Home Actueel Visie stationsgebied is vastgesteld

Visie stationsgebied is vastgesteld

Schiedam kiest voor transformatie stationsgebied

De gemeenteraad van Schiedam heeft dinsdagavond 2 november zijn ambitie vastgelegd voor de toekomst van het stationsgebied. Met de vaststelling van de Visie Stationsgebied kiest de raad voor een verdere transformatie van het gebied aan de zuidzijde van het station, grofweg tussen de Schie en de Boerhaavelaan. Dit stationsgebied moet beter bereikbaar, prettiger en veiliger worden voor buurtbewoners, reizigers en bezoekers.

Sinds 2018 werkt de gemeente Schiedam met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict aan een schaalsprong op het gebied van wonen, economie (werken en een leven lang ontwikkelen) en mobiliteit (bereikbaarheid). In de stationsomgeving vinden al verschillende ontwikkelingen plaats als onderdeel van de gebiedsontwikkeling, zoals op de Kop van de Singel met de bouw van circa 80 woningen en de herontwikkeling van het AMEC-gebouw met circa 130 woningen en ook de ontwikkeling aan de noordzijde van het station op Schieveste met circa 3.000 woningen.

De Visie Stationsgebied laat zien hoe deze projecten samenhangen met elkaar én met diverse andere projecten binnen Schiedistrict. Het gaat dan om de herontwikkeling van de Peperklip-locatie, met nieuwbouw van de basisschool en de sportzaal. Tegelijk daarmee worden circa 150 woningen gebouwd en een maatschappelijk (zorg)centrum. Verder betreft het de herinrichting van het Stationsplein zelf en de herinrichting van de Horvathweg, inclusief inpassing van een supermarkt deels onder de metrobaan, verplaatsing van het tankstation naar de andere zijde van de Horvathweg (aan de kant van de metro), verplaatsing van het busstation en aanleg van trappen vanaf het Stationsplein naar de Horvathweg.

Impressie voorzijde station Schiedam Centrum uit de Visie Stationsgebied. Dit is een mogelijke verbeelding van de visie.
Impressie voorzijde station Schiedam Centrum uit de Visie Stationsgebied. Dit is een mogelijke verbeelding van de visie.

Wonen, werken en ontspannen met elkaar verbinden

“Het stationsgebied is een van de best bereikbare locaties van de regio waar de lijnen van metro, trein, bus en tram bijeenkomen op een knooppunt ook van (snel)wegen. Het gebied is echter door de aanwezigheid van de A20 en het spoor weinig uitnodigend. Daarom ondergaat het stationsgebied een transformatie.” aldus wethouder Marcel Houtkamp van Infrastructuur en Mobiliteit. Deze visie Stationsgebied geeft richting aan de verdere ontwikkeling van het gebied als schakel tussen de verschillende omliggende wijken en buurten. Wonen, werken en ontspannen worden beter met elkaar verbonden. Het stationsgebied, waar de ruimte vooral is ingericht voor de voetganger, wordt zo een entree voor de binnenstad van Schiedam.

“De stationsomgeving is in de nabije toekomst een prachtig vertrek- of aankomstpunt in Schiedam, dit met dank aan de vele samenwerkende partijen”. volgens wethouder Antoinette Laan van Wonen.

Met de vaststelling van de ruimtelijke en financiële onderbouwing van de Visie Stationsgebiedvo kunnen de ambities verder gestalte krijgen in de vorm van concrete plannen, die uitgewerkt worden in samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden.

Meer nieuws

Break to innovate – 20 juni 2024

Break to Innovate Lunchbreak in Schiedam – 20 juni Ontmoet en deel kennis met andere ondernemers, medewerkers van kennisinstellingen en gemeente tijdens de Break to Innovate Lunchbreaks. Gemeente Schiedam en Hogeschool Rotterdam nodigen bedrijven in SchieDistrict en omstreken en studenten van harte uit voor de maandelijkse lunchbreak op donderdag 20 juni 2024 vanaf 12.00 uur […]

15 mei – nieuwe informatiebijeenkomst De Peperklip

Eind vorig jaar heeft er reeds een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden van De Peperkliplocatie. Sindsdien is er door de ontwikkelaar Ballast Nedam Development en de gemeente verder gewerkt aan de uitwerking van het plan. Tijdens de komende informatiebijeenkomst op woensdagavond 15 mei praten beide partijen iedereen graag bij! Kom ook naar de nieuwe informatiebijeenkomst op […]

Boers & Co verhuist naar gebouw Atlas op MICS

Met de komst van Boers & Co breidt het ecosysteem op Mechantronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) zich verder uit met een toonaangevend bedrijf in de mechatronica sector. Boers & Co gaat zich vestigen in het Atlas gebouw, binnen het netwerk van innovatieve bedrijven en onderwijsinstellingen op de campus. SDK Vastgoed en Boers & Co tekenden […]

Denk mee over Knoop Station Schiedam op 5 juni

Denk mee over een vernieuwd station Schiedam Centrum en een nieuw station Schiedam Kethel. Iedereen is op woensdag 5 juni 2024 van harte welkom bij Lentiz | LIFE College, Parallelweg 401, Schiedam. De avond staat de aanpak van het station Schiedam Centrum centraal, evenals de komst van een nieuw station Schiedam Kethel. De bijeenkomst begint […]