Talentenpool haalt vaklui naar SchieDistrict 

Metrohm-CEO Timoer Frelink breekt lans voor mechatronicasector

Vier vooraanstaande bedrijven in de ’s-Gravelandsepolder zetten een gezamenlijke talentenpool op om talent naar het bedrijventerrein te trekken én te behouden. FMI, Orga, Boers & co en Metrohm garanderen voor de komende twee jaar een baan aan schoolverlaters. “Ga toch de techniek in”, is de oproep van Timoer Frelink, CEO bij Metrohm. 

“SchieDistrict wordt dé mechatronica-hub in de regio. De campusontwikkeling voor de mechatronica is op dit bedrijventerrein ingezet. Nu moeten we er met elkaar voor zorgen dat het talent hierheen komt.”

Voor Timoer Frelink is het klip en klaar: in de ’s-Gravelandsepolder zijn vele mooie banen te vinden.  

Bouwen aan vertrouwen 

Het punt is dat schoolverlaters niet bekend zijn met de bedrijven of met het vak mechatronica. Om de vraag naar en het aanbod van werknemers op elkaar af te stemmen, heeft de gemeente het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen’ onderdeel gemaakt van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. In datzelfde kader zijn door de gemeente enkele sessies ‘Bouwen aan vertrouwen’ georganiseerd, waarbij ondernemers en vertegenwoordigers van kennisinstellingen of onderwijsvoorzieningen elkaar ontmoeten. Daarbij is de zoektocht naar talent natuurlijk breder dan alleen binnen SchieDistrict. Zo zijn ook bedrijven zoals Hatenboer Water aangehaakt.  

Het idee een talentenpool op te zetten, is bijvoorbeeld het resultaat van een ontmoeting tussen de vier directeuren van Metrohm, Orga, FMI en Boers & co tijdens zo’n sessie. Timoer Frelink: “Via projectleider Anske Plante (Talent en Innovatie) zijn onze bedrijven bij elkaar gebracht. Ik ben natuurlijk wel eens voorbij Orga gelopen, maar ik had geen idee van de activiteiten van Orga. Er worden bij Orga heel verschillende zaken gemaakt dan bij ons, maar beide bedrijven worstelen met dezelfde normen en certificering waaraan we ons moeten houden. Er is wel degelijk een overlap met de bedrijven onderling. Die ‘Bouwen aan vertrouwen’-sessies hadden dus absoluut zin.” 

Werkgarantie 

Zo worden al stagiaires ondergebracht bij de één wanneer de ander op dat moment geen plek heeft. Nu willen de vier bedrijven deze aanpak meer vorm geven door een talentenpool op te zetten. Daarbij is het belangrijker om talenten aan te trekken voor dit gebied, dan bij wie ze stage gaan volgen. Behalve de talentenpool moet de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, de MICS, echt op stoom komen. Studenten van de Hogeschool Rotterdam, de Haagse Hogeschool en van de TU Delft moeten weten dat ze hier terecht kunnen voor een mooie toekomst.  

Met de talentenpool van Metrohm, Orga, FMI en Boers & co kunnen schoolverlaters elk half jaar bij één van de bedrijven aan de slag. Werkgarantie voor in ieder geval de komende twee jaar! Timoer Frelink heeft er alle vertrouwen in. “Daarna zijn de mannen en vrouwen echt verkocht voor het vak.” 

Hoge-precisie instrumenten 

Sinds 1984 is een vestiging van het Zwitserse moederbedrijf Metrohm aan De Brauwweg 13 gehuisvest. Er zijn wereldwijd circa 48 dochterondernemingen van deze fabrikant in hoge-precisie instrumenten voor chemische analyse waarvan slechts vijf bedrijven ontwikkelen én produceren. Het Schiedamse Metrohm Applikon is één daarvan.  www.metrohm.com 


Dit artikel verscheen september 2021 in de nieuwsbrief voor bedrijven.


Actueel

Startbijeenkomst Werk maken van talent

Tijdens de startbijeenkomst ‘Werk maken van talent’ op woensdag 23 maart 2022 was te zien en te horen wat er gebeurt in SchieDistrict op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Bedrijven en kennisinstellingen hebben de handen ineengeslagen om samen werk te maken van talent. Samen, want het is te complex om het zelf te doen. […]

Kwartiermaker Nico van Hemert

Nico van Hemert is sinds eind 2020 voor de gemeente Schiedam actief als kwartiermaker. Zijn opdracht is om het enigszins abstracte ‘Leven Lang Ontwikkelen’ (LLO) concreet te maken en om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in het SchieDistrict te verbeteren. “Dat doe je door bij business te beginnen.”   Binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict geeft de gemeente veel aandacht aan […]

Opleidingscentrum MTEC+ komt naar Schiedam

Metalent opent een praktijkopleidingscentrum in Schiedam: het MTEC+. Dit betekent een forse uitbreiding van het aantal praktijkgerichte vakopleidingen in de regio. Metalent is daarmee de derde kennisinstelling op rij die dit schooljaar kiest voor een vestiging in Schiedam. In dit gebied werkt de gemeente samen met SDK Vastgoed aan de ontwikkeling van een mechatronicacampus. Eerder […]

Expertise Centrum Precisietechniek landt in SchieDistrict

Het Expertise Centrum Precisietechniek (ECP) krijgt per september 2021 een eigen plek op het Van Heekterrein. Het ECP is een vereniging van en voor maakbedrijven in de precisietechniek in Zuid-Holland. Het ECP wil op deze locatie in de ’s-Gravelandsepolder het centrale ontmoetingspunt voor ondernemers in de precisietechniek openen. Daarnaast zal het ECP vanuit deze locatie […]

Schiedam geeft groen licht voor Mechatronica Campus

De gemeente Schiedam gaat een overeenkomst aan met gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) voor de ontwikkeling en realisatie van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS. De campus krijgt gestalte in de ’s-Gravelandsepolder, waar volop kansen liggen om de vele huidige en nieuwe high tech-bedrijven in dit concept met elkaar te verbinden. Een campusontwikkeling draagt bij aan […]

Schiedam brengt tender uit voor Peperkliplocatie

Gezamenlijk en haalbaar plan voor Peperkliplocatie 

Ontwerp een ‘Hart van de Wijk’ in Schiedam-Oost met onderwijs, sport, welzijn en woningen. Deze oproep heeft de gemeente Schiedam medio december gepubliceerd op het digitale inkoopsysteem Negometrix.nl. Met het plaatsen van de ‘tender’ nodigt de gemeente partijen uit om een integrale visie en een haalbaar plan op te stellen voor de locatie rondom basisschool De Peperklip. 

Maatschappelijk relevant programma

De huidige school en daarachter gelegen sportvoorzieningen zijn toe aan nieuwbouw. Volgens de gemeente is dit een kans om tussen de Horvathweg en het Lorentzplein een maatschappelijk relevant programma te ontwerpen en realiseren. Wat verstaat de gemeente daaronder? Het gewenste programma omvat verschillende onderdelen zoals een basisschool, kinderdagopvang, sportvoorziening, maatschappelijk centrum, een plek voor welzijnsorganisaties (huisarts, fysio), woningbouw en verbeteren en aanpassen van de openbare ruimte.  

‘Hart van de Wijk’

De gemeente Schiedam zoekt een partner om deze uitdagende en veelomvattende opgave uit te werken en uit te voeren. Een partner die met creativiteit en ambitie invulling geeft aan de opgave en verbinding legt tussen (toekomstige) gebruikers, de buurt en andere belangstellenden. Een ‘Hart van de Wijk’ kan nieuwe energie geven aan de buurt. In het meest optimale scenario vormt de herontwikkeling van de Peperkliplocatie een impuls voor de opwaardering van de wijk Oost.  

De Peperkliplocatie moet een brug slaan tussen omliggende wijken, zoals de nieuwbouw op Schieveste en de bedrijventerreinen aan de ene kant en de Rotterdamse stadshaven M4H aan de andere kant. Deze route tussen zuid en noord wordt de Corridor genoemd.  

De vraag staat tot 4 februari 2022 13.00 uur open voor aanmelding. Daarna gaat er een procedure van start volgens de aanbestedingswet met een selectiefase, dialoogfase en gunningsfase. De definitieve gunning wordt eind juli verwacht.

Block: Cards

a:7:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:5:”block”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:12:”acf/sd-cards”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:0:””;}

Block: FAQ

a:7:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:5:”block”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:10:”acf/sd-faq”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:0:””;}