Home Actueel Visie stationsgebied is vastgesteld

Visie stationsgebied is vastgesteld

Schiedam kiest voor transformatie stationsgebied

De gemeenteraad van Schiedam heeft dinsdagavond 2 november zijn ambitie vastgelegd voor de toekomst van het stationsgebied. Met de vaststelling van de Visie Stationsgebied kiest de raad voor een verdere transformatie van het gebied aan de zuidzijde van het station, grofweg tussen de Schie en de Boerhaavelaan. Dit stationsgebied moet beter bereikbaar, prettiger en veiliger worden voor buurtbewoners, reizigers en bezoekers.

Sinds 2018 werkt de gemeente Schiedam met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict aan een schaalsprong op het gebied van wonen, economie (werken en een leven lang ontwikkelen) en mobiliteit (bereikbaarheid). In de stationsomgeving vinden al verschillende ontwikkelingen plaats als onderdeel van de gebiedsontwikkeling, zoals op de Kop van de Singel met de bouw van circa 80 woningen en de herontwikkeling van het AMEC-gebouw met circa 130 woningen en ook de ontwikkeling aan de noordzijde van het station op Schieveste met circa 3.000 woningen.

De Visie Stationsgebied laat zien hoe deze projecten samenhangen met elkaar én met diverse andere projecten binnen Schiedistrict. Het gaat dan om de herontwikkeling van de Peperklip-locatie, met nieuwbouw van de basisschool en de sportzaal. Tegelijk daarmee worden circa 150 woningen gebouwd en een maatschappelijk (zorg)centrum. Verder betreft het de herinrichting van het Stationsplein zelf en de herinrichting van de Horvathweg, inclusief inpassing van een supermarkt deels onder de metrobaan, verplaatsing van het tankstation naar de andere zijde van de Horvathweg (aan de kant van de metro), verplaatsing van het busstation en aanleg van trappen vanaf het Stationsplein naar de Horvathweg.

Impressie voorzijde station Schiedam Centrum uit de Visie Stationsgebied. Dit is een mogelijke verbeelding van de visie.
Impressie voorzijde station Schiedam Centrum uit de Visie Stationsgebied. Dit is een mogelijke verbeelding van de visie.

Wonen, werken en ontspannen met elkaar verbinden

“Het stationsgebied is een van de best bereikbare locaties van de regio waar de lijnen van metro, trein, bus en tram bijeenkomen op een knooppunt ook van (snel)wegen. Het gebied is echter door de aanwezigheid van de A20 en het spoor weinig uitnodigend. Daarom ondergaat het stationsgebied een transformatie.” aldus wethouder Marcel Houtkamp van Infrastructuur en Mobiliteit. Deze visie Stationsgebied geeft richting aan de verdere ontwikkeling van het gebied als schakel tussen de verschillende omliggende wijken en buurten. Wonen, werken en ontspannen worden beter met elkaar verbonden. Het stationsgebied, waar de ruimte vooral is ingericht voor de voetganger, wordt zo een entree voor de binnenstad van Schiedam.

“De stationsomgeving is in de nabije toekomst een prachtig vertrek- of aankomstpunt in Schiedam, dit met dank aan de vele samenwerkende partijen”. volgens wethouder Antoinette Laan van Wonen.

Met de vaststelling van de ruimtelijke en financiële onderbouwing van de Visie Stationsgebiedvo kunnen de ambities verder gestalte krijgen in de vorm van concrete plannen, die uitgewerkt worden in samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden.

Meer nieuws

Rapportage biedt terugblik op Leven Lang Ontwikkelen

Najaar 2022 is het rapport ‘Leven Lang Ontwikkelen SchieDistrict’ uitgebracht. In dit rapport wordt een terugblik geschetst over de periode september 2021-juli 2022. Uit deze rapportage blijkt dat het afgelopen jaar veel is gebeurd op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er zijn maar liefst drie opleidingsmogelijkheden van start gegaan vanuit het ONS-gebouw, gezamenlijk goed […]

Fitnesspark langs de Schie

Bewegen en sporten in de open lucht met uitzicht op de Schie. Hoe fijn is dat? Tot half maart 2023 kan iedereen in Schiedam gratis en onbeperkt gebruikmaken van maar liefst negen fitnesstoestellen. Het gaat om een proefproject naast Pathé Schiedam, vlakbij de locatie waar medio volgend jaar de bouw van hotel De Veste van […]

Break to innovate – 15 december

Innovatie lunch in het ONS gebouw Kom leren en verbinden! Gebruik deze break om te innoveren en je netwerk uit te breiden. Een goede buur-ondernemer is “beter dan een verre vriend”Zowel in en om het ONS-gebouw als in de gebiedsontwikkeling SchieDistrict zijn interessante ondernemers gevestigd. Daarom organiseren we iedere derde donderdag van de maand een […]

Regels reductie CO2-uitstoot

Regels reductie CO2-uitstoot verplicht per 1 juli 2023 Werkgevers die minimaal honderd werknemers in dienst hebben, zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om het aantal gereisde zakelijke kilometers te registreren en te rapporteren. Het uiteindelijke doel van deze registratieplicht ‘Werkgebonden Personenmobiliteit’ is dat er in Nederland één megaton CO2 minder uitstoot plaatsvindt in 2030. Vanuit […]