Denk mee over Station Schiedam Centrum op 5 juni

“Station Schiedam moet veiliger, zwerffietsen en fietsdiefstal moet worden tegengaan en het nieuwe station moet meer herkenbaar Schiedams zijn.” Dit en meer reacties zijn opgehaald in het participatietraject voor Knoop station Schiedam Centrum. 

Op woensdag 5 juni 2024 is iedereen van harte welkom voor meer informatie en om mee te denken over de ontwikkelingen bij station Schiedam Centrum.

Tijdens deze avond presenteert de projectgroep oplossingsrichtingen die uit de eerste onderzoeksfase zijn gekomen. De richtingen bieden verschillende oplossingen voor opgaven en knelpunten  in het huidige station. 

Kun je er niet bij zijn maar wil je wel mee denken, laat dan een bericht achter op praatmee.schiedam.nl.

Graag tot ziens op woensdag 5 juni bij Lentiz LIFE | college van 19.00 tot 21.30 uur.

Let op: Betaald parkeren is mogelijk bij P+R Horvathweg of P+R Schiedam Centrum (bij Pathé) of kom met het OV of de fiets. Ivm bouwwerkzaamheden is parkeren bij Lentiz | LIFE College niet mogelijk.  

Datum: woensdag 5 juni 2024
Inloop: 18.45 uur
Aanvang: Start 19.00 uur
Afsluiting: Rond 21.30 uur
Waar: Lentiz | LIFE College, Parallelweg 401, 3112 NA Schiedam

Knoop Station Schiedam Centrum is onderdeel van de integrale aanpak van de MIRT verkenning Oude Lijn. Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en tot 2040 komen daar ongeveer 400.000 mensen bij. De ‘Oude Lijn’ tussen Dordrecht en Leiden is de spoorlijn die de steden in de zuidelijke Randstad met elkaar verbindt. Tot 2030 worden langs of vlakbij deze Oude Lijn circa 75.000 woningen, kantoren, zorg- en onderwijsclusters  gebouwd. In samenhang met deze verstedelijking zijn afspraken nodig over optimale en duurzame bereikbaarheid. Met andere woorden: zonder efficiënt, snel en duurzaam opererend openbaar vervoer is het creëren van meer woningen en ruimte om te werken in de (zuidelijke) Randstad niet mogelijk. Een integrale aanpak moet ervoor zorgen dat deze verstedelijking op een duurzame manier plaatsvindt: het spaarzame groen in de Randstad kan dan blijven, mensen kunnen met het OV en hoeven dus niet met de auto. Voor een goede ontsluiting van de verstedelijkingslocaties is het nodig om bestaande verbindingen en knooppunten aan te pakken, en nieuwe stations toe te voegen. Schiedam is één van de steden die betrokken is bij deze aanpak van de mobiliteit langs de oude spoorlijn, samen met Den Haag, Leiden, Rijswijk, Delft, Rotterdam en Dordrecht 

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan door een mail te sturen aan:  participatie.schiedistrict@schiedam.nl 

De Oude Lijn: wat is er met de ideeën gedaan?

Op woensdagavond 3 april 2024 laat ProRail zien welke ideeën er inmiddels zijn opgehaald over het deelproject nieuw station Kethel van de Oude Lijn, wat hier tot nu toe mee is gedaan en hoe het verder gaat. Nu is het de tijd voor de aandachtspunten bij de uitwerking van de ideeën, zodat deze worden meegenomen in het advies aan het Rijk en de regio.

Er komen in de periode tot 2040 ongeveer 170.000 woningen en 85.000 werkplekken bij langs de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht: de Oude Lijn. Hoe houden we deze regio goed bereikbaar voor bewoners en werkenden zonder dat de wegen dichtslibben?

Tijdens de bijeenkomst op 3 april in Schiedam zijn medewerkers van ProRail en de gemeente aanwezig. Was je er de vorige keer niet bij? Kom gerust langs: de medewerkers gaan graag met jou in gesprek.

De gegevens over de bijeenkomst over Schiedam Kethel staan hieronder.

Woensdag 3 april 2024: station Schiedam Kethel (gebied Schiedam/Midden-Delfland/Delft-Zuid)
Locatie: Stadskantoor Schiedam, Stadserf 1, Schiedam
Tijd: 19:00 – 21:00 uur (start inloop 18.45 uur)

Online vragenlijst over stations langs Oude Lijn

Op vrijdag 15 maart om 15.30 uur vulden wethouder Antoinette Laan samen met de klankbordgroep Knoop Schiedam als eerste de online inwonersraadpleging over de
Oude Lijn (het spoor tussen Leiden en Dordrecht) en de stationsgebieden in . Hierbij was Armand van de Laar, bestuurder van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag aanwezig. Iedereen kan nu aan deze online raadpleging deelnemen tot 30 april 2024.

Bekijk hieronder een video waarin de wethouders van de steden langs de Oude Lijn uitleg geven:

Innovatieve methode

De bedoeling is dat in de komende jaren verschillende stations langs de Oude Lijn worden vernieuwd en dat enkele nieuwe stations worden gebouwd. Inwoners kunnen online aangeven wat ze belangrijk vinden bij de ontwikkeling van de zogenaamde Oude Lijn, waaraan ook Schiedam ligt. Dat doen ze door een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) in te vullen. Dat is een innovatieve methode om burgers te raadplegen over vraagstukken en dilemma’s van bestuurders. De raadpleging staat open tot 30 april.

Voor zomer 2024 worden de eerste resultaten verwacht van de PWE. De gemeente Schiedam gebruikt ook deze resultaten bij het nemen van beslissingen over de Oude Lijn. Volgens planning ligt er eind 2024 een eerste selectie van kansrijke oplossingen voor station Schiedam Centrum en voor een nieuwe station in Kethel. Voor de andere deelprojecten in steden langs de Oude Lijn, zoals onder andere in Den Haag en Dordrecht lopen soortgelijke trajecten om tot kansrijke oplossingen te komen. Ook die inwoners kunnen deelnemen aan de PWE.

Aanpassing van de Oude Lijn is noodzakelijk. De Zuidelijke Randstad groeit immers fors de komende jaren. Er komen 170.000 woningen en 85.000 arbeidsplaatsen bij in de steden langs de Oude Lijn zoals Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht. Het is belangrijk dat deze nieuwe woon- en werklocaties goed ontsloten worden met het openbaar vervoer. Rijk en Regio investeren daarom 1,5 miljard euro in de Oude Lijn en in het ontsluiten van woningbouwlocaties langs dit spoor.

Inwoners betrekken bij de plannen

De keuzes van de overheid hebben grote invloed op hoe het spoorsysteem en de
stationsgebieden er in de toekomst uitzien. Daarom wil de overheid inwoners vanaf het begin betrekken bij het maken van de plannen. Dit is de tweede keer dat inwoners op deze manier in een vroege fase van de planvorming van een groot infrastructureel project betrokken worden.
Eerder paste de overheid de PWE-methode toe bij keuzes over de Lelylijn. De inbreng van de 11.000 deelnemers aan deze raadpleging, leverde bestuurders bruikbare inzichten op.

Yassin Jap-Tjong met zoon, Armand van de Laar (MRDH), wethouder Antoinette Laan, Harrie Dechering (SDAM), Jan Poot (VGR). Oost-bewoner Ward Mouwen
Vlnr: Yassin Jap-Tjong met zoon, Armand van de Laar (MRDH), Oost-bewoner Ward Mouwen, wethouder Antoinette Laan, Harrie Dechering (SDAM), Jan Poot (VGR) – fotograaf Studio Look J. Boden | Arend van der Salm

Werkbezoek Verstedelijkingsalliantie

Bestuurders van de Verstedelijkingsalliantie brachten donderdag 7 maart een werkbezoek aan Schiedam. De steden in de zuidelijke Randstad in deze alliantie liggen langs het spoor waar de komende jaren 170.000 woningen moeten verrijzen.

Meer woningen, meer banen, vereisen ook efficiënte ov-voorzieningen. In realisatie van deze ontwikkelingen vinden de steden en Metropoolregio Rotterdam Den Haag elkaar. Daarom werd de locatie Schieveste bezocht. Ter plaatse konden de bestuurders zien waar de 3.000 woningen op Schieveste komen. Projectmanager Sandra van Riemsdijk gaf een boeiende toelichting op deze ontwikkeling.

Bij Lentiz | LIFE College vmbo en mbo werd het gezelschap onder voorzitterschap van Robert van Asten (wethouder Stedelijke Ontwikkeling van Gemeente Den Haag) officieel ontvangen door wethouder Antoinette Laan van Schiedam. Projectdirecteur Lydia Buist gaf een presentatie over de gebiedsontwikkeling SchieDistrict , waar Schieveste en de vernieuwing van het station Schiedam Centrum onderdeel van uitmaakt.

Gemeenten Leiden, Den Haag (Laan van Noi) en Dordrecht staan ook voor deze uitdaging met hun stations. Het bleek tijdens het werkbezoek dat de steden veel overlap hebben: overleg met partners als NS, ProRail en ministeries. De alliantie blijkt door haar gezamenlijkheid een goede gesprekspartner te zijn. Tenslotte staan de steden in de zuidelijke Randstad borg voor 25% van de totale woningbouwontwikkeling in Nederland!

Manager Stadsontwikkeling/Projecten Stefanie Jacobs hield het gezelschap daarna drie stellingen voor waarover goed gediscussieerd werd. Het VA-bestuur sloot het werkbezoek af met een vergadering.

sMAAK - Kop van de Singel - SchieDistrict

Bouw s’MAAK kan van start

Het project s’MAAK maakt een doorstart. De bouw van de circa 79 woningen aan de Kop van de Singel kan zo spoedig mogelijk beginnen. Ontwikkelaar U Vastgoed wil liefst voor de bouwvak 2024 starten. Het college van B & W is op 5 maart jl. akkoord gegaan met de doorstart.

“Wij hebben er steeds hard aan getrokken om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Voor Schiedam is het een goede zaak dat op deze locatie een gebouw met statuur wordt gerealiseerd. Bovendien kan woningcorporatie Woonplus volgens plan verhuizen naar s’MAAK. Hierdoor wordt ook woningbouw mogelijk op de huidige locatie in Groenoord. Schiedam kan verder met het uitvoeren van de woningbouwopgave”, stelt wethouder Antoinette Laan (Wonen).

Gezamenlijk initiatief ontwikkelaars

Ontwikkelaars Blauwhoed en U Vastgoed hebben samen de doorstart van s’MAAK bewerkstelligd. Ontwikkelaar Jan Ultee van U Vastgoed geeft aan een bouwtijd nodig te hebben van achttien tot twintig maanden. “We willen liefst zo snel mogelijk starten met de bouw. De locatie aan de Kop van de Singel is een perfecte plek om te wonen, dichtbij de binnenstad en openbaar vervoer-voorzieningen. Om die reden transformeren wij ook het AMEC-gebouw tot Terras aan de Schie. De verschillende woningen van beide projecten zijn een toevoeging voor de Schiedamse woningvoorraad”, aldus Jan Ultee.

Het type woningen blijft hetzelfde; wel komt het led-scherm op de gevel van het gebouw te vervallen. De vorm van een molen zal nog wel in het gebouw te herkennen zijn. Verder is er ruimte voor circa 240 m² hoogwaardige horeca en 2.000 m² aan kantoorruimte ten behoeve van woningcorporatie Woonplus.

Gebiedsontwikkeling

De Kop van de Singel is een van de te ontwikkelen locaties binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict.

Bouwrijp maken Schieveste

De locatie Schieveste wordt bouwrijp gemaakt voor woningbouw. De aannemingscombinatie CAS is de afgelopen periode vooral bezig geweest met de volgende werkzaamheden:

  • – Het opbreken van het trottoir langs Lentiz Life College
  • – Het opbreken van de ondergrondse waterberging
  • – Het uitvoeren van een onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven

De aannemerscombinatie gaat vanaf medio maart het terrein bij de Zamenhoftunnel voorbelasten met zand. Om dit terrein zijn al hekken geplaatst. De voorbelasting is nodig omdat in dit gebied een verschil in hoogte is.

De rotonde aan de noordzijde van het station wordt vanaf 18 maart opgebroken. De kiss&ride-strook komt hiermee te vervallen. De fietsenstalling is wel bereikbaar. Deze werkzaamheden hebben ook te maken met de aanleg van het riool en met de inrichting van de bouwplaats.

Medio maart worden bomen in bakken langs de looproute op Schieveste geplaatst. Dit ‘wandelend bos’ is ter compensatie van de bomen die voor het bouwrijp maken van de locatie zijn gekapt.

Verder is de CAS bezig met het aanleggen van de riolering voor Schieveste. Vanaf dinsdag 2 april is daardoor slechts één kant van de rijbaan op de Schievesteweg beschikbaar voor automobilisten. De gedeeltelijke afsluiting wordt geregeld met verkeerslichten. Langs de gevel van DCMR wordt het riool aangelegd. Voor automobilisten die in de garage van DCMR willen parkeren, is er een omleiding. De afsluiting duurt circa vier weken.

7 februari – Denk mee over vernieuwing station Schiedam Centrum en nieuw station Schiedam Kethel

Denk mee over een vernieuwd station Schiedam Centrum en een nieuw station Schiedam Kethel. Iedereen is op woensdag 7 februari 2024 van harte welkom in het Stadskantoor, Stadserf 1, Schiedam. Die avond staat de aanpak van het station Schiedam Centrum centraal, evenals de komst van een nieuw station Schiedam Kethel. De bijeenkomst begint om 19:00 uur en is om 21:00 uur afgelopen.

De avond is een vervolg op de informatiebijeenkomst van 13 december jl. en bedoeld om met in gesprek te gaan over ideeën en aandachtspunten. De gemeente Schiedam organiseert deze bijeenkomst samen met ProRail.

Aanmelden voor een bijeenkomst en of meedenken over dit vraagstuk? Kijk dan op praatmee.schiedam.nl.

We zien u graag op 7 februari in het Stadskantoor!

Datum: woensdag 7 februari 2024
Inloop: 18.45 uur
Aanvang: Start 19.00 uur
Afsluiting: Rond 21.00 uur
Waar: Stadskantoor, Stadserf 1, 3112DZ Schiedam (Cornelis Hagazaal)

Aanleiding

Langs de Oude Lijn, het spoortraject tussen Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht, komen tot 2040 ongeveer 170.000 woningen en 85.000 werkplekken bij. Meer woningen, meer bewoners en meer werkplekken. Dit vraagt om goed openbaar vervoer.

  • Hoe blijft de regio met deze groei aan reizigers, bewoners en werkenden goed bereikbaar?
  • Hoe kunnen er stap voor stap meer treinen rijden over dit traject?
  • Wat voegt een nieuw station Schiedam Kethel toe aan het OV?
  • Hoe kunnen we de twee extra sporen erbij tussen Delft en Schiedam het beste inpassen in het landschap?

De aanpak van het station, de komst van twee extra sporen tussen Delft en Schiedam en een nieuw station in Kethel is een puzzel waarbij ieders mening telt.

Welke vragen, aandachtspunten of ideeën heeft de (toekomstige) omwonende of reiziger?

Verder

Voor zomer 2024 moeten er twee concept-notities liggen. In de notitie van de gemeente komen de kansrijke oplossingen te staan voor vernieuwing van het station Schiedam Centrum en de directe stationsomgeving. In de notitie van ProRail staan de kansrijke oplossingen voor een nieuw station Schiedam Kethel en de twee extra sporen erbij tussen Delft en Schiedam. De notities zijn nodig voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport van het Rijk, de MIRT-verkenning Oude Lijn. Zie voor meer informatie over de Oude Lijn: https://www.mirttrajecten.nl/organisatie/oude-lijn

Meer informatie over de Oude Lijn

De eerste bijeenkomst vond plaats op 13 december met een eerste presentatie over station Schiedam Centrum.

Aanmelden voor een bijeenkomst kan via participatie.schiedistrict@schiedam.nl of Praat mee.

Eerste bijeenkomst over vernieuwing station Schiedam Centrum.

Stippenroute stationsomgeving

Op donderdag 7 december 2023 onthulden wethouder Antoinette Laan (gebiedsontwikkeling SchieDistrict) samen met directeur Anne de Haij van het Stedelijk Museum Schiedam de gele stippenroute. Zij zetten de laatste stip onder het viaduct aan de Overschieseweg.

Deze creatieve route verbindt op speelse wijze het stationsgebied, het leisurecentrum bij Pathé en de bruisende binnenstad. De gele stippenroute is het eerste onderdeel van een pakket maatregelen om deze omgeving aangenamer te maken voor buurtbewoners, werkenden, reizigers en bezoekers.⁠

Behalve de stippenroute komt er ook een ‘wandelend bos’ op Schieveste. Op verschillende locaties komen grote bomen in bakken te staan. Deze bakken ‘wandelen’ naar plekken waar op een gegeven moment meer groen is gewenst. Het wandelend bos is ter compensatie van het aantal bomen dat is gekapt voor het bouwrijp maken van Schieveste. Hier realiseert een marktpartij circa 3.000 woningen. Uiteindelijk komt het totaal aantal bomen terug op de locatie en de bomen in bakken gaan de volle grond in.

Knipoog naar bijzondere expositie

Om de verbinding met onder andere (voorzieningen in) de binnenstad te leggen, is ervoor gekozen gele stippen te laten aanbrengen. De gele stippen zijn een knipoog naar een bijzondere expositie van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama, die momenteel in Schiedam te zien is.

Het Stedelijk Museum Schiedam exposeert werken die Yayoi Kusama maakte tijdens verschillende periodes waarin ze in Nederland woonde en werkte, aangevuld met de vele foto’s die in Nederland van Kusama zijn gemaakt. Volgens het Stedelijk Museum Schiedam is het zeer uitzonderlijk dat het onbekende en zeer kwetsbare werk uit de vroege jaren van Kusama nu samen te zien is. Directe aanleiding voor de tentoonstelling is de geruchtmakende performance die Kusama in 1967 in de kapel van het Stedelijk Museum Schiedam uitvoerde, waarbij ze het naakte lichaam van de bekende kunstenaar Jan Schoonhoven beschilderde met stippen. De expositie Yayoi Kusama. De Nederlandse jaren 1965-1970 in het Stedelijk Museum Schiedam, Hoogstraat 112, 3111 HL Schiedam, duurt nog tot en met 25 februari 2024.

Informatiebijeenkomst Vernieuwing station Schiedam Centrum

Op woensdag 13 december is iedereen welkom in het Stadskantoor aan Stadserf 1 voor een informatieve avond over de aanpak van het station Schiedam Centrum. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en is rond 20.30 uur afgelopen.

Er is ruimte om een mening te geven over het station of een vraag stellen aan een van de aanwezige personen van de betrokken partijen (gemeente Schiedam, NS, ProRail, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en RET).

Datum: woensdag 13 december 2023
Aanvang: Start 19.00 uur
Afsluiting: Rond 20.30 uur
Waar: Cornelis Hagazaal, Stadskantoor 1, Schiedam

Aanleiding vernieuwing

De gemeente Schiedam heeft opdracht gegeven aan een groep bedrijven om voor de zomer 2024 een concept-notitie te presenteren. In die notitie komen de meest kansrijke oplossingen te staan voor vernieuwing van dit station en de stationsomgeving. De notitie is nodig voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport van het Rijk, de MIRT-verkenning Oude Lijn. Het station Schiedam Centrum is een van de stations langs de Oude Lijn, het spoortraject tussen Dordrecht en Leiden.

Zowel het Rijk als de regio heeft gekozen om meer woningen vooral langs de Oude Lijn te realiseren. Behalve een toename van het aantal woningen, blijven ook economische sectoren in de omgeving van stations groeien. Meer woningen, meer bewoners en meer werkplekken.
Dit vraagt om goed openbaar vervoer.

De bijeenkomst op 13 december is een eerste presentatie over station Schiedam Centrum. In het voorjaar 2024 volgen nog twee bijeenkomsten.

Aanmelden voor een bijeenkomst kan via participatie.schiedistrict@schiedam.nl

Informatiebijeenkomst ‘Hart van de Wijk’ op 11 december 2023

Basisschool De Peper klip en de sportzaal aan de Celsiusstraat zijn hard toe aan
nieuwbouw. Het is dé kans om op deze plek in de wijk Oost een ‘Hart van de Wijk’ te
bouwen onder de naam ‘De Peperklip’.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Schiedam en Stichting Primo Schiedam hebben daarvoor in oktober
2022 een samenwerkingsovereenkomst getekend met ontwikkelaar Ballast Nedam
Development. Sindsdien is gewerkt aan een haalbaar plan met een nieuwe school,
sportzaal, woningen en een maatschappelijke invulling waaronder zorgfuncties aan de
Fahrenheitstraat/ Celsiusstraat.

Informatiebijeenkomst

Op maandagavond 11 december 2023 vond een informatiebijeenkomst plaats. Het begon om 19:00 in het wijkcentrum Oost aan de Boerhaavelaan 79. Aan direct omwonenden worden de eerste ideeën en ruwe schetsen voorgelegd. Begin 2024 volgt een algemene informatiebijeenkomst waarin het ‘Hart van de Wijk’ nader wordt toegelicht. Meer informatie is te vinden op deze webpagina.

‘De Peperklip’ is één van de projecten van de gemeentelijke gebiedsontwikkeling SchieDistrict.

Provada 2023

Het is bijna zover, vanaf dinsdag 13 juni staat de gemeente Schiedam drie dagen op de vastgoedbeurs Provada in RAI Amsterdam, hal 12 stand 3! Samen met onze collega’s in de Verstedelijkingsalliantie hebben we verschillende bijeenkomsten op het programma staan, onder meer:
-Meet & Greet OCS op dinsdag 14u
-Tender Van Deventer driehoek op woensdag 16u
-Presentatie gebiedsontwikkeling SchieDistrict op donderdag 12u

Per dag is er een dagthema gekoppeld aan een lunchbijeenkomst van 12u tot 13u;
-dinsdag 13 juni ➡ Druk op voldoende betaalbare woningen
-woensdag 14 juni ➡ Energietransitie in bebouwde omgeving
-donderdag 15 juni ➡ Beter benutten van (bedrijfs)ruimte

De laatste dag sluiten we af met een netwerkborrel vanaf 16 uur.
Komt u ook? Hal 12, stand 3.

Opbouw van Terras aan Schie

De sloopwerkzaamheden aan het voormalige kantoorpand naast het station Schiedam Centrum zitten er bijna op. De liftschacht en de trappen zijn verwijderd, waarna staal is aangebracht voor extra stabiliteit. Aannemer Bolton meldt de gemeente Schiedam dat het grove sloopwerk grotendeels achter de rug is, net als eventuele geluidsoverlast daarvan. Nu kan de transformatie starten naar Terras aan de Schie.

Huurappartementen

De eerste verdiepingsvloer is reeds aangebracht, net als een deel van de gevelsteiger. Zes bouwlagen van het bestaande pand zijn behouden. Daarop komen acht nieuwe verdiepingen boven  op het gebouw uit 1963. Eind volgend jaar staat hier een moderne en duurzame woontoren met 130 huurappartementen in het midden-huur segment.

Wonen in Terras aan de Schie betekent volgens de website van de ontwikkelaar een fijne woning in hartje Schiedam, op het knooppunt van openbaar vervoer zodat je in elf minuten met de metro in hartje Rotterdam bent of met de trein in 25 minuten in Den Haag. Maar ook in tien minuten lopen op een terrasje op de historische Grote Markt kunt zitten!

Voor meer informatie: Terras aan de Schie of kijk op de website van de ontwikkelaar Terras aan de Schie (terrasadschie.nl).

Rijk reserveert geld voor vernieuwing station Schiedam Centrum

“Erg goed nieuws”, reageerde wethouder Frans Hamerslag (Mobiliteit) op een bericht van de Rijksoverheid. Op 10 november 2022 is het besluit genomen om een studie te starten naar verbetering van onder andere het station Schiedam Centrum. Dit station ligt in het hart van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Een vernieuwd station is van belang voor Schiedammers die van het openbaar vervoer gebruik maken, maar ook voor mensen die in Schiedam werken, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder.

De Rijksoverheid start deze studie om te bepalen hoe het spoor tussen Leiden en Dordrecht kan worden verbeterd. Het besluit tot start van deze studie is een onderdeel van het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport, MIRT. Daarmee geven het Rijk en de regio aan geld te reserveren voor een verbouwing van station Schiedam Centrum en tevens voor de aanleg van een toekomstig station Kethel.

OV-knooppunt

Volgens wethouder Frans Hamerslag is er sinds 2020 in Schiedam, samen met de partners in de Verstedelijkingsalliantie, hard gewerkt aan kansen op financiering vanuit Rijk en regio voor verbetering van het verouderde station Schiedam Centrum. “Verbetering is nodig vanwege de verwachtingen over verstedelijking en reizigersgroei in de komende decennia. Alleen dan kan dit knooppunt van openbaar vervoer in de pas blijven lopen met de aangrenzende ontwikkelingen in SchieDistrict en met andere opgaven op het gebied van mobiliteit in Schiedam. Ook de spoorverdubbeling en de aanleg van station Kethel is voor Schiedam erg goed nieuws.”

Het startsein voor de studie werd onlangs gegeven door ministers Mark Harbers en Hugo de Jonge, staatssecretaris Vivianne Heijen, afgevaardigden van provincie Zuid-Holland, ProRail, NS, de Verstedelijkingsalliantie, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, en de wethouders van de steden langs de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht. Namens de gemeente Schiedam tekende wethouder Frans Hamerslag mee bij de starthandeling.

Bestuurders Rijk, regionaal en lokaal overleggen en ondertekenen afspraken over grote infrastructurele projecten. Op de foto Regio Zuid-West voor de ondertekening Verkenning Oude Lijn. Foto: Kick Smeets / Rijksoverheid 2022

Bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers

Het station Schiedam Centrum moet vooral verbeteren op punten als overzichtelijkheid, toegankelijkheid, sociale veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van het stationsgebouw en de omgeving. Ook worden de routes tussen de verschillende openbaarvervoeronderdelen, zoals trein, metro, tram en bus, in ogenschouw genomen. Verder staat de bereikbaarheid van het station voor fietsers en voetgangers centraal in deze studie, evenals een herinrichting van het busstation op de Horvathweg. Uiteindelijk moeten het station en het stationsgebied een logische eenheid gaan vormen.

Afspraken nodig over bereikbaarheid

Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en tot 2040 komen daar ongeveer 400.000 mensen bij. De ‘Oude Lijn’ tussen Dordrecht en Leiden is de spoorlijn die de steden in de zuidelijke Randstad met elkaar verbindt. Tot 2030 worden langs of vlakbij deze Oude Lijn circa 170.000 woningen gebouwd, evenals kantoren, bedrijven, zorg- en onderwijsclusters. Ook als onderdeel van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict worden rondom het station Schiedam Centrum woningen gerealiseerd. Om die verstedelijking te laten slagen, zijn afspraken nodig over optimale en duurzame bereikbaarheid. Met andere woorden: zonder efficiënt, snel en duurzaam opererend openbaar vervoer is het creëren van meer woningen en ruimte om te werken in de (zuidelijke) Randstad niet mogelijk. Een integrale aanpak moet ervoor zorgen dat deze verstedelijking op een duurzame manier plaatsvindt: het spaarzame groen in de Randstad kan dan blijven, mensen kunnen met het OV en hoeven dus niet met de auto. Voor een goede ontsluiting van de verstedelijkingslocaties is het daarom nodig om bestaande verbindingen en knooppunten aan te pakken, en nieuwe stations toe te voegen.

Start bouw Terras aan de Schie

Wethouder Antoinette Laan (Wonen) heeft het startsein gegeven voor de transformatie van het voormalige AMEC-gebouw naar het project Terras aan de Schie. De officiële handeling vond plaats op 30 juni 2022 in samenwerking met projectontwikkelaar Hohogroup BV. De verwachting is dat de eerste huurders begin 2024 hun woning kunnen betrekken.

Na alle voorbereidende werkzaamheden start nu de sloop van drie verdiepingen, waarna er acht verdiepingen worden opgebouwd. De projectontwikkelaar stelt dat het AMEC-gebouw zijn levenscyclus heeft doorlopen en wil hier een Terras aan de Schie creëren. Het optoppen van het gebouw met houtskeletbebouwing levert een CO2-reductie op, de duurzame WKO-installatie houdt het energieverbruik van de huurders laag en voorziet het gebouw van extra koeling in de zomer. Door twee derde van het gebouw te hergebruiken, levert dit ook een bijdrage aan de verduurzaming. De groene daktuinen hebben een waterbergende functie en creëren een groene beleving op en rondom het stationsplein.

“Niet alleen zijn er dadelijk 130 huurwoningen beschikbaar voor Schiedam, de transformatie naar Terras aan de Schie heeft grote invloed op de uitstraling van het Stationsplein. De verschillende bouwplannen, ook met de komst van de woontoren s’MAAK, bieden de gemeente de kans om de relatie tussen de bebouwing en de omliggende openbare ruimte te verbeteren.”

Wethouder Antoinette Laan van Wonen

Het startsein voor de bouw van Terras aan de Schie betekent tevens de start van het eerste woningbouwproject binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Door woningbouw op deze locatie bij het station Schiedam Centrum ontstaat een verbinding tussen de bedrijventerreinen aan de ene kant van de snelweg en het centrum aan de andere kant. Het stationsgebied is nu vooral een plek waar wegen en openbaar vervoer de ruimte krijgen. De gemeentelijke ambitie is om dit gebied als schakel te laten fungeren tussen de omliggende wijken en buurten. Een plek creëren waar wonen, werken en ontspannen beter met elkaar zijn verbonden.

Het particuliere initiatief Terras aan de Schie omvat 130 appartementen, kantoorvoorzieningen op de eerste etage en commerciële voorzieningen op straatniveau. Er zijn tachtig parkeerplaatsen beschikbaar in de naastgelegen garage aan de Horvàthweg.

Lees hier het persbericht

Samen werken aan ontwerp voor openbare ruimte Stationsgebied

De openbare ruimte rondom station Schiedam Centrum krijgt een nieuwe inrichting. Maar niet op korte termijn. Momenteel vinden immers op het Stationsplein diverse werkzaamheden plaats, zoals voor de bouw van project Terras aan de Schie. Ook de bouw van woontoren s’MAAK moet nog starten. Wanneer alle woningen gereed zijn, moet ook het stationsgebied er goed uitzien.

Prettige woon- en verblijfsruimte

De gemeente Schiedam heeft voor het Stationsgebied een prettige woon- én verblijfsruimte voor ogen. Daarom moet de komende jaren ook aandacht zijn voor de openbare ruimte hier. De gemeente Schiedam nodigt u daarom uit om mee te denken over deze ontwikkeling. Wat wilt u de gemeente meegeven? Wat moeten de plannenmakers en politici absoluut niet vergeten?

Samen met omwonenden, reizigers en andere betrokkenen start de gemeente Schiedam na de zomer met een opzet voor de openbare ruimte van het Stationsgebied. Dit participatieproces wordt begeleid door het bureau Kickstad.

Wilt u meedoen? Stuur een e-mail naar: participatie.schiedistrict@schiedam.nl