Lentemiddag bij De Peperklip – 17 april

Op woensdag 17 april 2024 vindt op het schoolplein bij basisschool De Peperklip (Celsiusstraat) en op het Schieveldje (Stationstraat) de Lentemiddag plaats. Deze middag is van 13.00 tot 15.30 uur én is voor kinderen en ouders. Alle activiteiten zijn gratis!

De volgende partijen zijn betrokken bij deze Lentemiddag:

  • OBS De Peperklip
  • Gemeente Schiedam
  • Ballast Nedam Development
  • Oost Pact Door
  • Stichting Aanzet
  • Wijs Onderwijs
  • De Betrokken Spartaan
  • Epee workshops
  • KomKids
  • Niemand Buiten spel

Grondovereenkomst voor Hart van de Wijk op Peperkliplocatie

Gemeente Schiedam en Ballast Nedam Development hebben een overeenkomst getekend voor de reservering van grond op de Peperkliplocatie. Wethouder Antoinette Laan (Wonen) overhandigde CEO Onno Dwars op 1 februari 2024 een symbolisch ‘Hart van de Wijk’. De gezamenlijke ambitie is namelijk om de locatie van openbare basisschool De Peperklip tot een multifunctionele plek om te vormen: met een nieuwe basisschool, sportzaal, kinderdagopvang, een maatschappelijk centrum en een plek voor welzijnsorganisaties (huisarts, fysio) zodat een ‘Hart van de Wijk’ ontstaat. De Peperklipontwikkeling geeft nieuwe energie aan de buurt en levert zo een bijdrage aan verbetering van de leefbaarheid in de wijk Oost.

“De Peperkliplocatie moet uitnodigen tot ontmoeting. Ballast Nedam Development gaat niet alleen een nieuwe, duurzame basisschool en woningen bouwen, maar voegt ook maatschappelijke waarde toe aan de locatie. Dat kan door een ‘Hart van de Wijk’ te creëren met verschillende maatschappelijke functies”, aldus wethouder Antoinette Laan. Met een knipoog naar het ‘Hart van de Wijk’ overhandigde zij een chocolade hart aan Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development. Onno Dwars overhandigde op zijn beurt een sportbal met de logo’s van de Gemeente Schiedam, Ballast Nedam Development en het logo van het project De Peperklip. Deze bal staat symbool voor de samenwerking, een gezonde leefomgeving en natuurlijk voor de nieuwe sportzaal die er wordt gerealiseerd.

Informatiebijeenkomst ‘Hart van de Wijk’ op 11 december 2023

Basisschool De Peper klip en de sportzaal aan de Celsiusstraat zijn hard toe aan
nieuwbouw. Het is dé kans om op deze plek in de wijk Oost een ‘Hart van de Wijk’ te
bouwen onder de naam ‘De Peperklip’.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Schiedam en Stichting Primo Schiedam hebben daarvoor in oktober
2022 een samenwerkingsovereenkomst getekend met ontwikkelaar Ballast Nedam
Development. Sindsdien is gewerkt aan een haalbaar plan met een nieuwe school,
sportzaal, woningen en een maatschappelijke invulling waaronder zorgfuncties aan de
Fahrenheitstraat/ Celsiusstraat.

Informatiebijeenkomst

Op maandagavond 11 december 2023 vond een informatiebijeenkomst plaats. Het begon om 19:00 in het wijkcentrum Oost aan de Boerhaavelaan 79. Aan direct omwonenden worden de eerste ideeën en ruwe schetsen voorgelegd. Begin 2024 volgt een algemene informatiebijeenkomst waarin het ‘Hart van de Wijk’ nader wordt toegelicht. Meer informatie is te vinden op deze webpagina.

‘De Peperklip’ is één van de projecten van de gemeentelijke gebiedsontwikkeling SchieDistrict.

Peperkliplocatie

Startsein voor herontwikkeling Peperkliplocatie

De gemeente Schiedam en Stichting Primo Schiedam hebben op donderdag 20 oktober 2022 een samenwerkingsovereenkomst met Ballast Nedam Development ondertekend. De overeenkomst is het officiële startsein voor de herontwikkeling van de Peperkliplocatie. De gezamenlijke ambitie is om hier een ‘Hart van de Wijk’ voor Schiedam-Oost te realiseren. De Peperkliplocatie biedt uiteindelijk ruimte aan een nieuwe basisschool, een sporthal en circa 150 woningen. De officiële ondertekening vond plaats om 16.30 uur in aanwezigheid van wethouder Bouwen en Wonen Antoinette Laan, directeur Peter Jonkers van Primo en Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development.

Een gezonde leefomgeving

Wethouder Antoinette Laan is te spreken over de hoge duurzaamheidsambities van deze
ontwikkelaar en de focus op een gezonde leefomgeving. “De gemeente Schiedam wil hiermee een impuls geven aan de duurzame woningvoorraad in Schiedam. Door een hart te creëren met verschillende maatschappelijke functies zal de Peperkliplocatie de schakel vormen tussen het stationsgebied, Schiedam-Oost, de nieuwbouw op Schieveste en de oude binnenstad”. De ontwikkeling van de Peperkliplocatie is onderdeel van de gemeentelijke gebiedsontwikkeling SchieDistrict.

De komende maanden gaat de gemeente samen met Stichting Primo en de ontwikkelaar een haalbaarheidsonderzoek doen. Het is van belang dat zowel de scholieren als de gebruikers van de sporthal zo min mogelijk overlast van deze ontwikkeling zullen ervaren. Om deze reden zal Ballast Nedam Development gefaseerd bouwen, zodat de school en de sportzalen in gebruik kunnen blijven.