Home Actueel Kwartiermaker Nico van Hemert

Kwartiermaker Nico van Hemert

Nico van Hemert is sinds eind 2020 voor de gemeente Schiedam actief als kwartiermaker. Zijn opdracht is om het enigszins abstracte ‘Leven Lang Ontwikkelen’ (LLO) concreet te maken en om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in het SchieDistrict te verbeteren. “Dat doe je door bij business te beginnen.”  

Binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict geeft de gemeente veel aandacht aan het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen’. “Vroeger heette dat nog een ‘Leven Lang Leren’, maar dat klonk sommigen toch als ‘levenslang’ in de oren. Waar het om draait is dat we er samen met ondernemers voor zorgen dat bedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen”, aldus de kwartiermaker. 

Groeipotentie

Dat gewenste talent kent volgens Nico vele verschijningsvormen. “Je hebt bedrijven die zoeken naar hoger opgeleid personeel, maar er zijn er ook die voor tachtig procent draaien op middelbaar of lager opgeleide werknemers. Vast staat dat elk bedrijf in het gebied behoefte heeft aan innovatieve vaklui, of ze nu gestudeerd hebben of niet…”.  

De vooruitzichten zijn in Nico’s optiek overwegend zonnig. Tijdens zijn verkenningsronde sprak hij met onderwijsinstellingen, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Maar in de eerste plaats inventariseerde hij bij ondernemers in de polders waar hun behoeften liggen. “Bedrijven rondom metaal, elektrotechniek en informatica staan stuk voor stuk voor stevige strategische uitdagingen. De mechatronica-sector heeft absoluut groeipotentie, maar kampt met een enorm tekort aan ‘talent’ waardoor doorontwikkeling wordt geremd.”  

Voortbouwen

Voor de kortere en langere termijn weet Nico wat hem te doen staat om talent naar het SchieDistrict te halen. Daarbij probeert hij zo goed mogelijk bestaande initiatieven van ondernemers verder te brengen en nieuwe te ontwikkelen. “Ik ben niet iemand die de middle man uithangt. Ik ga er niet tussen zitten en doen alsof iets mijn idee is. Ik probeer juist plannen en energie van bedrijven en anderen te versterken, te versnellen en met elkaar te verbinden. Dat doe ik vanuit mijn visie op en ervaringen met een Leven Lang Ontwikkelen.”  

Als voorbeeld daarvan noemt Nico het Expertise Centrum Precisietechniek (ECP). Dit initiatief van ondernemers uit onder andere de ’s-Gravelandsepolder leidt op tot een baan in de precisietechniek. Ook heeft het ECP in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam een onderwijsprogramma opgezet dat leidt tot een Associate degree. “Dat initiatief was er al! Wij zijn nu in overleg met de betrokkenen om activiteiten van het ECP ook in het ONS-gebouw te laten plaatsvinden.”  [red. inmiddels is ECP ingetrokken in het ONS-gebouw als één van de eerste resultaten van het LLO-kwartiermaken]

Motivatie

In datzelfde ONS-gebouw aan de Van Heekstraat wordt ook het Living Lab Schiedam van de Hogeschool Rotterdam gevestigd. Dat richt zich op vraagstukken die onder meer te maken hebben met techniek, business, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling. “Belangrijk is om te weten waarom een onderwijsinstelling zo’n buitenpost wil. De Hogeschool Rotterdam heeft op verschillende plekken zulke labs omdat het onderdeel is van haar onderwijsvisie, en dat is mooi.” [red. inmiddels is dit Living Lab met steun van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) sinds september 2021 gevestigd in het ONS-gebouw]

Aanvullend hierop verwacht Nico dat in 2021 duidelijk wordt welke mogelijkheden er zijn voor een door ondernemers gewenste talentenpool en het starten van een speciaal opleidingstraject, heel dicht bij huis. [red. nog in 2021 dan wel begin 2022 richten een aantal bedrijven een stichting op om dit deze talentenpool te komen inclusief website en werving van pas-afgestudeerde HBO-ers]

Met het Lentiz Life College dat al in het SchieDistrict zit, het Techniek College Rotterdam (TCR) en bedrijven spreekt hij over het opzetten van een doorlopende leerlijn VMBO-MBO, rondom het thema mechatronica, grove en fijne mechanica. [red. inmiddels hebben Lentiz en TCR een begin gemaakt met deze doorlopende leerlijn voor mechatronica.]

Voorbestaan van bedrijvigheid

De campusstructuur in wording noemt Nico ‘het voortbestaan’ van bedrijvigheid in het gebied. Het levert een hoop nieuwe energie op die innovatie in de hand werkt en bijdraagt aan de veelzijdigheid van het SchieDistrict als geheel.  

Nico: “Het interessante is dat Schiedam deze gebiedsontwikkeling vanuit verschillende perspectieven benadert. Het wordt een gebied om te wonen, te werken, te leren, te innoveren en ook, heel belangrijk, om plezier te maken. Je gaat als ondernemer echt merken dat het gebied leuker wordt, dat er sneller goed personeel te vinden is én dat het onderlinge netwerk sterker wordt.”

Dit artikel verscheen februari 2021 in de nieuwsbrief voor bedrijven. Het is aangepast met de initiatieven die inmiddels van start zijn gegaan.

Meer nieuws

Nog geen oordeel over bestemmingsplan bedrijventerreinen: gemeente zorgt voor aanvullingen

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 31 mei 2023 een tussenuitspraak gedaan op de beroepen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘s-Gravelandsepolder & Spaanse Polder 2020. De Raad van State heeft nog geen definitief oordeel uitgesproken over de beroepen die tegen het bestemmingsplan waren ingediend. Op twee punten vindt de Raad […]

Nieuwpoortweg groener

Vanaf 31 mei 2023 staan er elf bomen in bakken langs de Nieuwpoortweg, wachtend om geplaatst te worden op het bedrijventerrein ‘s-Gravelandsepolder. Het gaat hierbij niet zomaar om bomen, maar om zogenaamde flexibilitrees, verplaatsbare bomen. Elders in het gebied moeten sommige bomen plaatsmaken voor een andere ontwikkeling. Om te voorkomen dat deze bomen verloren gaan, […]