Home Actueel Visie stationsgebied is vastgesteld

Visie stationsgebied is vastgesteld

Schiedam kiest voor transformatie stationsgebied

De gemeenteraad van Schiedam heeft dinsdagavond 2 november zijn ambitie vastgelegd voor de toekomst van het stationsgebied. Met de vaststelling van de Visie Stationsgebied kiest de raad voor een verdere transformatie van het gebied aan de zuidzijde van het station, grofweg tussen de Schie en de Boerhaavelaan. Dit stationsgebied moet beter bereikbaar, prettiger en veiliger worden voor buurtbewoners, reizigers en bezoekers.

Sinds 2018 werkt de gemeente Schiedam met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict aan een schaalsprong op het gebied van wonen, economie (werken en een leven lang ontwikkelen) en mobiliteit (bereikbaarheid). In de stationsomgeving vinden al verschillende ontwikkelingen plaats als onderdeel van de gebiedsontwikkeling, zoals op de Kop van de Singel met de bouw van circa 80 woningen en de herontwikkeling van het AMEC-gebouw met circa 130 woningen en ook de ontwikkeling aan de noordzijde van het station op Schieveste met circa 3.000 woningen.

De Visie Stationsgebied laat zien hoe deze projecten samenhangen met elkaar én met diverse andere projecten binnen Schiedistrict. Het gaat dan om de herontwikkeling van de Peperklip-locatie, met nieuwbouw van de basisschool en de sportzaal. Tegelijk daarmee worden circa 150 woningen gebouwd en een maatschappelijk (zorg)centrum. Verder betreft het de herinrichting van het Stationsplein zelf en de herinrichting van de Horvathweg, inclusief inpassing van een supermarkt deels onder de metrobaan, verplaatsing van het tankstation naar de andere zijde van de Horvathweg (aan de kant van de metro), verplaatsing van het busstation en aanleg van trappen vanaf het Stationsplein naar de Horvathweg.

Impressie voorzijde station Schiedam Centrum uit de Visie Stationsgebied. Dit is een mogelijke verbeelding van de visie.
Impressie voorzijde station Schiedam Centrum uit de Visie Stationsgebied. Dit is een mogelijke verbeelding van de visie.

Wonen, werken en ontspannen met elkaar verbinden

“Het stationsgebied is een van de best bereikbare locaties van de regio waar de lijnen van metro, trein, bus en tram bijeenkomen op een knooppunt ook van (snel)wegen. Het gebied is echter door de aanwezigheid van de A20 en het spoor weinig uitnodigend. Daarom ondergaat het stationsgebied een transformatie.” aldus wethouder Marcel Houtkamp van Infrastructuur en Mobiliteit. Deze visie Stationsgebied geeft richting aan de verdere ontwikkeling van het gebied als schakel tussen de verschillende omliggende wijken en buurten. Wonen, werken en ontspannen worden beter met elkaar verbonden. Het stationsgebied, waar de ruimte vooral is ingericht voor de voetganger, wordt zo een entree voor de binnenstad van Schiedam.

“De stationsomgeving is in de nabije toekomst een prachtig vertrek- of aankomstpunt in Schiedam, dit met dank aan de vele samenwerkende partijen”. volgens wethouder Antoinette Laan van Wonen.

Met de vaststelling van de ruimtelijke en financiële onderbouwing van de Visie Stationsgebiedvo kunnen de ambities verder gestalte krijgen in de vorm van concrete plannen, die uitgewerkt worden in samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden.

Meer nieuws

Informatiebijeenkomst ‘Hart van de Wijk’ op 11 december 2023

Basisschool De Peper klip en de sportzaal aan de Celsiusstraat zijn hard toe aannieuwbouw. Het is dé kans om op deze plek in de wijk Oost een ‘Hart van de Wijk’ tebouwen onder de naam ‘De Peperklip’. Samenwerkingsovereenkomst De gemeente Schiedam en Stichting Primo Schiedam hebben daarvoor in oktober2022 een samenwerkingsovereenkomst getekend met ontwikkelaar Ballast […]

Break to innovate – 14 december 2023

Innovatie lunch in het ONS-gebouw Kom leren en verbinden! Gebruik deze break om te innoveren en je netwerk uit te breiden. 14 december | Van liefde voor metaal tot passie voor zeewier Tijdens de lunchbreak verwelkomen we Ward Bingley en Joost Wouters als spreker. Met de liefde voor metaal is Ward als een vis in […]

Challenge op 26 oktober

Orga B.V., de Hogeschool Rotterdam en gemeente Schiedam nodigen uw bedrijf van harte uit voor de challenge op 26 oktober aanstaande. Deelnemers ontmoeten hier bedrijven en studenten uit diverse sectoren en versterken elkaar ter plekke bij innovatieve oplossingen. Denk mee over een veilige infrastructuur waarbij drone, helikopter en grondpersoneel via lichtcommunicatie interactie hebben tijdens kritische […]

Tijdelijke sluiting Bettoweg

Vanaf woensdag 16 augustus tot en met 1 september is de Bettoweg tijdelijk afgesloten. Daarna is de Kommiezenlaan tijdelijk afgesloten van 4 tot en met 15 september. De wegafzetting is nodig in verband met een onderzoek in opdracht van de gemeente Schiedam. Het bedrijf Van den Herik voert dan een onderzoek uit naar de mogelijke […]