit deze rapportage blijkt dat het afgelopen jaar veel is gebeurd op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er zijn maar liefst drie opleidingsmogelijkheden van start gegaan vanuit het ONS-gebouw, gezamenlijk goed […]

Fitnesspark langs de Schie

Bewegen en sporten in de open lucht met uitzicht op de Schie. Hoe fijn is dat? Tot half maart 2023 kan iedereen in Schiedam gratis en onbeperkt gebruikmaken van maar liefst negen fitnesstoestellen. Het gaat om een proefproject naast Pathé Schiedam, vlakbij de locatie waar medio volgend jaar de bouw van hotel De Veste van […]

Break to innovate – 15 december

Innovatie lunch in het ONS gebouw Kom leren en verbinden! Gebruik deze break om te innoveren en je netwerk uit te breiden. Een goede buur-ondernemer is “beter dan een verre vriend”Zowel in en om het ONS-gebouw als in de gebiedsontwikkeling SchieDistrict zijn interessante ondernemers gevestigd. Daarom organiseren we iedere derde donderdag van de maand een […]

Regels reductie CO2-uitstoot

Regels reductie CO2-uitstoot verplicht per 1 juli 2023 Werkgevers die minimaal honderd werknemers in dienst hebben, zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om het aantal gereisde zakelijke kilometers te registreren en te rapporteren. Het uiteindelijke doel van deze registratieplicht ‘Werkgebonden Personenmobiliteit’ is dat er in Nederland één megaton CO2 minder uitstoot plaatsvindt in 2030. Vanuit […]